magamutogatás szinonimái

főnév
 • kérkedés, dicsekvés, hetvenkedés
 • tetszelgés, páváskodás, exhibicionizmus

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kételkedik

ige
 • kétkedik, kételye támad, kétell, tamáskodik, hitetlenkedik, kéteskedik (tájnyelvi), kétségeskedik (régies), megkérdőjelez, vitat, kétségbe von, bizalmatlankodik, gyanakodik, gyanakszik, aggályoskodik, kötve hiszi
 • bizonytalankodik, tétovázik, ingadozik, határozatlankodik, habozik

levéltáros

főnév
 • irattáros, levéltárnok (régies), archivista (idegen), archivárius (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a magamutogatás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

letarol

ige
 • (növényzetet): elpusztít, kipusztít, kiirt
 • lecsupaszít, levág, lekoptat, lekopaszít, lekopaszt, megkopaszt
 • ledönt, lever
 • földúl

közelgő

melléknév
 • közelítő, elkövetkezendő (választékos), érkező, jövendő (választékos), várható, küszöbönálló, bekövetkező
 • fenyegető

könyörög

ige
 • kér, kérlel, kérve kér, eseng, instál (régies), esedez, esedezik, rimánkodik, koldul (valamit), zsirmálkodik (régies), keserveskedik (tájnyelvi), pitiz (bizalmas), kunyerál, kuncsorog, kunyermálódik (tájnyelvi), kunnyog (tájnyelvi), kéricsél (tájnyelvi), apprekál (idegen)
 • imádkozik, folyamodik, leborul, letérdel, fohászkodik (választékos), segítségül hív, istenkedik (tájnyelvi), imád (régies), orál (idegen), szuplikál (idegen)

kínai

melléknév, főnév
 • sárga (bizalmas), ferde szemű (bizalmas), húzott szemű (szleng), sliccelt szemű (szleng)
 • (szleng): érthetetlen, magas (bizalmas)

lom

főnév
 • limlom, ócskaság, zsibáru, kacat, bóvli, vacakság, vackeráj, haszontalanság, egyveleg, szir-szar (durva), vicik-vacak, mismás
 • szemét
 • (tájnyelvi): gizgaz
 • lomb
 • (tájnyelvi): bolyhosság

megfájdít

ige
 • megsajdít (tájnyelvi)

vándor I.

melléknév
 • vándorló, költöző, nomád, kóbor, kószáló, barangoló, messziről jött, utazó, világjáró, kalandor
 • otthontalan, hajléktalan
 • nyughatatlan, bohém

kasznár

főnév
 • intéző, gazdatiszt, magtárnok (régies)
 • sáfár, ispán, majoros (régies)

kánikula

főnév
 • hőség, forróság, kutya meleg, dobbanás (tájnyelvi)

gépesítés

főnév
 • automatizálás, motorizálás, mechanizálás, villamosítás

képzett

melléknév
 • tanult, iskolázott, művelt, kiművelt, mívelt (régies), kulturált, kiképzett, szakképzett, szakavatott, képesített, felkészült
 • jártas, gyakorlott, tapasztalt, tájékozott, hozzáértő, alkalmas, hivatásos
 • formált, alakított
 • származtatott, képzős

meghátrál

ige
 • visszavonul, visszafordul, megfutamodik, elmenekül, elfut, visszakozik, kitér, visszahúzódik, visszariad, visszahökken, visszaretten, visszahőköl, megtorpan, visszatorpan (régies), retirál (régies), deferál (idegen), kapitulál (szaknyelvi), takarodót fúj, visszatáncol, visszalép, elszelel, behódol, beadja a derekát, enged, megadja magát, elszáll a bátorsága, meghunyászkodik

megválik

ige
 • elszakad, elválik, elhagy, leszokik, abdikál (idegen), valedikál (idegen)
 • lemond, leköszön
 • (tájnyelvi): elválik, eldől, kiderül

bevisz

ige
 • bevezet, behoz, behord, behurcol, becipel, beszállít, bevontat, bevonszol
 • beszerel
 • előállít, bezsuppol (szleng), elkap, letartóztat
 • (katonának): behív

őszibarack

főnév
 • barack, szőrösbarack (tájnyelvi)
 • nektarin (idegen)

nemcsak

határozószó
 • nem csupán, nem egyedül, nem kizárólag

magányosság

főnév
 • magány, egyedüllét, társtalanság, elhagyatottság, egyedülvalóság (régies), árvaság
 • elvonultság, visszavonultság, elzárkózás, emberkerülés

lesül

ige
 • (étel): odasül, megég, lekap (bizalmas), lekozmásodik
 • (bőr): lebarnul, leég, lepirul, megbarnul, megfogja a nap
 • (növény): leszárad, elszárad, kiszikkad

megáld

ige
 • áldást oszt
 • megszentel, felavat
 • megajándékoz
 • felruház, ellát
 • (szleng): megver

násfa

főnév
 • (régies): ékszer, kösöntyű (régies)

mammon

főnév
 • pénz, gazdagság
 • nyereségvágy

közös I.

melléknév
 • kollektív, együttes, közösségi, társadalmi, szociális (idegen)
 • csoportos, társas
 • egyesült

megcsontosodott

melléknév
 • megmeszesedett, megrögződött, megrögzött, merev, begyepesedett, meggyökerezett, megmerevedett, maradi, régimódi, vaskalapos, idejétmúlt
 • beleivódott, beleevődött, bevett

nekitámad

ige
 • nekiesik, nekiugrik, nekiront, nekimegy, ráront, rátör, ráveti magát, rátámad, kifakad, torkának ugrik, gorombáskodik (valakivel), nekifeszít (tájnyelvi)