metszéspont szinonimái

főnév
 • döféspont

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fedezet

főnév
 • kíséret, védőkíséret, eszkort (idegen), őrség
 • védelem, oltalom
 • (szaknyelvi): középpályás, half (idegen)
 • keret, alap, tartalék, készlet

bütyköl

ige
 • (bizalmas): szerel, barkácsol, fabrikál, javít, toldoz-foldoz, foglalatoskodik (valamivel)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a metszéspont szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megy

ige
 • halad, tart, igyekszik, gyalogol, kutyagol (bizalmas), sétál, ballag, cammog, bandukol, baktat, lépdel, lépked, lépeget, talpal, mendegél, meneget (tájnyelvi), vonul, totyog, tipeg
 • siet, fárad, zarándokol, eregel (tájnyelvi)
 • távozik, távolodik, elmegy, odébbáll, elszállingózik
 • jut, érkezik, kerül, hatol
 • (idő): múlik, telik, halad
 • (gép, szerkezet): jár, működik, dolgozik
 • közlekedik, üzemel
 • végbemegy, történik, folyik
 • műsoron van, játsszák, adják
 • (valamihez): illik, passzol (bizalmas)
 • (áru): fogy, veszik
 • kelendő
 • (tájnyelvi): felszaporodik (mennyiség)

másrészt

határozószó
 • másfelől, másrészről
 • más vonatkozásban, viszont, azonban, ezzel szemben

magyarázkodik

ige
 • mentegetőzik, mentegeti magát, bocsánatot kér, mosakodik (bizalmas), meakulpázik, exkuzálja magát, takarózik (bizalmas), ágabogál (tájnyelvi)

látszik

ige
 • érzékelhető, látszódik (tájnyelvi), mulatozik (tájnyelvi), feltetszik (tájnyelvi)
 • (valamilyennek): mutatkozik, tűnik, fest, tetszik, bizonyul

mer

ige
 • merészel, bátorkodik, merészkedik, kockáztat, reszkíroz (bizalmas), veszi a bátorságot
 • merít, kimér, kikanalaz

nadrágszíj

főnév
 • szíj, derékszíj, öv

korántsem

határozószó
 • semmiképpen, egyáltalán nem, legkevésbé sem, közel sem, megközelítőleg sem, csöppet sem

koldus

főnév, melléknév
 • kéregető, alamizsnás, istenszegénye, lázár (régies), kilincsnyomdász (tájnyelvi), darizó (szleng)
 • nincstelen, szegény, ágrólszakadt, nyomorult, éhenkórász, tönkrement, vagyonbukott (régies), zsebrák (régies) Sz: minden utcában lakik; nagy Isten Lázárja; sok háztól él, kevéstől boldogul

hiteget

ige
 • áltat, kecsegtet, biztat, szédít (bizalmas), bolondít, megtéveszt, félrevezet, ámít, hamiskodik, mecegtet (tájnyelvi), hitet (tájnyelvi), kábít (bizalmas), etet (szleng) Sz: az orránál fogva vezet; port hint a szemébe

körmöl

ige
 • ír, másol, irkafirkál
 • (régies): karmol, karcol

napos I.

melléknév
 • napi, egynapos

nyugtalanító

melléknév
 • zavaró, kellemetlen, kínos, baljós, baljóslatú, rejtélyes, különös, furcsa, gyanús, visszás
 • aggasztó, riasztó, terhes, nyomasztó, gyötrő, szorongató, szívdobogtató, lidérces
 • izgató, felzaklató, fenyegető, bosszantó, ingerlő

degradál

főnév
 • lefokoz, visszaminősít
 • alacsonyít, lealacsonyít (valamivé), hátrább tesz
 • alább szállít, kisebbít

rászed

ige
 • becsap, félrevezet, megkárosít, megtéveszt, átejt (bizalmas), felültet (bizalmas), áthintáz (szleng), kijátszik, átvág (bizalmas), átver (bizalmas), beugrat, bebóvliz (szleng), befírol (szleng), belógat (szleng), csőbe húz (szleng), bepaliz (bizalmas), palira vesz (szleng), megcsal, lóvá tesz, bolonddá tart (régies), bolondját járatja (valakivel), túljár az eszén, lépre csal, tőrbe csal, cselt vet, orránál fogva vezet, áprilist csinál (valakiből) (tájnyelvi), bekormoz (tájnyelvi)

párduc

főnév
 • leopárd, panthera (idegen)
 • (régies): kacagány, mente

mézes

melléknév
 • megmézezett, édesített, cukros, édes, mézédes
 • ragadós, tapadós
 • mézesmázos, édeskés, csöpögős, émelygős, szirupos, nyájas, hízelgő

megvámol

ige
 • elvámol, vámot vet ki (valamire), megfináncol (régies)
 • (bizalmas): megdézsmál, csen, fogyaszt (valamiből), megkóstol

mozgósít

ige
 • mobilizál (idegen), aktivizál (idegen), felhív (valamire), buzdít
 • behív, besoroz, verbuvál (régies), toboroz (régies), hadba hív (választékos), fegyverbe szólít, hadilábra állít

pannon

melléknév
 • pannóniai
 • dunántúli

miniatűr I.

melléknév
 • kicsiny, apró, törpe, pici, piciny, parányi, pirinyó, pöttöm, icipici, csöppnyi, csöpp

megalapít

ige
 • létrehív, megalakít, konstituál (idegen), fundál (régies), felállít, megindít, megteremt

mutatóujj

főnév
 • zsazsak (régies)

parasztlázadás

főnév
 • parasztfelkelés, parasztháború