magyarázkodik szinonimái

ige
 • mentegetőzik, mentegeti magát, bocsánatot kér, mosakodik (bizalmas), meakulpázik, exkuzálja magát, takarózik (bizalmas), ágabogál (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hajtűkanyar

főnév
 • vészkanyar, éles kanyar

tarhonya

főnév
 • gombóta (régies), hadtápsörét (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a magyarázkodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

levegőzik

ige
 • szellőzik, szellőzködik, kiszellőzteti magát, lélegzik, lélegzetet vesz, légfürdőzik, légfürdőt vesz, luftol (szleng)
 • kifújja magát

közigazgatás

főnév
 • államigazgatás, adminisztráció

körömfeketényi

melléknév
 • kevés, apró, kicsi, körömnyi, szemernyi, parányi

kiöblít

ige
 • átöblít, megtisztít, kitisztít, meglögyböl (tájnyelvi)
 • kimos, kiöblöget, irrigál (idegen), kitisztál (tájnyelvi)

lövészárok

főnév
 • lövészsánc
 • fedezék

megfő

ige
 • elkészül, megfől (bizalmas), megpuhul, felfő (tájnyelvi), köved (tájnyelvi)

varsa

főnév
 • halcsapda, háló, versely (tájnyelvi), vejsze (tájnyelvi), rácsa (tájnyelvi), tapogató (régies)

kedélytelen

melléknév
 • barátságtalan, fanyar, kedvetlen, letört, morózus, gyomorbajos (bizalmas), fatökű (durva)
 • savanyú, száraz, sótlan, szikkadt, unalmas
 • rideg, érzéketlen, sivár, fád

kapkod

ige
 • nyúlkál, ide-oda kap, hamarkodik (régies), hebehurgyálkodik (régies), hadarász (régies), habarál (tájnyelvi), kapadozik (tájnyelvi), kepedez (tájnyelvi)

gida

főnév
 • gödölye, kecskegida, gidó (tájnyelvi), göde (tájnyelvi), olló (tájnyelvi)

kérész

főnév
 • tiszavirág

megismétel

ige
 • elismétel, ismételget, hajtogat, újra elmond, visszamond, reprodukál, ráadást ad, megrepetál (régies), rekapitulál (régies), megmásodol (tájnyelvi)
 • ismétel, visszamarad, megbukik, újráz, újra jár (osztályt)
 • (fogadalmat) megújít

megy

ige
 • halad, tart, igyekszik, gyalogol, kutyagol (bizalmas), sétál, ballag, cammog, bandukol, baktat, lépdel, lépked, lépeget, talpal, mendegél, meneget (tájnyelvi), vonul, totyog, tipeg
 • siet, fárad, zarándokol, eregel (tájnyelvi)
 • távozik, távolodik, elmegy, odébbáll, elszállingózik
 • jut, érkezik, kerül, hatol
 • (idő): múlik, telik, halad
 • (gép, szerkezet): jár, működik, dolgozik
 • közlekedik, üzemel
 • végbemegy, történik, folyik
 • műsoron van, játsszák, adják
 • (valamihez): illik, passzol (bizalmas)
 • (áru): fogy, veszik
 • kelendő
 • (tájnyelvi): felszaporodik (mennyiség)

billent

ige
 • megdönt, dönt, (fejet) biccent

összefonódik

ige
 • egybeszövődik, összetekerődzik, összekulcsolódik, összefűződik, egybefonódik
 • összekapcsolódik

népköltészet

főnév
 • folklór (szaknyelvi)

majdan

határozószó
 • majd, a jövőben, később, aztán, valamikor, utóbb, egyszer

létesítés

főnév
 • alapítás, szervezés, létrehozás, teremtés, megteremtés, megalkotás

megbízható

melléknév
 • állhatatos, szavatartó, hűséges, hű, kitartó, becsületes, tisztességes, lelkiismeretes, korrekt, kifogástalan, jellemes, egyenes lelkű, kipróbált, biztos, szilárd, hiteles, autentikus, szavahihető, hitelt érdemlő, bizalomra méltó, igazmondó, szótartó, megfontolt, komoly, kötelességtudó, rendes, jóravaló, szolid, bátor (tájnyelvi) Sz: állja a szavát; embere szavának; olyan ember, mint a lakat

nehézkes

melléknév
 • lomha, lassú, ügyetlen, darabos, merev, esetlen, málé, ügyefogyott, lassúvérű, buszma (tájnyelvi), szögletes, ormótlan, tébláb (tájnyelvi), kényelemszerető, pedáns, kicsinyes, akadékoskodó, fontoskodó, aggályoskodó, halogató, lassú észjárású, kényszeredett
 • körülményes, bonyolult, vontatott, akadozó, döcögős, egyenetlen, körülményeskedő
 • rusztikus
 • (régies): viselős, várandós, terhes, pocakos (bizalmas)
 • vemhes, hasas

marharépa

főnév
 • takarmányrépa, burgundi répa

krédó

főnév
 • hiszekegy, hitvallás
 • alapelv

megénekel

ige
 • megversel, versbe önt

nemzeti

melléknév
 • hazafias, honszerető (választékos), nacionális (választékos)
 • nacionalista (pejoratív)
 • hazai, honi, belföldi
 • őshonos
 • országos, állami