nemcsak szinonimái

határozószó
 • nem csupán, nem egyedül, nem kizárólag

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kiváltság

főnév
 • előjog, privilégium, prerogatíva (szaknyelvi), kedvezmény, szabadság, benefícium (régies), mentesség

besüt

ige
 • beéget, bebélyegez, megbélyegez, billogoz (szaknyelvi)
 • betűz, bevilágít, beragyog
 • (hajat): göndörít, bodorít, hullámosít, becsavar, lokniz (szaknyelvi), ondolál (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nemcsak szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

működtet

ige
 • működésbe hoz, beindít, járat, mozgat, forgat, kezel, hajt
 • üzemeltet, fenntart

megszakítás

főnév
 • félbeszakítás, felfüggesztés, szüneteltetés, leállítás, elhalasztás, elnapolás, interrupció (idegen), intermezzo (idegen)
 • szétkapcsolás
 • közbeszólás, közbelépés
 • szünet, cezúra, pauza (idegen), intervallum
 • túlerőltetés

megmarkol

ige
 • megfog, megragad, megszorít, elkap, kézbe vesz, megmarékol (tájnyelvi)
 • nyakon csíp, fülön fog, megszerez

magánénekes

főnév
 • (szaknyelvi): szólista(bizalmas)

napóra

főnév
 • árnyékóra (régies)

odatalál

ige
 • eljut, odatanál (tájnyelvi), eltalál

lakk

főnév
 • fénymáz, lenolajkence, politúr (idegen), vernis (idegen), firnisz (tájnyelvi), firnájsz (tájnyelvi)
 • máz

kupica

főnév
 • pálinkáspohár, stampedli (bizalmas), stamperli (idegen)

intő II.

főnév
 • intés, megintés, megrovás, beírás

lefokoz

ige
 • leminősít, degradál, deklasszifikál (idegen)
 • csökkent, mérsékel, devalvál (idegen)

olvasható

melléknév
 • kivehető, kibetűzhető, áttekinthető, világos, tiszta, rendezett
 • érdekes, olvasmányos, lebilincselő

összeírás

főnév
 • népszámlálás
 • konskripció (idegen), konszignáció (szaknyelvi)
 • leltár

ékesszólás

főnév
 • szónoklás, szónoklat, szótehetség (régies), elokúció (szaknyelvi), elokvencia (szaknyelvi), dikció (szaknyelvi), szavalás, beszédkészség, sváda (bizalmas)
 • szónoklattan, retorika, beszédművészet

sebbel-lobbal

határozószó
 • sebtében, sebtiben, sietve, nagy sietve, sietséggel, hanyatt-homlok, sürgősen, kapkodva, lélekszakadva, lóhalálában, hevenyében, léhhel-péhhel (tájnyelvi), széllel-lobbal (tájnyelvi), izgatottan

pruszlik

főnév
 • ingváll, mellényke, mellény, vállfűző, lajbi (régies)

német

főnév
 • germán (választékos), teuton (régies), porosz, burkus (tájnyelvi), sváb, fritz (szleng), szakterbakter (tájnyelvi)
 • (régies): osztrák

mutál

ige
 • (hang): változik, másul (tájnyelvi), másudik (tájnyelvi)

nyomasztó

melléknév
 • terhes, nehéz, fojtó, fojtogató, szorongató, kínzó, kellemetlen, emésztő
 • leverő, lehangoló, deprimáló (idegen)
 • nyugtalanító, lidérces, hátborzongató, aggasztó, lékelölő
 • nyomott, fülledt, tikkasztó, fullasztó

prepotens

melléknév
 • fölényes, beképzelt, felfuvalkodott, gőgös, dölyfös, öntelt, önhitt, önelégült, pökhendi, kevély, arrogáns

névnap

főnév
 • névünnep (választékos)

megtelepedik, megtel

ige
 • letelepszik, otthonra lel, meghonosodik, befészkeli magát, beveszi magát, tanyát üt, meghelyesedik (tájnyelvi), felüti tanyáját, lakozik, tanyázik

nyüzsgés

főnév
 • mozgolódás, hemzsegés, pezsgés, izgalom, sietség, mozgás, élénkség, forgatag, sürgölődés, sürgés-forgás, jövés-menés, tolongás, lótás-futás, kavarodás, lökdösődés, taszigálás, tülekedés, hűhó, felhajtás, zűrzavar

prosperál

ige
 • föllendül, előretör, erősödik, emelkedik, halad, fejlődik, gyarapszik, virágzik, virul
 • boldogul, érvényesül
 • működik, él