kicsúszik szinonimái

ige
 • kisiklik, kibújik, megugrik (bizalmas), kisurran, kicsesszen (tájnyelvi), kisuvad (tájnyelvi)
 • kiszabadul, kimenekül

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lebont

ige
 • lerombol, ledönt, szanál (bizalmas)
 • felfejt, leteker

szaporáz

ige
 • gyorsít, élénkít
 • rákapcsol
 • rop, fürgén jár
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kicsúszik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kérész

főnév
 • tiszavirág

istenadta

melléknév
 • veleszületett, természetes, mesterkéletlen, ősi, ösztönös, öröklött
 • (tehetség): kimagasló, kiváló, született
 • (föld): termékeny, áldott
 • (idő): boldog, mennyei
 • (személy): együgyű, jámbor, szánalmas, szegény

ingadozás

főnév
 • bizonytalankodás, bizonytalanság, habozás, tétovázás, határozatlanság, hullámzás, kétség, kiegyensúlyozatlanság, változás, kétkedés, eltérés, következetlenség, fluktuáció (idegen), labilitás (idegen), hezitálás
 • dülöngélés, tántorgás, támolygás, imbolygás
 • oszcillálás (szaknyelvi)

hiába

határozószó
 • fölöslegesen, szükségtelenül, mindhiába, ok nélkül, indokolatlanul, habókra (szleng), linkre (szleng), lejmre (szleng), kalandjában (tájnyelvi)
 • sikertelenül, hatástalanul, hasztalan, eredménytelenül, foganatlanul (választékos), céltalanul, kárára (tájnyelvi)
 • reménytelenül
 • olcsón, ingyen, potyára (bizalmas), semmiért, potomba (tájnyelvi)

kezelés

főnév
 • bánás, bánásmód, sáfárkodás, manipuláció, alkalmazás, irányítás, üzemben tartás, ellenőrzés, felügyelet, karbantartás
 • gyógykezelés, gyógyítás, terápia, kúra, ellátás, gondozás
 • (bizalmas): kézfogás, kézszorítás, parola (régies)

kiszolgálás

főnév
 • felszolgálás, eladás, árusítás, kimérés

színvonal

főnév
 • szint, felület, sík
 • nívó, minőség, mérték

gyűlésezik

ige
 • tanácskozik, ülésezik, tárgyal, értekezik, zsinatol (pejoratív)

gyehenna

főnév
 • pokol, kárhozat

elriaszt

ige
 • elijeszt, elűz, elrettent, elrezzent (tájnyelvi), elugraszt (bizalmas), elhesseget, elhajt, elkerget, elzavar, elriogat (tájnyelvi), elkedvetlenít, kedvét szegi, elbátortalanít, megrémít, megfélemlít, eltántorít, lebeszél

halálfej

főnév
 • csontkoponya (régies)

kivasal

ige
 • kisimít, kiegyenget, kimángorol (régies)
 • (pénzt vkitől): kicsikar, kiprésel, kiszorít, kierőszakol, kivág (szleng)

körmöl

ige
 • ír, másol, irkafirkál
 • (régies): karmol, karcol

megkövet

ige
 • bocsánatot kér, elnézést kér, engesztel, kiengesztel, engedelmet kér (régies), deprekál (régies), exkuzálja magát, megkérlel (régies), megkövet (tájnyelvi)

leszorít

ige
 • leprésel, lenyom, lesajtol
 • lefog, rögzít
 • redukál, korlátoz, visszafog
 • (hajat): hátraszorít, lekötöz, összefog

kidönt

ige
 • kifordít, kivág, kibuktat, kidűt (tájnyelvi), felbillent, feltaszít
 • kiönt, kiürít, kiborít

kérdezősködik

ige
 • kérdez, kérdezget, kérdedzkedik (tájnyelvi), érdeklődik, informálódik, tudakozódik, tudakol, tudakolódik, megtudakoz, kíváncsiskodik, kurkász (tájnyelvi), horgászódik (régies), értekeződik, puhatolódzik, faggatózik, puhatolózik, vizsgálódik, kémlelődik, tapogatózik, nyomozgat

kinyom

ige
 • kiprésel, kisajtol, kisotul (tájnyelvi), kifacsar, kiszorít, kicsavar
 • kitol, kidug, kinyújt, kilök
 • kijuttat, eltávolít, kitűr (tájnyelvi)
 • kinyomtat, sokszorosít

lenyom

ige
 • lelapít, leprésel, leszorít, ledöngöl (tájnyelvi), ledöncöl (tájnyelvi)
 • letapos, letapod, legázol
 • leteper, letipor, lefektet
 • leültet
 • (nehezen) lenyel, legyűr
 • (árat): csökkent, leszállít
 • (időt) eltölt, letölt
 • (bizalmas): elvégez, befejez

kifüstöl

ige
 • kiűz, exorcizál (idegen)
 • fertőtlenít, kitisztít
 • (tájnyelvi): megver, elver

izmosodik

ige
 • erősödik, acélosodik, izmosul, köpcösödik (régies)
 • (kapcsolat): elmélyül, megszilárdul
 • erősödik, fejlődik, gazdagodik, gazdagszik

kisegítő II.

főnév
 • helyettes, segéd, segéderő, segítőtárs, munkatárs, mindenes, alkalmazott, asszisztens, famulus (régies), subsidiarius (idegen)

leszállított

melléknév
 • kedvezményes, enyhített, redukált, olcsó, jutányos, potom