megalkuvás szinonimái

főnév
 • kompromisszum, opportunizmus, kiegyezés, meghunyászkodás, helyezkedés (pejoratív)
 • szerződés, megegyezés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ravaszkodik

ige
 • mesterkedik, fortélyoskodik, ármánykodik, furfangoskodik, taktikázik, rókálkodik (régies), sántikál (valamiben), machinál (bizalmas), sumákol (szleng), cselez, facsaroskodik (tájnyelvi)

ázik

ige
 • átázik, nedvesedik, vizesedik
 • úszik (választékos)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megalkuvás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

magyarázkodik

ige
 • mentegetőzik, mentegeti magát, bocsánatot kér, mosakodik (bizalmas), meakulpázik, exkuzálja magát, takarózik (bizalmas), ágabogál (tájnyelvi)

lábazat

főnév
 • talapzat, aljzat, alapzat, alapozás, posztamens (idegen), fundamentum

krinolin2

főnév
 • virsli

kivarr

ige
 • hímez, kihímez, cifráz (tájnyelvi), tarkáz (tájnyelvi)
 • díszít, ékesít

máskülönben

határozószó
 • (régies): másként, másképp, másképpen, máshogy
 • különben, egyébként, egyébiránt, másfelől

megnyomorít

ige
 • nyomorékká tesz, elcsúfít, megcsonkít, eltorzít, munkaképtelenné tesz, megbénít, harcképtelenné tesz, megfélszegít (tájnyelvi), meggyámbászt (tájnyelvi)
 • tönkrejuttat, nyomorba dönt, romlásba dönt

verőfény

főnév
 • napsütés, ragyogás, napfény
 • életöröm, derű, vidámság

kesereg

ige
 • gyötrődik, szomorkodik, szomorog (tájnyelvi), szontyorog (tájnyelvi), bánkódik, búsul, búslakodik, búsong, sí-rí, lamentál (bizalmas), kesergél (tájnyelvi), desperál (idegen)
 • sóhajtozik, siránkozik, jajgat, sopánkodik, panaszkodik
 • (régies): sír, sirat
 • gyászol

kényszerű

melléknév
 • erőszakolt, megkövetelt, megszabott, kötelező, elkerülhetetlen, kikerülhetetlen, elengedhetetlen, imperatív (idegen), obligát (idegen)
 • szükséges, szükségszerű, elmaradhatatlan

gyászjelentés

főnév
 • partecédula, gyászlevél, értesítés
 • nekrológ

kicsúszik

ige
 • kisiklik, kibújik, megugrik (bizalmas), kisurran, kicsesszen (tájnyelvi), kisuvad (tájnyelvi)
 • kiszabadul, kimenekül

megsérül

ige
 • megsebesül
 • károsul, megrongálódik, tönkremegy

metszéspont

főnév
 • döféspont

borsfű

főnév
 • borsika, borsikafű, csombor

pap

főnév
 • atya, lelkiatya, lelkipásztor, pásztor, tisztelendő, főtisztelendő, Isten szolgája, sacerdos (szaknyelvi), páter (régies), klerikus (régies), csuhás (pejoratív), fekete szoknyás (tréfás), szoknyás (tréfás)
 • lelkész, tiszteletes, (zsidó) rabbi, (buddhista) bonc, (pravoszláv) pópa, (mohamedán) imám, mollah, müezzin

nyomban

határozószó
 • azonnal, gyorsan, hamar, menten, tüstént, legott (régies), ízibe (tájnyelvi), mindjárt, mihelyt, azon nyomban, rögtön, rögvest, egy szempillantás alatt, azonmód, egyidejűleg, egyszeriben, hevenyében (tájnyelvi), melegében, pontban, máris, haladéktalanul, késedelem nélkül, mentén (tájnyelvi), üstöllést (tájnyelvi)

megalománia

főnév
 • nagyzási hóbort, hatalmi téboly, cezarománia (idegen)

magas

főnév
 • (a magasban): fenn, az égen

megilletődik

ige
 • meghatódik, elfogódik, elérzékenyedik, elérzékenyül, megindul (választékos)
 • elszompolyodik (régies), elszontyolodik, megszontyolodik (választékos)

nyargal

ige
 • nyargalászik, vágtat, vágtázik, száguld, rohan, lohol, lovagol (régies), paripáz (régies), repeszt (szleng), tép (szleng), robog (bizalmas)

megdörzsöl

ige
 • megdörgöl, megvakar, megsúrol (tájnyelvi)

lángelme

főnév
 • lángész, zseni, géniusz, tehetség, szellem, szellemóriás, koponya, agy, észkombájn (szleng), lumen (bizalmas), einstein (szleng), penge (szleng), tűzelme (régies)

megkülönböztetés

főnév
 • különbségtétel, különbségtevés, elkülönítés, differenciálás, distinkció (régies)
 • előítélet, elfogultság

nyiszlett, nyeszlett

melléknév
 • csenevész, vézna, sovány, nyápic, satnya, gyenge, hitvány, hervatag, nyamvadék, lekvár (szleng), erőtlen
 • (tájnyelvi): feslett, kopott, viseltes