kotorászik szinonimái

ige
 • kutat, kotor, motoz, turkál, keresgél, guberál (bizalmas), kurkál (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

átterjed

ige
 • elterjed, áthúzódik, átcsap, átharapódzik, átjut, átnyúlik, átér, átragad

genetikus

melléknév
 • keletkezési, fejlődési
 • származási, öröklési, öröklött
 • (módszer): származtató, eredeztető, oknyomozó, történeti
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kotorászik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kocsány

főnév
 • levélnyél, gyümölcsszár, pedunkulus (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): csutka, csuma, csuta

kései

melléknév
 • késői, utóbbi, késlekedő, késedelmes, megkésett, elkésett

kémszer

főnév
 • (szaknyelvi): reagens (szaknyelvi), vegyszer, kémlelőszer (régies)

iszonyú

melléknév
 • iszonyatos, iszonytató (régies), szörnyű, borzalmas, borzasztó, dermesztő, hajmeresztő, vérfagylaló, vérfagyasztó, irtózatos, irtóztató, rettenetes, rémes, félelmetes, ádáz, kegyetlen
 • ocsmány, förtelmes, undorító, undok, utálatos, visszataszító
 • rendkívüli, szokatlan, hatalmas

kopik

ige
 • használódik, fogy, vásik, nyűvődik, nyúzódik, foszlik, mállik, szakadozik, ledörzsölődik, horzsolódik (régies)
 • hámlik, vedlik Sz: fogy, mint a kasza fénye

kuruttyol

ige
 • vartyog, kunkog (tájnyelvi), brekeg, ümmög (tájnyelvi), kutykuruttyol (tájnyelvi), repeg (tájnyelvi)
 • fecseg, locsog, karattyol

teremt

ige
 • létrehoz, alkot, megalkot, készít, csinál, előállít, gyárt, produkál, kreál, megvalósít, szervez
 • termeszt, tenyészt
 • előidéz, okoz, kelt
 • szerez, kerít, előteremt, biztosít
 • (bizalmas): üt, vág, csap, ver

hívogató II.

főnév
 • (régies): vendéghívó, vőfély
 • (régies): köszöntő

hezitál

ige
 • habozik, tétovázik, ingadozik, bizonytalankodik, vacillál (bizalmas), teketóriázik

fegyverletétel

főnév
 • kapituláció (idegen), kapitulálás (idegen), megadás, meghódolás

hős I.

főnév
 • vitéz, bajnok, dalia, levente (régies), lovag, hérosz
 • hősi halott
 • főszereplő, alak
 • (tájnyelvi): nőtlen férfi, legényember

lajbi

főnév
 • mellény, pruszlik (tájnyelvi), mellyes (tájnyelvi), melles (tájnyelvi)

lepénzel

ige
 • megveszteget, lefizet, megvesz, megvásárol, elhallgattat, korrumpál (idegen), megken (szleng), jattot ad (valakinek) (szleng), megpénzel (tájnyelvi)

angolkór

főnév
 • rachitis (szaknyelvi), csontsenyv (régies)

mostohaapa

főnév
 • mostoha, nevelőapa, kisapa (tájnyelvi)

megkegyelmez1

ige
 • megbocsát, megkönyörül, kegyelmet gyakorol, irgalmaz, feloldoz, elnéz, könyörül, pardoníroz (régies), szemet huny, fátylat borít rá
 • életben hagy, megkímél

kovács

főnév
 • vasműves

kizsebel

ige
 • meglop, megrabol, megkárosít, elvesz, megfoszt (valamitől), kifoszt
 • kirámol, megkopaszt (bizalmas), kipakol (szleng), kicsontoz (szleng)

közköltség

főnév
 • közadakozás

megharagszik

ige
 • feldühödik, fölmérgesedik, megdühödik, felingerlődik, megsértődik, megbántódik, felháborodik, zokon vesz, felmérgesedik, megneheztel, felbőszül (választékos), felfortyan, megorrol, felfújódik (tájnyelvi), megböstörködik (tájnyelvi), megszusszad (tájnyelvi), felhergelődik, begurul (szleng), bepörög (szleng), begerjed (szleng), felpaprikázódik, felhúzza az orrát, dühbe jön, méregbe gurul, haragra gerjed, haragra lobban, kijön a sodrából, kikel magából

körforgalom

főnév
 • körforgás, keringés, cirkulálás (régies), cirkuláció (régies)

kever

ige
 • kavar, kutyul, forgat, habar, miskulál (tájnyelvi), kevercel (tájnyelvi), kütyül (tájnyelvi)
 • vegyít, elegyít, egyvelez (régies), mixel, zagyvál, házasít (bizalmas)
 • amalgámoz (idegen)
 • összekuszál, összezavar
 • (valamibe): sodor, juttat, belevisz

krizantém

főnév
 • katalinrózsa, télimargitvirág, temetőrózsa, Boldogasszony tenyere (tájnyelvi)

megjavul

ige
 • megváltozik, jóra fordul, helyreáll, feljavul, helyreigazodik, előnyösen alakul, megjobbul (választékos), kikupálódik (tájnyelvi), megjavádzik (tájnyelvi)
 • helyrejön, rendbe jön, működésbe lép, üzemképessé válik
 • újjászületik
 • nemesedik, tökéletesedik, kiművelődik
 • jó útra tér, észre tér Sz: jóba foglalja magát; megszállja a szentlélek
 • (idő): kiderül, melegszik, jobbra fordul