satu szinonimái

főnév
 • prés, sutu (tájnyelvi)
 • sajtóprés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

együtt érző

melléknév
 • megértő, szánakozó, sajnálkozó, részvétteli, részvevő, rokonszenvező, rokonérző (régies), szimpatizáló (idegen), emberséges, humánus, gyengéd, melegszívű, szerető, jólelkű, jóságos, jóindulatú, irgalmas, könyörületes, kegyes (régies), szolidáris, szimpatetikus (idegen, régies), szimpatikus (idegen), kondolens (idegen)

megkér

ige
 • felkér, kérlel, megkeres, könyörög, rimánkodik, esedezik, kunyerál, rekvirál (régies), instál (régies)
 • felszólít, követel
 • feleségül kér, nőül kér
 • elkér, visszakér, visszakövetel, visszaigényel (választékos)(valamiről)
 • megigényel, megkérvényez, megpályáz, kérelmez, folyamodik, meginstál (régies), felkér (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a satu szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rokon II.

melléknév
 • hasonló, hasonlatos, párhuzamos, egyrendű (régies), egyező, analóg (idegen), hasonnemű (választékos)

porlasztó

főnév
 • karburátor (idegen), gázosító
 • fúvófej, szórófej, pulverizátor (idegen)

pint

főnév
 • ejtel (régies)

ős I.

melléknév
 • ősi, primitív, ódon, hajdani, archaikus

rutin

főnév
 • jártasság, ügyesség, készség, gyakorlat, tapasztalat, megszokás, szokás

sül2

főnév
 • tarajos sün, sün, sündisznó, szőrdisznó (régies)

növénykert

főnév
 • füvészkert, botanikus kert

nemsokára

határozószó
 • nemsoká, csakhamar, hamarosan, maholnap, előbb-utóbb, rövidesen, mielőbb, a közeljövőben, egykettőre, mindjárt, kisvártatva (választékos), ezenten (tájnyelvi), közelesen (tájnyelvi)

legális

melléknév
 • törvényes, hivatalos, törvényszerű, jogos, jogszerű, legitim

nyújtózik

ige
 • nyújtózkodik, ágaskodik, lábujjhegyre ál, felmagasodik, pipiskedik (bizalmas)
 • terpeszkedik, nyuláng (tájnyelvi)

szakadatlanul

határozószó
 • egyre, folyvást, folyton, folytonosan, folyton-folyvást, szünös-szüntelen, egyfolytában, egyvégtében, mindig, szüntelenül, tartósan, megszakítás nélkül, megállás nélkül, egyhuzamban, állandóan, furtonfurt (régies), unos-untalan, kitartóan, mindvégig, véget nem érően

szerelmi

melléknév
 • erotikus, gáláns, szexuális, pikáns, érzéki, szenvedélyes
 • szerelmes

gally

főnév
 • ág, faág, vessző, hajtás, sarj, ágfa, gallyfa, rőzse, nyesedék, carak (tájnyelvi), csalit (tájnyelvi), csebere (tájnyelvi)
 • pálca, bot, virgács

ugyanaz

névmás
 • egy, egy és ugyanaz, megegyező, egyező, azonegy (régies), azonos, egyazon (régies), mintaz (régies), dettó, ugyanolyan, ugyanegy (régies), idem (idegen)

tekintély

főnév
 • tisztelet, köztisztelet, respektus (idegen), respekt (bizalmas), becsülés, megbecsülés, megbecsültség, közmegbecsülés, nimbusz, presztízs, elismerés, elismertség, hír, hírnév, renomé (bizalmas), reputáció (idegen)
 • szaktekintély, auktoritás
 • (tréfás): pocak, poci (bizalmas), haskó (bizalmas), hasi (bizalmas)

savó

főnév
 • író, emők (régies)

ige
 • vés, bevés, karcol, metsz, rovátol (régies)
 • ír, feljegyez, felró
 • (tájnyelvi): számba vesz, összeír
 • (régies): illeszt (valahova), beilleszt
 • összeilleszt, hornyol
 • (utat): bejár, végigjár
 • (terhet, büntetést): kivet, kimér, kiszab, sújt (valamivel), hárít (valakire)

sóskafa

főnév
 • borbolya (tájnyelvi), leánysomfa (tájnyelvi), vadsóska

távol I.

határozószó
 • messze, messzire, túl, fennecske (tájnyelvi)
 • távolra, messzire

seregszemle

főnév
 • enumeráció (szaknyelvi), seregszámla (régies), felsorolás
 • szemle, hadi szemle, katonai szemle, felvonulás, mustra (régies)
 • számbavétel

pösze

melléknév
 • selypítő, selypes, csösze (tájnyelvi), csöszés (tájnyelvi), félnyelvű (tájnyelvi)

státusz

főnév
 • állás, hely, álláshely, munkahely
 • rang, pozíció
 • (választékos): állapot, helyzet
 • (régies): állam
 • (régies): testület, kar, rend, méltóság

tejszín

főnév
 • krém, tej föle, tejeleje