elégtelen I. szinonimái

melléknév
 • hiányos, kevés, pontatlan, inadekvát (idegen), inszufficiens (idegen), szűkös, szegényes, ínséges, nyomorúságos, gyenge, gyér, ritka, gyatra, hitvány, silány, hatástalan, eredménytelen, tökéletlen

elégtelen II. szinonimái

főnév
 • egyes, szekunda (régies), daci (szleng), karó (szleng), peca (szleng), léc (szleng), bunkó (szleng), kampó (szleng), egy egész, egyenes ötös (tréfás), ötös részletre (tréfás), szeka (szleng), dákó (szleng), dugó (szleng), fa (szleng), facsemete (szleng), gyufa (szleng), aprófa (szleng), alágyújtós (szleng), venyige (szleng), karcsú (szleng), number one (idegen), fúró (szleng), gerenda (szleng), horog (szleng), tök (szleng), szék (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mesterkedik

ige
 • manipulál, taktikázik, fortélyoskodik, machinál (bizalmas), kunsztol (idegen), fondorkodik, ravaszkodik, ügyeskedik, cselez, manőverez, praktikál, miskulál (tájnyelvi), járánkozik (tájnyelvi), intrikál, ármánykodik, kohol, umbuldál (bizalmas), bundázik (szleng), variál, megkártyáz (szleng)

évszázad

főnév
 • század, saeculum (idegen), századév (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elégtelen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

egyfelől

határozószó
 • egyik irányból, egy irányból
 • egyrészt, egyoldalúlag

csillaghullás

főnév
 • csillagfutás
 • (szleng): lefokozás

csárda

főnév
 • kocsma, kocsmaház (régies), vendéglő, csapszék, poharazó, italmérés, betekint (tájnyelvi), lebuj (szleng)
 • fogadó, vendégfogadó, vendégház

bóbiskol

ige
 • szundikál, szundít, szunyókál, bicékel (tájnyelvi), bicked (tájnyelvi), bólogat (tájnyelvi), kukkad (tájnyelvi), kukkadozik (tájnyelvi), gyökkent (tájnyelvi), gyökönt (tájnyelvi), bunyít (tájnyelvi), bókol (tájnyelvi), szendereg, fújja a kását (tréfás)

elanyátlanodik

ige
 • elárvul, árván marad, elárvahodik (tájnyelvi)
 • elcsügged, elkedvetlenedik, elszontyolodik, elgyámoltalanodik, letörik

előfutam

főnév
 • selejtező, elődöntő

major2

főnév
 • (régies): őrnagy

bazilika

főnév
 • főtemplom, székesegyház

bakacsin

főnév
 • (régies): gyászlepel

bekezdés

főnév
 • rész, szakasz, egység, szövegrész, passzus (választékos), alinea (idegen)
 • (szaknyelvi): paragrafus, cikkely, törvénycikk, szakasz

elözönöl

ige
 • ellep, eláraszt
 • megszáll

eredmény

főnév
 • következmény, fejlemény, foganat, rezultátum (régies), konzekvencia (szaknyelvi), effektus, folyomány, szülemény, kimenetel, hatás, látszat, kihatás, okozat, utóhatás, végeredmény, végkifejlés, végkifejlet, láttat (tájnyelvi)
 • siker, pozitívum, gyümölcs, vívmány

glóbusz

főnév
 • Föld, földgolyó, földgömb, földkerekség, földteke, sárgolyó, sárteke
 • gomb, golyó

felszel, fölszel

ige
 • felszeletel, felvág, felszeldel (régies), felszegdel (tájnyelvi), szétvág, trancsíroz, felszabdal

elektród

főnév
 • hegesztőpálca (szaknyelvi)

egyenleg

főnév
 • mérleg, szaldó (szaknyelvi), számlamaradvány, különbözet, végösszeg

ellátogat

ige
 • (valakihez): elmegy, eljön, felkeres, elnéz, vizitel (választékos), tiszteletét teszi (valahol), elzarándokol, benéz, beugrik, felugrik, elkuttyanik (tájnyelvi)

félős

melléknév
 • félénk, ijedős, gyáva, aggódó, rettegő, bátortalan, riadt, félszeg, szégyenlős, visszariadó, pipogya, bizonytalan, óvatos, szorongó, tartózkodó, félékeny (tájnyelvi), félelmes (régies), majrés (szleng), beszari (durva)

elfenekel

ige
 • elnadrágol, elnáspángol, elrak, eltángál, kiporol (bizalmas), elpáhol, elpüföl, elver, megver Sz: kiporolja a nadrágját

csodabogár

főnév
 • különc, csodapofa, csodapók (bizalmas)

elméskedik

ige
 • elménckedik (választékos), szellemeskedik, sziporkázik, poénkodik (bizalmas)

felsül, fölsül

ige
 • felhólyagosodik, lesül, odaég
 • kudarcot vall, leszerepel, megszégyenül, blamálja magát (bizalmas), kompromittálja magát, megjárja, megbukik, pórul jár, hoppon marad, rajtaveszt, befürdik (szleng), ráfázik (szleng), pofára esik (durva), koppan (szleng), lebőg (szleng), leég (bizalmas), pléhre csúszik (szleng), csúfra jár (tájnyelvi) Sz: beletörik a bicskája; beletörik a foga; dugába dől a terve; büdösben marad