megcsontosodott szinonimái

melléknév
 • megmeszesedett, megrögződött, megrögzött, merev, begyepesedett, meggyökerezett, megmerevedett, maradi, régimódi, vaskalapos, idejétmúlt
 • beleivódott, beleevődött, bevett

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

létrejön

ige
 • meglesz, keletkezik, terem
 • születik, megszületik, szülemlik (tájnyelvi), megszülemlik (régies), támad, kel (választékos), ered, fakad, előáll
 • összeáll, létesül, organizálódik (idegen), képződik, fejlődik
 • kialakul, alakot ölt, testet ölt, realizálódik, származik, megvalósul, elkészül, koholódik (tájnyelvi), csinálódik (tájnyelvi)

útonálló

főnév
 • rabló, zsivány (régies), martalóc (régies), haramia, betyár (régies), szegénylegény, bandita, briganti, bojnyik (régies), gengszter, útirossz (tájnyelvi), huszonnyolcas (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megcsontosodott szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

marad

ige
 • időzik, tartózkodik, lakozik (régies), múlat (régies), vár
 • reked (valahol), ragad (valahol), odamarad (tájnyelvi), elmarad (valahol)
 • megmarad, fennmarad
 • rámarad, rajtamarad, rajtaragad, hátramarad, visszamarad
 • megmarad, jut
 • halasztódik, elodázódik, elhúzódik

lankad

ige
 • fárad, bágyad, ernyed, kókad, pilled, hervad, konyul, lanyhul, fonnyadozik, csügged, törődik, zsibbad (régies), engyeledik (tájnyelvi), szonnyad (tájnyelvi)
 • gyöngül, csökken

kurrens II.

főnév
 • körözvény
 • (szaknyelvi): kisbetű

kocog

ige
 • üget, baktat, ballag, roszog (tájnyelvi)
 • poroszkál
 • (tájnyelvi): kopogtat, zörget

megadás

főnév
 • visszaadás, visszafizetés, megfizetés, kiegyenlítés, megtérítés, visszatérítés, lerovás
 • megítélés, engedélyezés
 • meghódolás, behódolás, kapituláció (idegen), fegyverletétel
 • belenyugvás, beletörődés, lemondás, rezignáció

megromlik

ige
 • megrohad, megbüdösödik, megavasodik, megbuggyan, megzápul, megposhad, megerjed, megsavanyodik, megecetesedik, megpenészedik, megcsiccsed (tájnyelvi), megtörik, megpimpósodik (tájnyelvi), megzákányosodik (tájnyelvi)
 • elromlik, csődöt mond, tönkremegy

vetekedik, vetekszik

ige
 • versenyez, verseng, vetélkedik, konkurál, rivalizál, felveszi a versenyt
 • (valamivel, valakivel): fölér, megközelít
 • (régies): vitázik, vitatkozik, felesel, perel, civakodik

kézbesítő

főnév
 • levélhordó, postás, kihordó, kolportőr (régies), csomagkihordó, táviratkihordó, sürgönyös (bizalmas), sürgönykihordó (régies)
 • hivatalsegéd, küldönc
 • kifutófiú, boy
 • árukihordó

keresnivaló

főnév
 • feladat, ügy, dolog, teendő

gyóntat

ige
 • meghallgat
 • faggat, vizsgál, vallat

kifogásolható

melléknév
 • hibáztatható, helyteleníthető, rosszallható, elítélhető, kivetnivaló, megtámadható

megtapint

ige
 • érint, megfog, hozzányúl, megérint, illet (választékos), megtapaszt (tájnyelvi)

mindenki

melléknév
 • mindenik (tájnyelvi), fű-fa (pejoratív), ország-világ, boldog-boldogtalan, ki-ki, aki él és mozog (bizalmas)
 • sokan
 • akárki, bárki

bőrgyógyászat

főnév
 • dermatológia (idegen), dermatoterápia (idegen)

pária

főnév
 • kaszton kívüli, érinthetetlen, megvetett (személy)

nyüzsgés

főnév
 • mozgolódás, hemzsegés, pezsgés, izgalom, sietség, mozgás, élénkség, forgatag, sürgölődés, sürgés-forgás, jövés-menés, tolongás, lótás-futás, kavarodás, lökdösődés, taszigálás, tülekedés, hűhó, felhajtás, zűrzavar

megdob

ige
 • eltalál, megrepít (tájnyelvi), megzút (tájnyelvi), megjár (tájnyelvi)
 • (eredményt) elér
 • (valamivel) (szleng): ad, átnyújt
 • (szleng): felerősít, feljavít
 • (szleng): hatni kezd (kábítószer), bejön (szleng), megjön (szleng)
 • (szleng): lop, meglop, ellop

málinkó

főnév
 • sárgarigó, aranymálinkó, aranybegy (tájnyelvi)

megkritizál

ige
 • bírál, megbírál, megszid, helytelenít, hibáztat, gáncsol, megró, kifogásol, leszól, pocskondiáz, kárhoztat, kárpál (tájnyelvi), szemrehányást tesz

nyomasztó

melléknév
 • terhes, nehéz, fojtó, fojtogató, szorongató, kínzó, kellemetlen, emésztő
 • leverő, lehangoló, deprimáló (idegen)
 • nyugtalanító, lidérces, hátborzongató, aggasztó, lékelölő
 • nyomott, fülledt, tikkasztó, fullasztó

megfiadzik

ige
 • megfial, lefial (tájnyelvi), megkölykezik, megellik
 • megmalacozik
 • megborjadzik
 • megcsikózik
 • (tájnyelvi): megszaporodik, sokasodik
 • (tájnyelvi): összetörik, széttörik

lazul

ige
 • tágul, lazodik (tájnyelvi)
 • gyengül, oldódik, enged
 • (szleng): pihen, lazít

megnyugvás

főnév
 • megállapodás, megpihenés, beletörődés, rezignáció, elégültség, megelégedés, elégedettség, nyugalom, béke, rend, megbékülés, csillapodás, megkönnyebbülés, enyhülés

nyúlik

ige
 • terjed, ér (valameddig), szögellik (valahova), tart (valameddig), bővül, terül, elterül, terítődik (régies), fekszik
 • hosszabbodik, folytatódik, elhúzódik
 • halasztódik, húzódik
 • nő, növekszik, szálasodik, mered (tájnyelvi)