pap szinonimái

főnév
 • atya, lelkiatya, lelkipásztor, pásztor, tisztelendő, főtisztelendő, Isten szolgája, sacerdos (szaknyelvi), páter (régies), klerikus (régies), csuhás (pejoratív), fekete szoknyás (tréfás), szoknyás (tréfás)
 • lelkész, tiszteletes, (zsidó) rabbi, (buddhista) bonc, (pravoszláv) pópa, (mohamedán) imám, mollah, müezzin

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ínséges

melléknév
 • nyomorúságos, nélkülöző, szűkös, szegény, szegényes, szűkölködő, sovány, katasztrófa sújtotta, siralmas, nyavalyás, szánalmas, szánandó, sanyarú, nyomorgó, éhenkórász, koldusbotra jutott

forgatókönyv

főnév
 • szövegkönyv, szcenárium (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pap szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összefonódik

ige
 • egybeszövődik, összetekerődzik, összekulcsolódik, összefűződik, egybefonódik
 • összekapcsolódik

nóta2

főnév
 • (régies): vétség, hibázás
 • pör

nekibátorodik

ige
 • felbátorodik, bátorságot vesz, levetkőzi félénkségét, összeszedi bátorságát, nekibuzdul, vérszemet kap

mérgez

ige
 • toxikál (szaknyelvi), étet (tájnyelvi), öl, mételyez (tájnyelvi), károsít, rombol, pusztít, tönkretesz, leépít, megbetegít

ötvöz

ige
 • összeolvaszt, eggyé olvaszt, elegyít
 • kombinál
 • szerkeszt, fogalmaz, javítgat

pláne I.

határozószó
 • főként, különösen, főképpen, kiváltképpen
 • éppenséggel, egyenesen, pontosan, pont (bizalmas)

megfest

ige
 • befest, beszínez
 • lefest, ábrázol, vászonra visz, megrajzol

megbicsaklik

ige
 • megrándul, kificamodik, kiugrik, kifordul, kimegy a helyéből, csikkan (régies), marjul, kimarjul (tájnyelvi), kicsuklik (tájnyelvi), kificamlik (tájnyelvi), kiszelik (tájnyelvi), fitorodik (tájnyelvi)
 • megakad, (lendület) megtörik, elfullad, elcsuklik

kiéhezett

melléknév
 • farkaséhes, korgó gyomrú, éhes, falánk, eléhült (tájnyelvi)
 • mohó, sóvár, észér (tájnyelvi)

megkövet

ige
 • bocsánatot kér, elnézést kér, engesztel, kiengesztel, engedelmet kér (régies), deprekál (régies), exkuzálja magát, megkérlel (régies), megkövet (tájnyelvi)

porlad

ige
 • hamvad, mállik, porhad, porrá válik, hamuhodik (régies), himlik (tájnyelvi)
 • revesedik, korhad

rászed

ige
 • becsap, félrevezet, megkárosít, megtéveszt, átejt (bizalmas), felültet (bizalmas), áthintáz (szleng), kijátszik, átvág (bizalmas), átver (bizalmas), beugrat, bebóvliz (szleng), befírol (szleng), belógat (szleng), csőbe húz (szleng), bepaliz (bizalmas), palira vesz (szleng), megcsal, lóvá tesz, bolonddá tart (régies), bolondját járatja (valakivel), túljár az eszén, lépre csal, tőrbe csal, cselt vet, orránál fogva vezet, áprilist csinál (valakiből) (tájnyelvi), bekormoz (tájnyelvi)

értelem

főnév
 • tudat, ész, elme (választékos), szellem, felfogóképesség, felfogás, fej, agy, ráció, intelligencia, intellektus (idegen), spiritusz (bizalmas), gógyi (szleng), eszmélet (tájnyelvi), észtehetség (tájnyelvi)
 • összefüggés, lényeg, tartalom, jelentőség, ésszerűség, okszerűség, rezon (idegen)
 • jelentés, tartalom, jelentéstartalom

szívbeteg

melléknév, főnév
 • szívbajos, szíves (bizalmas)

sőt

kötőszó
 • azonfelül, inkább, azonkívül, ráadásul, mégpedig, mi több, egyébként, még hozzá, tetejében, fejében
 • ellenkezőleg, hanem, de

papírgalacsin

főnév
 • papírgaluska (bizalmas)

összebarátkozik

ige
 • összehaverkodik (bizalmas), megbarátkozik, összemelegedik, összekomáz (tájnyelvi), összebratyizik (szleng), összejön (bizalmas)

percnyi

melléknév
 • minutányi (régies)

sodródeszka

főnév
 • gyúródeszka, gyúrótábla, nyújtódeszka, lapító (tájnyelvi)

paródia

főnév
 • karikatúra, torzkép, kigúnyolás, kifigurázás, szatíra
 • persziflázs (szaknyelvi)

nyaralóhely

főnév
 • üdülőhely, üdülő, fürdőhely (régies)

pille1

főnév
 • lepke, pillangó, lepe (régies)
 • moly
 • hópehely, pehely, hópihe, pihe, hókristály, pelle (régies), hópili (tájnyelvi), hópilinke (tájnyelvi)
 • teasütemény

sóska

főnév
 • cséve (tájnyelvi)