karöltő szinonimái

főnév
 • karkivágás, karlyuk (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

feledhetetlen

melléknév
 • felejthetetlen, emlékezetes, maradandó, kitörölhetetlen, örök, örökkévaló, múlhatatlan, időtálló
 • gyönyörű, élményszerű, csodás, csodálatos, tüneményes, bámulatos

akvirál

ige
 • szerez, gyűjt, beszerez
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a karöltő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

jöttment

melléknév, főnév
 • csavargó, semmirekellő, senkiházi, semmiházi, hontalan, hazátlan, földönfutó, sehonnai, csamangó (tájnyelvi)
 • jelentéktelen, szegény, nyomorult, ágrólszakadt
 • jövevény, bevándorló, külföldi, idegen Sz: bokorból ugrott ember; árvíz hozta ember; fától szakadt ember; se országa, se hazája; víz mosta ide

hullafáradt

melléknév
 • holtfáradt, kidöglött (durva), kimerült, elcsigázott, megviselt, rozzant, dögfáradt (szleng), kiakadt (szleng), lerobbant (szleng), totálkáros (szleng)

hold1

főnév
 • holdkorong, holdtányér, holdsarló, istenkalácsa (tájnyelvi)
 • holdvilág, holdfény, holdsugár
 • mellékbolygó
 • mesterséges bolygó, műbolygó, műhold, mesterséges hold, szatellit (idegen), szputnyik
 • (régies): holdhónap
 • (lovon): hóka, csillag, fehér folt

hallgatóság

főnév
 • közönség, vendégkoszorú, publikum, nyilvánosság, jelenlevők
 • diákság, diáksereg

kanyar

főnév
 • kanyarulat, hajlat, hajlás, görbület, beszögellés, kanyarék (tájnyelvi)
 • forduló, útforduló
 • fordulat

kialakít

ige
 • megformál, létrehoz, megteremt, kiformál, kidolgoz, kiépít, összehoz (bizalmas), képez, kiképez, összeállít, formáz, körvonalaz, megfogalmaz, szerkeszt, kreál, megmintáz

szándékozik

ige
 • szándékszik, szándékol, akar, szándékában áll, kíván, eltökél, elhatároz, tervez, tervel, intendál (idegen), feltesz magában, tervbe vesz, fontolgat, készül (valamire), célul tűz ki, céloz, előirányoz, eltervez

garázdálkodik

ige
 • erőszakoskodik, botrányt csap, közbotrányt okoz (választékos), randalíroz, pusztít, rombol, dühöng, duhajkodik, huligánkodik, féktelenkedik, zabolátlankodik, krakélereskedik, kapcáskodik (tájnyelvi), kötelőzködik (tájnyelvi), arénázik (szleng), balhézik (szleng), csikágózik (szleng)

furulya

főnév
 • furuglya (régies), pásztorsíp, fűzfasíp, pikula (tájnyelvi), tilinkó (tájnyelvi), tilinka (tájnyelvi), csilinka (tájnyelvi), csimpolya (tájnyelvi)
 • síp, tutu (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): hímvessző, pénisz
 • (szleng): besúgó
 • (szleng): (orális) szex, franciázás (bizalmas)

élettörténet

főnév
 • életrajz, emlékirat, életregény (szaknyelvi), biográfia (szaknyelvi), életírás (régies), memoár (választékos), emlékirat (választékos), curriculum vitae (választékos)

gordonkás

főnév
 • csellista, csellós, kisbőgős (tájnyelvi)

kiemelkedik

ige
 • kidomborodik, kidudorodik, kiugrik, kiáll
 • kiválik, előtűnik, felbukkan
 • felemelkedik, felküzdi magát
 • kitűnik, kimagaslik, kimagasodik, felülmúl, predominál (idegen), dominál (idegen)

kitárulkozik

ige
 • megmutatkozik, megnyilatkozik

marharépa

főnév
 • takarmányrépa, burgundi répa

laboráns

főnév
 • asszisztens
 • (szleng): homokos (szleng), meleg (szleng), buzeráns (durva), buzi (durva), köcsög (szleng), baboskendő (szleng)

karrierizmus

főnév
 • törtetés, becsvágy, nagyravágyás, népszerűség-hajhászás

jóltart

ige
 • ellát, traktál, etet, megvendégel

keret

főnév
 • ráma, foglalat, foglalvány, tok
 • szegély, vonal
 • háttér, környezet, körítés, miliő, atmoszféra, aura (idegen), kör
 • helyzet, körülmény
 • kerettörténet
 • létszám
 • állomány, káder
 • fedezet, összeg, pénzösszeg
 • korlát
 • kötöttség

kút

főnév
 • vízforrás, itató, kopolya (tájnyelvi)
 • olajkút
 • szökőkút

kegyesség

főnév
 • jóakarat, jóság, jószívűség, jóindulatúság, szelídség, szívesség
 • engedékenység
 • ájtatosság, áhítatosság, buzgóság, istenfélés

hüppög

ige
 • szipog, zokog

kétségtelenül

határozószó
 • kétségkívül, minden bizonnyal, bizonyosan, biztosan, sine dubio (idegen), csakugyan, nyilvánvalóan, kétségbevonhatatlanul, tagadhatatlanul, megcáfolhatatlanul, okvetlenül, feltétlenül, vitán felül, vitathatatlanul, minden kétséget kizáróan, tényleg

kvázi I.

határozószó
 • szinte, mintegy, majdnem, csaknem, látszólag, úgyszólván, körülbelül, megközelítőleg