letarol szinonimái

ige
 • (növényzetet): elpusztít, kipusztít, kiirt
 • lecsupaszít, levág, lekoptat, lekopaszít, lekopaszt, megkopaszt
 • ledönt, lever
 • földúl

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ne

módosítószó
 • (durva): tessék, nesze, itt van

megfelelően

határozószó
 • jól, helyesen, célszerűen, kellőképpen, kielégítően, megnyugtatóan, méltóképpen, illően, alkalmas módon
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a letarol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

legutóbb

határozószó
 • legutoljára, legkésőbb
 • nemrég, nemrégen, nemrégiben, minap, legunton (tájnyelvi)

kószál

ige
 • kóborol, csatangol, csavarog, kódorog, kóvályog, kóricál, kujtorog, csámborog, lézeng, bolyong, cselleng, lődörög, ődöng, ténfereg, flangál (bizalmas), őgyeleg, mászkál, cserkészik, kajtat (tájnyelvi), kalézol (tájnyelvi)

komplett

melléknév
 • teljes, hiánytalan, egész, tökéletes
 • normális, épelméjű, épeszű

kidülled

ige
 • kiguvad, kimered, kiül (tájnyelvi), kidióz, kicsülled (tájnyelvi), dagad
 • kidomborodik

lenti

melléknév
 • alsó, alulsó, aluli
 • földszinti
 • alagsori

másodlagos

melléknév
 • alárendelt, szekunder (szaknyelvi), mellékes, másodrendű, másodrangú, kiegészítő

ürít

ige
 • kiönt, kitisztít
 • szükségét végzi
 • vizel, hugyozik (durva), könnyít (tájnyelvi), ereszt (bizalmas), pisil, kisdolgozik (bizalmas)
 • székel, nagydolgozik (bizalmas), csinál, becsinál, szarik (durva), kakál (bizalmas), kakil (bizalmas)

jutányos

melléknév
 • kedvező, előnyös, olcsó, alkalmi

jellegzetesség

főnév
 • sajátság, ismertetőjel, ismertetőjegy, ismérv, alapvonás, különlegesség
 • specifikum (idegen), karakterisztikum

fröcsköl

ige
 • spriccel, fröcsög, fröccsent, fecskendez, permetez, locskol (tájnyelvi)

kardinális2

főnév
 • bíboros, bíbornok (régies)

megárad

ige
 • kiárad, fölemelkedik, felduzzad, feldagad

megnyugszik

ige
 • lecsillapodik, lecsillapszik, elcsitul, lecsendesül, lecsendesedik, lehiggad, megenyhül
 • megpihen
 • belenyugszik, megbékül, megelégszik, meghúzza magát, meghunyászkodik

bencés

melléknév
 • Benedek-rendi, Szent Benedek-rendi, benediktinus, benő (bizalmas), fekete barát (tájnyelvi)

ostrom

főnév
 • roham, támadás, offenzíva, attak (idegen), előretörés
 • háborgatás, zaklatás, molesztálás, nyaggatás, piszkálás
 • udvarlás, kerülgetés, puhítás (szleng)

működtet

ige
 • működésbe hoz, beindít, járat, mozgat, forgat, kezel, hajt
 • üzemeltet, fenntart

leterít

ige
 • letakar, betakar, beborít, befed, leborít, lefed, lelapol (tájnyelvi)
 • szétterít
 • elejt, lesújt, leüt, földhöz vág, lenyom, legyűr, legyőz, lefektet, lebír, ledönt, kinyújtóztat, maga alá gyűr, két vállra fektet, földre visz, elgyűr (tájnyelvi), lecsombolyít (tájnyelvi)
 • lelő, ledurrant (bizalmas), lepuffant, agyonlő

legény

főnév
 • fiatalember, fiú, fickó, fi (régies), hímfi (régies), ifjú, siheder, suhanc, süvölvény, suttyó, kolop (régies), ficsúr (régies), burs (idegen), cánkó (tájnyelvi), fattyú (tájnyelvi)
 • nőtlen
 • iparossegéd, inas, segéd, mesterlegény, boy (idegen)
 • szolga
 • tisztiszolga, csicskás (régies), pucer (régies)

magyarán

határozószó
 • világosan, nyíltan, kereken, félreérthetetlenül, kerek perec, kertelés nélkül, egyenesen, őszintén, határozottan, leplezetlenül, tartózkodás nélkül, szemtől szembe, áperte (bizalmas), nyista vaker (szleng)
 • (régies): ékesen

mundér

főnév
 • (régies): egyenruha, formaruha, uniformis, angyalbőr (tréfás)

liget

főnév
 • erdőcske, ligeterdő, facsoport, fiatalos (szaknyelvi), pagony, cserjés, csalit, csalitos, berek, lugas, surján (tájnyelvi), haraszt (tájnyelvi), geszt (régies), eresztvény (régies)
 • park
 • (régies): erdő

könnyezik

ige
 • sírdogál, pityereg, felsír, sír, rí, sír-rí, könnyeket ont, könnyeket hullat, itatja az egereket (tréfás), nicsköl (tájnyelvi), picsog (tájnyelvi), ereszt (tájnyelvi), bőg, zokog, oázik (bizalmas), bömböl
 • gyöngyözik

marad

ige
 • időzik, tartózkodik, lakozik (régies), múlat (régies), vár
 • reked (valahol), ragad (valahol), odamarad (tájnyelvi), elmarad (valahol)
 • megmarad, fennmarad
 • rámarad, rajtamarad, rajtaragad, hátramarad, visszamarad
 • megmarad, jut
 • halasztódik, elodázódik, elhúzódik

műbíráló

főnév
 • kritikus, műkritikus, recenzens (szaknyelvi), bíráló, műértő, műítész (régies)