könyörög szinonimái

ige
 • kér, kérlel, kérve kér, eseng, instál (régies), esedez, esedezik, rimánkodik, koldul (valamit), zsirmálkodik (régies), keserveskedik (tájnyelvi), pitiz (bizalmas), kunyerál, kuncsorog, kunyermálódik (tájnyelvi), kunnyog (tájnyelvi), kéricsél (tájnyelvi), apprekál (idegen)
 • imádkozik, folyamodik, leborul, letérdel, fohászkodik (választékos), segítségül hív, istenkedik (tájnyelvi), imád (régies), orál (idegen), szuplikál (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

álmosító

melléknév
 • unalmas, untató, egyhangú, monoton, szürke, színtelen, eseménytelen, érdektelen, szellemtelen, fakó
 • altató, kábító, bódító, narkotizáló (szaknyelvi)

álmoskönyv

főnév
 • jóskönyv
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a könyörög szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

komplett

melléknév
 • teljes, hiánytalan, egész, tökéletes
 • normális, épelméjű, épeszű

kevélység

főnév
 • büszkeség, gőgösség, dölyfösség, felfuvalkodás, rátartiság, hetykeség, gőg, elbízottság, önhittség, önteltség, pöffeszkedés, fennhéjázás, kackiásság, dölyf

kérdéses

melléknév
 • kétséges, bizonytalan, vitatható, kérdőjeles, megkérdőjelezhető, problematikus, kétes, eldöntetlen, megoldatlan, megfejtetlen, ismeretlen
 • ingatag, félremagyarázható, pontatlan
 • említett, tárgyalt, szóban forgó

janicsár

főnév
 • áruló, hitehagyott, bérenc

korszerű

melléknév
 • modern, mai, új, újszerű, divatos, időszerű, jelenkori, haladó, menő (szleng)

kvártély

főnév
 • szállás, lakás, tanya, szálláshely, kégli (szleng)

terror

főnév
 • rémuralom, zsarnokság, önkény, önkényuralom
 • megfélemlítés, ijesztés, erőszakos eljárás
 • terrorizmus
 • erőszak, hatalmaskodás

homokos1

melléknév
 • fövenyes, csorvás (régies)

hirdetőoszlop

főnév
 • reklámoszlop

fél II.

számnév
 • kettedrész, egyketted, ketted, ötven százalék

húzódik

ige
 • húz, feszül
 • húzódozik, vonul, lapul, rejtőzik, bújik, kushad (bizalmas)
 • halasztódik, tolódik, halasztást szenved, késik, késedelmet szenved
 • nyúlik, elterül, halad, vezet, fut
 • húzódozik, vonakodik, szabódik

lapoz

ige
 • fordít, átfordít, áthajt, forgat
 • levelez (régies)
 • olvasgat, olvas, nézeget

letarol

ige
 • (növényzetet): elpusztít, kipusztít, kiirt
 • lecsupaszít, levág, lekoptat, lekopaszít, lekopaszt, megkopaszt
 • ledönt, lever
 • földúl

apu, apuka

főnév
 • apa, édesapa, apuci (bizalmas), apus (bizalmas), apuska, papa, papi (bizalmas)

munkafegyelem

főnév
 • fegyelem, megbízhatóság, pontosság, lelkiismeretesség

megmarkol

ige
 • megfog, megragad, megszorít, elkap, kézbe vesz, megmarékol (tájnyelvi)
 • nyakon csíp, fülön fog, megszerez

könyvkereskedés

főnév
 • könyvesbolt, könyves, antikvárium

kolónia

főnév
 • telep, település, lakótelep
 • gyarmat, tartomány

krimi

főnév
 • bűnügyi történet, detektívregény

megjelöl

ige
 • kiemel, hangsúlyoz, megjegyez (régies), pécéz (régies), meghatárol (régies), kihatárol (tájnyelvi)
 • rányomja a bélyeget, rásüti a bélyeget, megbélyegez (pejoratív), billogoz (szaknyelvi), stigmatizál
 • kijelöl, megszab, megvon, előír, előirányoz, diktál, meghatároz, megnevez, megállapít, rögzít, szabályoz, kifőz (választékos), indigitál (régies), denotál (idegen)

kötélhúzás

főnév
 • vetélkedés, versengés

kiárusít

ige
 • végeladást rendez, likvidál

kurrens II.

főnév
 • körözvény
 • (szaknyelvi): kisbetű

meglep

ige
 • meghökkent, megdöbbent, megütköztet, elképeszt, megrémít, megrendít, megráz, felkavar, bámulatba ejt, ámulatba ejt, zavarba ejt, zavarba hoz, ledöbbent, (bizalmas), kiüt (szleng), kiakaszt (szleng), frappíroz (idegen)
 • megajándékoz, kedveskedik
 • (valakit): felkeres, meglátogat, ellátogat, beugrik, megnéz, benéz, bekukkant
 • rajtakap
 • tetten ér, rajtaüt
 • megrohan, megtámad, rátámad, lerohan, rajtahajt (régies)
 • (tájnyelvi): ellep, kitör, megtámad, eláraszt, kiver (bizalmas), elévesz (tájnyelvi)
 • elfog, elborít