vándor I. szinonimái

melléknév
 • vándorló, költöző, nomád, kóbor, kószáló, barangoló, messziről jött, utazó, világjáró, kalandor
 • otthontalan, hajléktalan
 • nyughatatlan, bohém

vándor II. szinonimái

főnév
 • vándorember, vándorlegény, járódó (tájnyelvi), utasember (régies), utas, zarándok (választékos), peregrinus (régies)
 • csavargó, vagabundus (régies)
 • halandó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csengő, csöngő II.

főnév
 • csengettyű, csörgő, harangocska, csengető (tájnyelvi), csingilingi (tájnyelvi), csölöng (tájnyelvi)

agyagipar

főnév
 • fazekasság, fazekasipar, agyagművesség, keramika, kerámiaipar
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a vándor szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ürít

ige
 • kiönt, kitisztít
 • szükségét végzi
 • vizel, hugyozik (durva), könnyít (tájnyelvi), ereszt (bizalmas), pisil, kisdolgozik (bizalmas)
 • székel, nagydolgozik (bizalmas), csinál, becsinál, szarik (durva), kakál (bizalmas), kakil (bizalmas)

tizedel

ige
 • pusztít, irt, gyilkol

terror

főnév
 • rémuralom, zsarnokság, önkény, önkényuralom
 • megfélemlítés, ijesztés, erőszakos eljárás
 • terrorizmus
 • erőszak, hatalmaskodás

szusz

főnév
 • lélegzet, szufla (bizalmas), pára
 • (tájnyelvi): felfuvalkodottság, önteltség, fennhéjázás, gőg

valahol

határozószó
 • valamerre
 • akárhol, bárhol

vigyáz

ige
 • ügyel (valamire), kímél, óv, félt
 • virraszt (régies), vigilál (idegen)
 • figyel, fülel, fürkész, les, résen van
 • óvakodik
 • felügyel, szemmel tart, őrködik, őriz, strázsál, véd

származék

főnév
 • ivadék, leszármazott, utód, sarj, fióka, kölyök, sarjadék, gyermek, fajzat, családfi (tájnyelvi)
 • származékszó, képzett szó, derivátum (szaknyelvi)

szakít

ige
 • tép, hasít, cibál, szaggat, széttép, repeszt, leválaszt, szakajt (tájnyelvi), szakaszt (tájnyelvi)
 • (időt): szán, szentel, fordít
 • (valakivel): otthagy, elhagy, összevész, elpártol, hátat fordít (valakinek), különválik, dob (szleng), leléptet (valakit) (szleng), ejt (szleng), leépít (valakit) (szleng), lapátra tesz (szleng), lepasszol (szleng), bontolózkodik (tájnyelvi)

ősrégi

melléknév
 • ősi, régi, archaikus, prehisztorikus (szaknyelvi), hajdankori, vízözön előtti, hajdani, ósdi, ódon, ásatag, antik

szemforgató

melléknév
 • szenteskedő, képmutató, álszent, farizeus, kenetteljes, kétszínű, hamis, hipokrita

viselős

melléknév
 • gravida (szaknyelvi), állapotos, másállapotos, másállapotban levő, terhes, teherben levő, várandós, babát váró, gyermeket váró, áldott állapotban levő, anyai örömök elé néző, másodmagával levő (bizalmas), várós (tájnyelvi), hasas (tájnyelvi), vastagodó (tájnyelvi), tolató (tájnyelvi), elődobos (tájnyelvi), nehézkes (tájnyelvi), vastag (tájnyelvi)
 • telt, terhelt

zsebkönyv

főnév
 • évkönyv, almanach (régies), vademecum (idegen)
 • notesz, jegyzetfüzet
 • kisokos

kikiáltó

főnév
 • hirdető, kihirdető, rikkancs, hírhordó, hírvivő, bejelentő, előfutár, előhírnök, herold (régies), kajdász (régies)
 • (régies): hivatalnok, hivatali szolga, kisbíró (régies)

var

főnév
 • varasodás, sebhely, heg, forradás, pörk, kompor (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): ótvar
 • rüh

ühüm

módosítószó
 • (bizalmas): igen, értem, igenis

verő II.

főnév
 • ütő, bot
 • cimbalomverő (tájnyelvi)
 • dióverő (tájnyelvi)
 • habverő (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): kalapács, pöröly (régies)
 • kaszaverő (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): fény, verőfény, ragyogás, napfény

véd1

ige
 • kímél, őriz, vigyáz, ügyel, óv, megóv, oltalmaz, védelmez, fedez, menedéket nyújt, betakar, felfog, elszigetel, elzár, körülvesz, ment
 • biztosít
 • pártol, pártfogol, segít, támogat, gyámolít, istápol, áll (valaki mellett), szárnyai alá vesz
 • képvisel, igazol, tisztáz
 • elhárít, hárít, visszaver, kivéd

tornác

főnév
 • veranda, gang (bizalmas), ámbitus (tájnyelvi), pitvar, gádor (tájnyelvi), házelő (tájnyelvi)
 • terasz

vetekedik, vetekszik

ige
 • versenyez, verseng, vetélkedik, konkurál, rivalizál, felveszi a versenyt
 • (valamivel, valakivel): fölér, megközelít
 • (régies): vitázik, vitatkozik, felesel, perel, civakodik