lőcsláb szinonimái

főnév
 • ó-láb, karikaláb, görbe láb

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

járul

ige
 • (valakihez): lép, fordul, folyamodik, rekurrál (régies)
 • csatlakozik, tartozik, párosul (valamihez), hozzájön (valamihez)

fintor

főnév
 • grimasz, pofa, arcfintorítás, fintorgás, arctorzítás, maskaraarc (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lőcsláb szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lepénzel

ige
 • megveszteget, lefizet, megvesz, megvásárol, elhallgattat, korrumpál (idegen), megken (szleng), jattot ad (valakinek) (szleng), megpénzel (tájnyelvi)

kötelesség

főnév
 • kötelezettség, kötelem (régies), feladat, teendő, tennivaló, hivatal, tiszt

kotorászik

ige
 • kutat, kotor, motoz, turkál, keresgél, guberál (bizalmas), kurkál (tájnyelvi)

kiköszörül

ige
 • kifen, kiélesít
 • kijavít, helyrehoz, jóvátesz

lexikon

főnév
 • ismerettár, tudománytár, enciklopédia
 • (régies): szótár
 • (szaknyelvi): szókincs

megdagad

ige
 • feldagad, felduzzad, felpuffad, megduzzad, felpüffed, felfúvódik, dobzik (régies), bedagad, deformálódik, felpöcced (tájnyelvi), meggebed (tájnyelvi)
 • megárad
 • megkel, meggyűlik

vállalat

főnév
 • üzem, gyár, cég, firma (régies), társaság, vállalkozás

karakter

főnév
 • jellem, hajlam, természet, alaptermészet, lelkialkat
 • jelleg, jellegzetesség, sajátosság, jellemző vonás
 • egyéniség, jellemszilárdság, lelkierő
 • (szaknyelvi): írásjel, betű, leütés

kajla

melléknév
 • lekonyuló, lelógó, kónya (régies), kukora (tájnyelvi), kajsza (tájnyelvi), csajla (tájnyelvi)
 • görbe, ferde, csálé
 • hebehurgya, komolytalan, meggondolatlan, szeles

garázdálkodik

ige
 • erőszakoskodik, botrányt csap, közbotrányt okoz (választékos), randalíroz, pusztít, rombol, dühöng, duhajkodik, huligánkodik, féktelenkedik, zabolátlankodik, krakélereskedik, kapcáskodik (tájnyelvi), kötelőzködik (tájnyelvi), arénázik (szleng), balhézik (szleng), csikágózik (szleng)

keménység

főnév
 • szilárdság
 • szívósság, kitartás, állhatatosság, erő, ellenállóképesség
 • szigor, szigorúság, erély, zordság, kérlelhetetlenség, könyörtelenség, ridegség, érzéketlenség

megfogad

ige
 • felvesz, szolgálatba fogad, felfogad (régies)
 • (tanácsot): követ, megszívlel, megtart, hallgat (valakire)
 • megígér, fogadalmat tesz, megesküszik, elhatároz, eltökél
 • fogadást köt (valamire), megtesz (bizalmas)

megtámad

ige
 • nekitámad, rátámad, ráront, rátör, megrohamoz, megrohan, megostromol, nekimegy, nekiesik, rajtaüt, kikezd (valakivel), kezet emel (valakire), bántalmaz, inzultál, támadást intéz
 • tönkre tesz, megrongál, roncsol, korrodál
 • vitat, kétségbe von, megkérdőjelez
 • megfellebbez, megpeticionál (régies)

betér

ige
 • befordul, bekanyarodik
 • bemegy, belép, benéz, beugrik, beköszön, betéved, belátogat, bekukkant, beszalad, betoppan
 • (tájnyelvi): befér

öregasszony

főnév
 • öreganyó, anyó, vénasszony (pejoratív), szüle (tájnyelvi), mámi, nyanya (szleng), satrafa, bába (tájnyelvi), babuka (tájnyelvi), csoroszlya (pejoratív), szipirtyó, kriptaszökevény (szleng), öreglány (szleng), csotrogány (szleng), sárkány (szleng), vén szatyor (pejoratív)

nebuló

főnév
 • tanuló, diák, kisdiák, növendék, tanítvány, diákgyerek, seszta (szleng)
 • kisfiú, srác, fickó, serdülő
 • gyerek, gyerkőc, kölyök, csemete, lurkó (bizalmas), poronty (bizalmas)

lőrés

főnév
 • ágyúlék, lövőrés (régies)

lendületes

melléknév
 • energikus (idegen), dinamikus (idegen), életerős
 • határozott, erőteljes, erélyes, kemény
 • tüzes, élénk, friss, eleven lelkes, lelkesítő

mászkál

ige
 • csúszik-mászik, csúszkál
 • kószál, csavarog, cselleng, ténfereg, ődöng, kódorog, téblábol, bácorog (tájnyelvi), mászkerál (tájnyelvi), lötyög (bizalmas), lóg (bizalmas), császkál
 • járkál, jön-megy, jár-kel

nagymise

főnév
 • énekes mise, szagosmise (tájnyelvi), öregmise (tájnyelvi)

mágnes

főnév
 • delej (régies)

közelharc

főnév
 • párharc, kézitusa, belharc, ember ember elleni küzdelem, dulakodás, tülekedés

megálló, megállóhely

főnév
 • állomás, leszállóhely, átszállóhely
 • stáció (idegen)

naptár

főnév
 • kalendárium
 • notesz, határidőnapló, zsebnaptár
 • időszámítás