kesereg szinonimái

ige
 • gyötrődik, szomorkodik, szomorog (tájnyelvi), szontyorog (tájnyelvi), bánkódik, búsul, búslakodik, búsong, sí-rí, lamentál (bizalmas), kesergél (tájnyelvi), desperál (idegen)
 • sóhajtozik, siránkozik, jajgat, sopánkodik, panaszkodik
 • (régies): sír, sirat
 • gyászol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

törvényellenes

melléknév
 • törvénytelen, törvénysértő, törvénybe ütköző, jogtalan, jogellenes, jogsértő, rendellenes, illegális, illegitim (szaknyelvi), szabálytalan, szabályellenes
 • megengedhetetlen

készít

ige
 • csinál, alkot, létrehoz, előállít, eszkábál, kreál, szerkeszt, bütyköl (bizalmas), formál, fabrikál, barkácsol, tákol, gyárt, teremt, kialakít, termel, produkál, létesít, pepecsel, sikerít, hevenyész, összeüt, összeró
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kesereg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kedélytelen

melléknév
 • barátságtalan, fanyar, kedvetlen, letört, morózus, gyomorbajos (bizalmas), fatökű (durva)
 • savanyú, száraz, sótlan, szikkadt, unalmas
 • rideg, érzéketlen, sivár, fád

indítvány

főnév
 • ötlet, javaslat, kezdeményezés, terv, ajánlat, előterjesztés, felterjesztés, propozíció (idegen)

időrend

főnév
 • kronológia, sorrend

hazajön

ige
 • megjön, hazatér, hazaér, hazaérkezik, hazajut, hazakerül, hazalátogat, hazalát (tájnyelvi)

képződmény

főnév
 • alakulat, képlet, formáció (szaknyelvi), alakzat, képződés

kínai

melléknév, főnév
 • sárga (bizalmas), ferde szemű (bizalmas), húzott szemű (szleng), sliccelt szemű (szleng)
 • (szleng): érthetetlen, magas (bizalmas)

szerény

melléknév
 • szolid, csendes, visszahúzódó, tartózkodó, modestus (idegen), mérsékelt, mértékletes
 • bátortalan, szégyenlős, szemérmes, szende Sz: szerény, mint az ibolya
 • igénytelen, takarékos Sz: kevéssel beéri; a kicsit is megbecsüli; meghúzza magát; kis helyen is megfér
 • egyszerű, mesterkéletlen
 • szegényes, gyér, gyenge, olcsó
 • kevés

gyalogösvény

főnév
 • gyalogút, sétány, ösvény, csapás

gondviselés

főnév
 • pártfogás, pártolás, támogatás, gondoskodás, törődés, ellátás, ápolás, gyámolítás, gondozás
 • fátum, sors, Isten

elnőiesedik

ige
 • effeminálódik (pejoratív)

gyűlésezik

ige
 • tanácskozik, ülésezik, tárgyal, értekezik, zsinatol (pejoratív)

kisasszony

főnév
 • hajadon, leány, leányka, leányzó, kislány, fiatal lány, ifjú hölgy, fiatal nő, szűz, leányasszony (régies), hölgyecske (régies), növendék lány, süldő lány, kamasz lány, serdülő lány, fruska
 • úrilány
 • nevelőnő, társalkodónő

korántsem

határozószó
 • semmiképpen, egyáltalán nem, legkevésbé sem, közel sem, megközelítőleg sem, csöppet sem

megfest

ige
 • befest, beszínez
 • lefest, ábrázol, vászonra visz, megrajzol

leír

ige
 • lejegyez, írásba foglal, papírra vet, lefirkant, felír, megfogalmaz, legépel
 • (régies): lefest, megrajzol, ecsetel (választékos), jellemez, ábrázol
 • (valakiről): lemásol, átmásol, kopíroz (bizalmas), lekoppint (bizalmas)
 • érzékeltet, bemutat
 • körülír
 • legépel, lekopogtat, lepötyögtet, lever
 • amortizál (idegen), annullál (szaknyelvi), nullára ír

késleltet

ige
 • visszatart, hátráltat, retardál (idegen), feltartóztat, korlátoz, nehezít, akadályoz, gátol, fékez, halaszt, halogat, húz-halaszt, elnapol, elodáz, megállít
 • lelassít, mérsékel
 • elhúz, meghosszabbít, nyújt

katica

főnév
 • katicabogár
 • (tájnyelvi): kuktáskodó férfi, katicás ember (tájnyelvi), katuska (tájnyelvi)

kigolyóz

ige
 • kitúr (valakit valahonnan), kifúr (valakit valahonnan) (bizalmas), kiszorít, megbuktat, megsemmisít, kiüt
 • kiközösít, kizár, kirekeszt, mellőz, semmibe vesz, exkommunikál (idegen)

legény

főnév
 • fiatalember, fiú, fickó, fi (régies), hímfi (régies), ifjú, siheder, suhanc, süvölvény, suttyó, kolop (régies), ficsúr (régies), burs (idegen), cánkó (tájnyelvi), fattyú (tájnyelvi)
 • nőtlen
 • iparossegéd, inas, segéd, mesterlegény, boy (idegen)
 • szolga
 • tisztiszolga, csicskás (régies), pucer (régies)

kezeslábas II.

főnév
 • overall (idegen), munkaruha, szerelőruha
 • rugdalódzó, rugdalózó, tipegő, totyogó, játszóruha

intézet

főnév
 • intézmény, hivatal
 • tanszékcsoport
 • nevelőintézet, javító (bizalmas), javítóintézet
 • diákotthon, internátus, konviktus (régies)
 • leánynevelde (régies)
 • (régies): rendelkezés, intézkedés

kikopik

ige
 • elvékonyodik, kilyukad, szétfoszlik, kifoszlik, kifeslik, szétszakad, kirojtosodik, szétmegy, tönkremegy, kikeshed (tájnyelvi), kikeslik (tájnyelvi), kikoszpitolódik (tájnyelvi), kimelled (tájnyelvi)
 • kifogy (valamiből), megfogyatkozik (valamiben)
 • (valahonnan): elmarad, kimarad, kikerül

lehető

melléknév
 • elérhető, elképzelhető, megvalósítható, megoldható, kivitelezhető, kivihető, lehetséges, valószínű, potenciális (idegen), virtuális (idegen), eventuális (idegen)