őszibarack szinonimái

főnév
 • barack, szőrösbarack (tájnyelvi)
 • nektarin (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szorult

melléknév
 • (állapot, helyzet): nehéz, szorongatott, kellemetlen, kínos, terhes, bajos, kényes, kényelmetlen, kritikus, veszélyes

ki-ki

névmás
 • mindenki, minden egyes, mindegyik
 • egyenként, fejenként, személyesen, egyénileg, külön-külön
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a őszibarack szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ostrom

főnév
 • roham, támadás, offenzíva, attak (idegen), előretörés
 • háborgatás, zaklatás, molesztálás, nyaggatás, piszkálás
 • udvarlás, kerülgetés, puhítás (szleng)

nagymenő II.

főnév
 • (szleng): milliomos, újgazdag (pejoratív)

munkafegyelem

főnév
 • fegyelem, megbízhatóság, pontosság, lelkiismeretesség

megtalálható

melléknév
 • felfedezhető, fellelhető, felderíthető, látható

öntet

főnév
 • mártás
 • öntvény, öntecs (régies)

pasztinák

főnév
 • paszternák, mohrépa, olaszrépa

mártíromság

főnév
 • vértanúság, mártírium (idegen), mártírhalál, vértanúhalál
 • üldöztetés, megpróbáltatás
 • szenvedés, kínszenvedés, gyötrelem

magol1

ige
 • (tájnyelvi): magoz, kibont, eltávolít (magot)

kerékpáros

főnév
 • biciklis, biciklista, bicajos (bizalmas), bringás (szleng), velocipédista (régies), cangás (szleng)

megcsal

ige
 • becsap, rászed, megkárosít, megrövidít, megtéveszt, bepaliz (bizalmas), csőbe húz (szleng), átejt (bizalmas), lóvá tesz, kijátszik, jégre visz, elhitet, orránál fogva vezet, szédít (bizalmas), felültet (bizalmas), túljár az eszén, félrevezet
 • áltat, elbolondít, elámít
 • felszarvaz, hűtlenkedik, félrelép, félredug (durva), félrebaszik (durva)

pénzeszsák

főnév
 • milliomos, tőkepénzes

proletariátus

főnév
 • munkásosztály

elveszít, elveszt

ige
 • elhagy, elhány, elszór, elrak, elkever, elhullat, elejt, elpotyogtat, szem elől téveszt Sz: elvesztette, mint a tót a miatyánkot
 • levetkőz, elhagy, kinő
 • alulmarad, kikap, elad, vereséget szenved, elbukik, (pénzt) eljátszik
 • (régies): megöl, elpusztít, elemészt, elveszejt (régies), elsuvaszt (tájnyelvi), elsemmiz (tájnyelvi)
 • (régies): elvét, téveszt

szenátor

főnév
 • tanácsos

sebbel-lobbal

határozószó
 • sebtében, sebtiben, sietve, nagy sietve, sietséggel, hanyatt-homlok, sürgősen, kapkodva, lélekszakadva, lóhalálában, hevenyében, léhhel-péhhel (tájnyelvi), széllel-lobbal (tájnyelvi), izgatottan

összeállítás

főnév
 • kombináció, elrendezés, összeszerelés, kompozíció, összeillesztés, megszerkesztés, összetétel
 • antológia
 • összeválogatás, felállás, csapat

orrcsíptető

főnév
 • cvikker, csíptető

pantomim

főnév
 • némajáték

sajtótermék

főnév
 • nyomdatermék, kiadvány, nyomtatvány
 • sajtóorgánum, orgánum (idegen)
 • újság, hírlap

összeolvad

ige
 • eggyé olvad, összeötvöződik
 • egyesül, fuzionál, egybeolvad, egybeforr, összenő, egybeszövődik, összefonódik, összeforr, beleolvad
 • összemosódik, belevész (valamibe)
 • összekeveredik

narancsszörp

főnév
 • oranzsád (régies)
 • narancslé, dzsúz, narancsdzsúsz

pária

főnév
 • kaszton kívüli, érinthetetlen, megvetett (személy)

sátorlap

főnév
 • sátorponyva, ponyva