betér szinonimái

ige
 • befordul, bekanyarodik
 • bemegy, belép, benéz, beugrik, beköszön, betéved, belátogat, bekukkant, beszalad, betoppan
 • (tájnyelvi): befér

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fűrészpor

főnév
 • forgács, fűrészhulladék (régies), reszelék, reszelőpor, faliszt

rehabilitál

ige
 • jóvátesz, helyrehoz
 • felment, tisztáz, mentesít, igazol, elégtételt szolgáltat
 • visszahelyez, helyreállít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a betér szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

belerúg

ige
 • megrúg, fenéken billent

ármádia

főnév
 • hadsereg, had, sereg
 • (tájnyelvi): csoport, csapat
 • tömeg

angolkór

főnév
 • rachitis (szaknyelvi), csontsenyv (régies)

bérmentes

melléknév
 • díjtalan, ingyenes, térítésmentes, díjmentes, illetékmentes, portómentes (régies)

börtönbüntetés

főnév
 • börtön, fogság, rabság, fekvő nyolcas (tréfás), hajvágás (tréfás), mázsa (szleng)

kihágás

főnév
 • törvényszegés, szabályszegés, szabálysértés, rendbontás, garázdálkodás, csendháborítás, vétség, vétek, áthágás, megszegés, botlás, törvénytelenség, eltévelyedés, jogsértés, jogtiprás, excesszus (idegen)

burkolat

főnév
 • kövezet, aszfalt, flaszter, makadám
 • burkolás, burok, héj, kéreg, hártya, hüvely, tok, lepel, palást, ponyva, bevonat, huzat, csomagolás, boríték

cseng, csöng

ige
 • csilingel, szól, hangzik, visszhangzik, peng, zeng, bong (választékos), berreg, csörög, csendül, zendül, cseneg (tájnyelvi), cseng-beng (tájnyelvi), csinglingiz (tájnyelvi), cafog (tájnyelvi)

eltesz

ige
 • elhelyez, elrak, elpakol, elrámol
 • helyrerak, helyretesz, zsebre tesz, zsebre rak, zsebre dug, zsebre vág
 • félretesz, félrerak, elraktároz, tárol, rezervál, megőriz, megzsugorgat (tájnyelvi)
 • befőz, tartósít, elrak, konzervál, besóz
 • eldug, eltüntet, elrejt, elhány, elkever (bizalmas), elpaterol (szleng), elberhel (tájnyelvi), eltökít (tájnyelvi)

egyrészt

határozószó
 • egyrészről, egyfelől, részint, részben, egyrészént (tájnyelvi)

betilt

ige
 • (könyvet): elkoboz, indexre tesz
 • (egyesülést) feloszlat
 • feloszlat, elhallgattat, elfojt, lever, megszüntet

belekever

ige
 • hozzákever, belevegyít, elegyít (valamit valamibe), közéelegyít, belekavar, hozzátesz, hozzáad
 • belesodor, belemárt, beleránt, belevisz, belehúz, belebonyolít, belevon, belesudaraz (tájnyelvi), belegabalyít (tájnyelvi)

bólongat

ige
 • (tájnyelvi): bólogat, bólingat

egyenetlen

melléknév
 • érdes, durva, buckás, gödrös, göröngyös, hegyes, hepehupás, dombos, rögös, göcsörtös, darabos, barázdált, rovátkás, ráncos, redős, bütykös, göcsös (tájnyelvi), zökögős (tájnyelvi), grádicsos (tájnyelvi), hoportyos (tájnyelvi), kátyalos (tájnyelvi), csajtorjás (tájnyelvi), girbe-gurba, oldalgós (tájnyelvi), varancsagos (tájnyelvi)
 • változó, hullámzó, ingadozó, szabálytalan, szaggatott, szakadozott, rapszodikus, tökéletlen, pontatlan, kiegyensúlyozatlan, döcögő, döcögős, akadozó

biciklista

főnév
 • kerékpáros, kerékpározó
 • (pejoratív): karrierista, törtető

aspiráns

melléknév, főnév
 • pályázó, folyamodó, jelölt, várományos
 • tudósjelölt, doktorandusz

ború

főnév
 • borulat, árnyék, félhomály
 • felleg
 • szomorúság, bánat, búsongás

egy-kettő II.

módosítószó
 • azonnal, rögtön, rögvest, tüstént