összehangol szinonimái

ige
 • összhangba hoz, egybehangol, harmonizál
 • egyeztet, koordinál, összeigazít, szinkronba hoz, szinkronizál (idegen), egységesít, szabályoz
 • arányosít, arányít, hozzáigazít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kohász

főnév
 • kohómunkás, olvasztár, fémmívelő (régies)

megtesz

ige
 • véghezvisz, végrehajt, megcsinál, teljesít, elvégez, megcselekszik, eleget tesz (valaminek), effektuál (idegen), realizál, megvalósít, betölt, kivitelez, perfekcionál (idegen), keresztülvisz, eszközöl, művel, valóra vált
 • megfelel, alkalmas, megjárja
 • bejár, lejár, megjár, maga mögött hagy, fut, befut, végigjár, beutazik
 • (valakit valaminek): megválaszt, kikiált, rangra emel
 • megfogad, megjátszik, feltesz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összehangol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

öböl

főnév
 • tengeröböl, rév, partbeszögellés, lagúna
 • üreg, öblözet

napozik

ige
 • napfürdőzik (választékos), napfürdőt vesz, sütkérezik, napkúrázik, sütteti a hasát

műértő I.

melléknév
 • hozzáértő, szakavatott, szakképzett

megülepedik, megülep

ige
 • megtisztul, leülepedik, megszáll (tájnyelvi)
 • leszáll, megsüllyed

örökösödés

főnév
 • öröklés
 • utódlás

pedz

ige
 • kap, ráharap, rángat, érint, megpenget, bizget (tájnyelvi), pacal (tájnyelvi), bekapja a horgot (bizalmas)
 • ért, megért, rájön, sejt, gyanít, kapisgál

matt

melléknév
 • fénytelen, tompa, fakó, fényezetlen, lakkozatlan, politúrozatlan
 • homályos, halvány

mályva

főnév
 • mályvarózsa, istenkenyere (tájnyelvi), papsajt, béresrózsa (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): muskátli

kertel1

ige
 • köntörfalaz, köntörfarol (tájnyelvi), köntörfaroz (tájnyelvi), hímez-hámoz, ötöl-hatol, mellébeszél, kerülget, csűr-csavar, taktikázik, kitér, kibúvót keres, elhomályosít, eltitkol

megered

ige
 • nekiered, futásnak ered
 • elered, folyni kezd, esni kezd
 • megindul, megkezdődik
 • gyökeret ver, megfogamzik , megfogan

persze

módosítószó
 • természetesen, hogyne, magától értetődően, valóban, igazán, csakugyan, kétségtelenül, feltétlenül, igenis, okvetlen, nyilvánvalóan, előreláthatóan, naná (bizalmas), noná (bizalmas)

pulya1

főnév
 • (tájnyelvi): gyermek, gyerek, lurkó, gyerkőc, csemete, kisded

embrió

főnév
 • magzat, ébrény (régies)

szerelmi

melléknév
 • erotikus, gáláns, szexuális, pikáns, érzéki, szenvedélyes
 • szerelmes

semmiházi II.

főnév
 • senkiházi, jöttment, sehonnai, naplopó, mihaszna, semmirekellő, léhűtő, ingyenélő, széltoló (bizalmas)
 • csirkefogó, bitang

összehúzódik

ige
 • összerándul, összerántódik, összefacsarodik, összeszorul
 • összehúzza magát, összehúzódzkodik, összekuporodik, összegörnyed, hétrét görnyed
 • összemegy, összezsugorodik, összetöpörödik, összeaszik, összeszűkül
 • összepréselődik, összezsúfolódik, összetömörül

osztódás

főnév
 • hasadás, szaporodás, sokasodás, darabolódás

parasztság

főnév
 • földnépe (régies), pórnép (régies), falusiak
 • (pejoratív): faragatlanság, bárdolatlanság, csiszolatlanság, pallérozatlanság, bugrisság, bunkóság

sáska

főnév
 • aprókabóca (tájnyelvi)
 • őszi féreg
 • (régies): szöcske

összeveszés

főnév
 • veszekedés, perpatvar, civakodás, civódás, szóváltás, perlekedés, egyenetlenkedés, összeszólalkozás, konfliktus

nekihajt

ige
 • nekimegy, elgázol, elüt, feldönt, beleütközik, összeütközik, nekiszalad

pást

főnév
 • (szaknyelvi): (vívásban) küzdőtér, plans (idegen)
 • (tájnyelvi): pázsit, fű, legelő, rást (tájnyelvi), gyepszőnyeg

selyem

főnév
 • hernyóselyem, műselyem, silk (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): kukoricahaj, bajusz
 • (jelzőként): puha, finom, selymes