megdörzsöl szinonimái

ige
 • megdörgöl, megvakar, megsúrol (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pillér

főnév
 • támfa, gyámfa, dúc, oszlop, cölöp, gyám (szaknyelvi), tartóoszlop, támaszték
 • hídláb, hídfő, láb, pilon (idegen), hídpillér

gyengélkedik

ige
 • betegeskedik, nem érzi jól magát, nyavalyog, kornyadoz (tájnyelvi), gyenge szőrrel van
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megdörzsöl szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

marharépa

főnév
 • takarmányrépa, burgundi répa

lapu

főnév
 • útilapu, bojtorján, kalapfű (régies), lókörömfű (régies), útifű

kutya

főnév
 • eb, házőrző, blöki (szleng), bolhabusz (szleng), cenke (tájnyelvi), kutyó (tájnyelvi)
 • kutyus, kutyuli, öleb
 • (tagadó kifejezésekben): semmi, senki
 • szoknyavadász, nőcsábász
 • (jelzőként): gyalázatos, cudar, alávaló, semmirekellő, átkozott, dög, veszett
 • (jelzőként): veszedelmes, bajt okozó, nehéz
 • (hsz-szerűen): szörnyen, rettenetesen, borzasztóan, nagyon

koholt

melléknév
 • kiagyalt, kieszelt, kitalált, költött, csinált, kifundált (bizalmas), fiktív, valótlan, fals (bizalmas), hamis, ál, színlelt, alaptalan, hazug

megalkuvás

főnév
 • kompromisszum, opportunizmus, kiegyezés, meghunyászkodás, helyezkedés (pejoratív)
 • szerződés, megegyezés

megsemmisítő

melléknév
 • elsöprő, elementáris, ellenállhatatlan, lélegzetelállító, súlyos, döntő, lehengerlő, ledorongoló, katasztrofális
 • romboló, pusztító, gyilkos, irtó, roncsoló, ártalmas
 • érvénytelenítő, hatálytalanító, semmissé nyilvánító, jogvesztő

vétkezik

ige
 • bűnözik, bűnbe esik, hibázik, megtéved, eltévelyedik, botlik
 • félrelép, elcsábul

kezeslábas II.

főnév
 • overall (idegen), munkaruha, szerelőruha
 • rugdalódzó, rugdalózó, tipegő, totyogó, játszóruha

keresztutca

főnév
 • köz, közle (tájnyelvi)

gyöngy

főnév
 • igazgyöngy, ékáru (régies), perl (régies), mirikló (régies), flitter
 • gyöngysor, gyöngyfűzés, gyöngykaláris, tekla
 • dísz, kiválóság
 • (megszólításként is): kedves, szerető
 • csepp, könny
 • buborék
 • gyöngybetű (szaknyelvi), perl (szaknyelvi)

kifüstöl

ige
 • kiűz, exorcizál (idegen)
 • fertőtlenít, kitisztít
 • (tájnyelvi): megver, elver

megtervez

ige
 • kitervel, kigondol, végiggondol, kiagyal (bizalmas)
 • kalkulál, beütemez, koncipiál (régies), kreál, megszerkeszt, kidolgoz, megrajzol, megkonstruál

miniatűr I.

melléknév
 • kicsiny, apró, törpe, pici, piciny, parányi, pirinyó, pöttöm, icipici, csöppnyi, csöpp

brávó

főnév
 • (régies): bérgyilkos, orgyilkos

paródia

főnév
 • karikatúra, torzkép, kigúnyolás, kifigurázás, szatíra
 • persziflázs (szaknyelvi)

ocsmány

melléknév
 • ronda, rút, visszataszító, undorító, rossz, kellemetlen, gyomorkeverő (régies), csúf, csúnya, rusnya (pejoratív), förtelmes, utálatos, undok, pocsék (bizalmas), mocskos, mosdatlan, szurtos, ocsmár (tájnyelvi), prasnya (tájnyelvi), sandra (tájnyelvi), sunda (tájnyelvi), visszatetsző, gusztustalan, lepra (szleng)
 • trágár, szemérmetlen, szeméremsértő, fajtalan (régies), ordenáré, disznó (bizalmas), obszcén, útszéli
 • gyalázatos, galád (választékos), szégyenletes(régies)

megejt

ige
 • elvégez, lebonyolít, eszközöl, foganatosít, megtesz, teljesít, effektuál (idegen), szerét ejti, módját ejti
 • (régies): lelő, elejt
 • tőrbe csal, kelepcébe csal, megfog
 • elcsábít, megbecstelenít, teherbe ejt, felcsinál (durva)
 • elbűvöl, elvarázsol, elbájol, elragad, megfog, rabul ejt, lebilincsel, lenyűgöz

manézs

főnév
 • lovarda, porond, hippodrom (idegen)
 • cirkuszporond

meglepődik

ige
 • elcsodálkozik, meghökken, megdöbben, ledöbben (bizalmas), elképed, megütközik, megütődik (régies), elámul, álmélkodik, elbámul, hüledezik, elhűl (bizalmas), nagyot néz, fennakad, frappírozva van (régies), meghőköl (tájnyelvi), meglebben (tájnyelvi), meglepetődik (tájnyelvi) Sz: földbe gyökerezik a lába; szeme-szája eláll a csodálkozástól; egyik ámulatból a másikba esik; leesik az álla; eláll a lélegzete; tátva marad a szája; sóbálvánnyá válik

nyomoz

ige
 • vizsgál, szimatol, nyomon követ, puhatol, nyomot keres, kémkedik, kémlel, vizsgálódik, tapogatózik, invesztigál (szaknyelvi), szaglász, átfésül, turkál (pejoratív), kurkász (bizalmas), kérdezősködik, kíváncsiskodik, tudakozódik Sz: szaglál, mint az agár
 • keres, kutat, keresgél, fürkész, búvárol, búvárkodik, tanulmányoz, elemez, szemügyre vesz

megfordít

ige
 • irányt vált, fölcserél, reverzál (idegen), átfordít, invertál (idegen), elfordít, felborít, felfordít
 • kifordít, visszájára fordít

lebecsül

ige
 • lenéz, lekicsinyel, depreciál (régies), bagatellizál (idegen), leértékel, alábecsül, fitymál, aláértékel, fitymál, kisáll (tájnyelvi), gyerekszámba vesz
 • félreismer

megóv

ige
 • megkímél, mentesít, megőriz, megment, gondoz, karbantart, konzervál
 • megoltalmaz, megvéd, megvédelmez
 • óvást emel, megóvatol (szaknyelvi)

ó2

indulatszó
 • óh!, oh!, ah!, aj!, jaj!, jé!, á!, ejnye!