marharépa szinonimái

főnév
 • takarmányrépa, burgundi répa

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szövetséges II.

főnév
 • barát, társ, bajtárs, partner, cinkos

türelmetlenkedik

ige
 • békétlenkedik (régies), tüsténkedik (tájnyelvi), tűkön ül Sz: hamar kell neki, mint a cigánynak a lágy cipó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a marharépa szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

lojális

melléknév
 • hű, hűséges, elvhű, rendületlen, állhatatos, ragaszkodó, kitartó, odaadó, kötődő, szilárd, méltányos, igazságos, fidélis (régies)
 • becsületes, jóhiszemű, egyenes
 • (régies): királyhű, királypárti

kuckó

főnév
 • zug, zugoly (tájnyelvi), sarok, szöglet, odú, vacok, szuszkó (régies), sut (tájnyelvi), szurdik (tájnyelvi), kutli (tájnyelvi), kucik (tájnyelvi)

közbelép

ige
 • közbeavatkozik, beleavatkozik, közbejön, közbenjár (valakiért), megakaszt, intézkedik, áthidal, segédkezik, interveniál (szaknyelvi), beleártja magát, beleüti az orrát, keresztbe tesz (bizalmas), félbeszakít, megszakít, közéjük csap (bizalmas)

kiskorú

melléknév
 • fiatalkorú, fiatal, gyámkorú (régies), minorennis (idegen), minor (idegen)
 • tizenéves, tinédzser, tini, kamasz, serdülő
 • ifjú, nőtelen (régies), siheder (bizalmas), bakfis
 • fejletlen, éretlen

magyarázkodik

ige
 • mentegetőzik, mentegeti magát, bocsánatot kér, mosakodik (bizalmas), meakulpázik, exkuzálja magát, takarózik (bizalmas), ágabogál (tájnyelvi)

megír

ige
 • megszövegez, megfogalmaz, kidolgoz, megformál, szavakba foglal, szavakba önt, megkoncipiál (régies)
 • közöl, tudat, megörökít, rögzít
 • leír, lejegyez, lefirkant, megfirkant (bizalmas), kiír magából (választékos), összeír, papírra vet, regisztrál

végigfut

ige
 • végigszalad, végigrohan, végigvágtat, végigszáguld, végignyargal (választékos), végigrobog, végiglohol (bizalmas), átfut
 • megjár, bejár, befut
 • áttekint, átnéz, átlapoz, átolvas, átszalad(valamiben)
 • (hang): elterjed, végighalad, átszel
 • végighúzódik, elnyúlik

kenyérpusztító

főnév
 • dologtalan, ingyenélő, naplopó, paniperda (idegen)
 • (tréfás): gyermek

katalógus

főnév
 • prospektus, tárlatvezető, ismertetés, ismertető
 • kartoték, kereső, lajstrom, nyilvántartás, névjegyzék, lista
 • névsorolvasás, létszámellenőrzés
 • árjegyzék

görbe I.

melléknév
 • hajlott, hajlított, meghajlott, behajtott, lehajtott, görbített
 • hullámos
 • horgas (orr), kampós (orr), kacska (kéz) (tájnyelvi), csámpás (láb), kajácsos (láb) (tájnyelvi), gacsos (láb), görnyedt (hát), finta (szarv), kajla (szarv)
 • elgörbült, megkopott
 • hegyes-völgyes, dimbes-dombos, girbegurba, kacskaringós
 • (út, eljárás): becstelen, galád, tisztességtelen
 • (éjszaka, nap): átmulatott

ketrec

főnév
 • kalitka, kalit (tájnyelvi), kalicka (tájnyelvi), rekesz (tájnyelvi), kutrica (tájnyelvi), rekeszték (tájnyelvi), kas

megmásít

ige
 • megváltoztat, módosít, helyesbít, átalakít, átformál, modifikál (szaknyelvi), transzformál, reformál
 • érvénytelenít, visszavon, visszaszív (bizalmas), revideál
 • meghamisít, átkölt, elferdít, félremagyaráz, átigazít

menekülés, menekvés

főnév
 • szökés, eltűnés, elrohanás, futás, meghátrálás, eliramodás, elszelelés, elszökés, megszökés
 • visszaút, kiút

bocsánatkérés

főnév
 • mentegetődzés, mentegetőzés, megkövetés

összetör

ige
 • széttör, eltör, kettétör, összeroppant, összetipor, összezúz, szétzúz, ízzé-porrá zúz, összeroncsol, szétroncsol, ripityára tör, pozdorjává tör, összecsomagol (tájnyelvi), (gyümölcsöt) elfaggat (tájnyelvi), elszakogat (tájnyelvi)
 • megver, összever, agyba-főbe ver, elagyabugyál, helybenhagy, megkínoz
 • elgyötör, elfáraszt, kifáraszt, kimerít, megvisel, lever, lesújt, kikészít (szleng), elcsigáz
 • (szellemi értéket): tönkretesz, megsemmisít, elpusztít, romba dönt, aláás, feldúl, elemészt (tájnyelvi)

nőgyógyászat

főnév
 • ginekológia (szaknyelvi)

márkás

melléknév
 • kiváló, kitűnő, elsőrendű, szuper (bizalmas)(bizalmas)
 • védjegyzett, védjeggyel ellátott, cégéres (régies)

link

melléknév
 • megbízhatatlan, szélhámos, szélhámoskodó, széltoló (bizalmas), hazudós, simlis, könnyelmű, linkóci (bizalmas)
 • komolytalan, jelentéktelen, értéktelen, hitvány

megerőltet

ige
 • kimerít, túlterhel, kifáraszt, elcsigáz, meghajt, igénybe vesz, megvisel
 • meghúz, megrándít, túlterhel
 • (megerőlteti magát): erőt vesz magán, összeszedi magát, megembereli magát

népviselet

főnév
 • viselet, parasztruha

maximum

határozószó
 • legfeljebb, maximo calculo (idegen), ad maximum, legfennebb (tájnyelvi)
 • hacsaknem

kusza

melléknév
 • szövevényes, ágas-bogas, bonyolult, összefüggéstelen, áttekinthetetlen, kaotikus, kuszált, zavaros, zűrzavaros, konfúzus (régies), obskúrus (régies), komplikált, összezavart, zagyva
 • bozontos, zilált, rendezetlen, borzas, összegabalyodott, gubancos, boglyas, torzonborz, gabalycsos (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): rövid, kurta

meggyőz

ige
 • beláttat, megagitál, megdolgoz (bizalmas), rábeszél, rávesz, rábír, megnyer
 • (régies): elbír, kibír, megbír
 • (régies): legyőz, lebír

normális

melléknév
 • szokásos, megszokott, szokványos, szabványos, normál, rendes, előírásos, szabályos, szabályszerű, elfogadott, átlagos, tipikus, természetes
 • épeszű, épelméjű, józan, beszámítható, tökéletes, komplett (bizalmas)