lexikon szinonimái

főnév
 • ismerettár, tudománytár, enciklopédia
 • (régies): szótár
 • (szaknyelvi): szókincs

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tagadhatatlan

melléknév
 • vitathatatlan, kétségtelen, kétségbevonhatatlan, elvitathatatlan, megcáfolhatatlan, megdönthetetlen, megkérdőjelezhetetlen, nyilvánvaló, világos, egyértelmű, bizonyos, szembeszökő, látható, evidens, vitán felül álló, megalapozott

négyes

főnév
 • kvartett (szaknyelvi), négyesdi (tájnyelvi)
 • jó, daru (szleng), fotel (szleng), jojó (szleng), kapufa (szleng), nózi (szleng), nyúl (szleng), szögletes jegy (szleng), csitiri (szleng), csetür (szleng)
 • (régies): elégtelen (érdemjegy)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lexikon szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

leközöl

ige
 • megjelentet, közzétesz, publikál, lehoz (bizalmas), lead, közread

kőnyomat

főnév
 • kőnyomtatás, kőrajz, litográfia (idegen), kőmetszet, kőmetszvény (régies)

kopik

ige
 • használódik, fogy, vásik, nyűvődik, nyúzódik, foszlik, mállik, szakadozik, ledörzsölődik, horzsolódik (régies)
 • hámlik, vedlik Sz: fogy, mint a kasza fénye

kiforr

ige
 • megokosodik, megérik, kifejlődik, kialakul
 • kifut, kiduzzad, kibugyog, kibuzog

leszámolás

főnév
 • számvetés, zsirófizetés, kiegyenlítés, kalkuláció
 • számonkérés, megtorlás, visszaütés, visszavágás, bosszúállás, bosszú

megajándékoz

ige
 • meglep, kedveskedik, elhalmoz, megprezentál (régies), adományoz, adománnyal látogat (régies), gratifikál (régies), megáld, megjutalmaz

vadkörte

főnév
 • vackor, vadóka (tájnyelvi)
 • vadkörtefa

kályha

főnév
 • tüzelő (régies), kemence (régies), kandalló (régies), böske (tájnyelvi)

jómód

főnév
 • jólét, gazdagság, bőség, bővelkedés, vagyonosság, aranyélet, fényűzés, luxus, pompa, flanc (régies)
 • kényelem, komfort (bizalmas)

függővasút

főnév
 • drótkötélpálya, függőpálya, sodronykötélpálya, drótkötélvasút, lebegővasút, lebegő, libegő (tájnyelvi), lanovka (idegen), sikló

katonatiszt

főnév
 • tiszt, haditiszt (régies), oficér (régies)

megdob

ige
 • eltalál, megrepít (tájnyelvi), megzút (tájnyelvi), megjár (tájnyelvi)
 • (eredményt) elér
 • (valamivel) (szleng): ad, átnyújt
 • (szleng): felerősít, feljavít
 • (szleng): hatni kezd (kábítószer), bejön (szleng), megjön (szleng)
 • (szleng): lop, meglop, ellop

megrohamoz

ige
 • megostromol, megtámad, ráront, rajtaüt, lecsap, rácsap, rátör, nekitámad
 • megrohan, rárohan

bérmentes

melléknév
 • díjtalan, ingyenes, térítésmentes, díjmentes, illetékmentes, portómentes (régies)

ökör

főnév
 • tinó, sőre (tájnyelvi), tulok, barom, marha, göböly (tájnyelvi), jószág Sz: cipószájú paripa
 • (jelzőként): mamlasz, buta, tökfilkó, tökfej, hülye, hólyag (bizalmas), szamár, állat (durva)

nagyítás

főnév
 • túlzás, nagyzás, túljátszás
 • felértékelés
 • fokozás, túlbecslés
 • nagyobbítás, kitágítás, terjesztés
 • növelés, gyarapítás, emelés, fokozás, nyújtás

libasor

főnév
 • sor, egyenes sor, gänsemarsch (idegen)

lehurrog

ige
 • elhallgattat, letorkol
 • leszid, lehord (bizalmas), lezúg (régies), ráförmed, meghurrogat (régies), letájcsol (tájnyelvi), ledarabol (tájnyelvi), lefalángat (tájnyelvi), lehurít (tájnyelvi)(valakinek)

manöken

főnév
 • próbakisasszony, próbamamzell (régies)

műhold

főnév
 • szatellit (idegen), mesterséges hold, műbolygó, mesterséges bolygó, szputnyik (idegen)

lőcsláb

főnév
 • ó-láb, karikaláb, görbe láb

körülvesz

ige
 • (több személy): körülfog, körüláll, körbevesz, körégyűlik, közrefog, köréje gyülekezik
 • (dolog): övez, környez, keretez, szegélyez, határol, körülölel
 • (tömeg, ellenség): bekerít, körülzár
 • (régies): megkörnyékez, behálóz, körülkörnyékez
 • (körülveszi magát vmivel): körülbástyázza magát (valamivel)

másodmagával

határozószó
 • kettesben, kettecskén
 • négyszemközt
 • (bizalmas): terhesen, viselősen

nagybirtokos

főnév
 • földesúr, földbirtokos, mágnás, nábob (régies), főnemes, főúr, hűbérúr (régies)
 • arisztokrata