hold1 szinonimái

főnév
 • holdkorong, holdtányér, holdsarló, istenkalácsa (tájnyelvi)
 • holdvilág, holdfény, holdsugár
 • mellékbolygó
 • mesterséges bolygó, műbolygó, műhold, mesterséges hold, szatellit (idegen), szputnyik
 • (régies): holdhónap
 • (lovon): hóka, csillag, fehér folt

hold2 szinonimái

főnév
 • hód (tájnyelvi), ekealja (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

neheztel

ige
 • apprehendál (régies), orrol (bizalmas), haragszik, duzzog, dühös (valakire), pikkel (bizalmas), nehezkedik (tájnyelvi), tüszköl (tájnyelvi), rossz néven vesz, zokon vesz, felhúzza az orrát, durcáskodik (bizalmas), méltatlankodik, konyít (tájnyelvi)

átmegy

ige
 • átlép, keresztülmegy, keresztülhalad, áthalad, végigmegy, átjut, átutazik, áthajt, átkel, átszel, átvág, átvonul, átlábol (tájnyelvi), átgázol, átvádol (tájnyelvi), átszáll, átfárad, áthatol, átfér, átjön
 • átível, áthidal
 • meglátogat, átugrik, vizitel (régies), megnéz, átnéz, rányitja az ajtót (bizalmas)
 • átpártol, átáll, átvált
 • kerül, jut, átkerül
 • megváltozik, átalakul
 • levizsgázik, letesz (vizsgát), befejez (osztályt)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hold szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

helytelenkedik

ige
 • illetlenkedik, rosszalkodik, rendetlenkedik, csintalankodik, pajkoskodik, huncutkodik, pajzánkodik, csesznyélkedik (tájnyelvi), gugolykodik (tájnyelvi), hancoz (tájnyelvi), cirézik (tájnyelvi), ondokol (tájnyelvi)

gyászbeszéd

főnév
 • búcsúztató, búcsúbeszéd, halotti beszéd, sírbeszéd, emlékbeszéd, nekrológ, parentáció

göcsörtös

melléknév
 • durva, egyenetlen, görcsös, dudoros, csomós, bütykös
 • rücskös, himlőhelyes, ragyás
 • rögös, buckás, göröngyös, hepehupás

firma

főnév
 • (régies): cég, vállalat
 • (pejoratív): jómadár, jópipa, mákvirág

hírmagyarázat

főnév
 • kommentár, háttér, hírháttér, háttérmagyarázat, elemzés

imbolyog

ige
 • támolyog, tántorog, ámolyog (tájnyelvi), dülöng, dülöngél, billeg, botorkál
 • hajladozik, himbálódzik, himbálózik, hánykolódik
 • (fény, árnyék): lebeg, ingadozik, ing, inog

regényíró

főnév
 • író, szépíró, románíró (régies), románköltő (régies)

fegyverletétel

főnév
 • kapituláció (idegen), kapitulálás (idegen), megadás, meghódolás

fájdalom

főnév
 • fájás, sajgás, nyilallás, hasogatás, szúrás, nyilamlás (tájnyelvi)
 • kín, gyötrelem, szenvedés, dolor (szaknyelvi)
 • szomorúság, levertség, bánat, gyász, jaj, keserűség, keserv, siralom, panasz, töredelem (régies)
 • nyomorúság, szerencsétlenség, csapás, megpróbáltatás

csendesít, csöndesít

ige
 • csendre int, lecsendesít, csitít, csígat (tájnyelvi)
 • nyugtat, békítget, csillapít, békít, szelídít, kérlel, vigasztal
 • halkít, enyhít
 • mérsékel, tompít, csitol (tájnyelvi), tilimít (tájnyelvi)

felfedezés, fölfedez

főnév
 • megpillantás, megtalálás, meglelés
 • felderítés, feltárás, kikutatás
 • feltalálás
 • találmány, lelet
 • meglepetés, reveláció (idegen), rádöbbenés, felismerés

interjú

főnév
 • nyilatkozat, riport, tudósítás, beszélgetés, meghallgatás, kérdezősködés, érdeklődés, tudakozódás, informálódás

jöttment

melléknév, főnév
 • csavargó, semmirekellő, senkiházi, semmiházi, hontalan, hazátlan, földönfutó, sehonnai, csamangó (tájnyelvi)
 • jelentéktelen, szegény, nyomorult, ágrólszakadt
 • jövevény, bevándorló, külföldi, idegen Sz: bokorból ugrott ember; árvíz hozta ember; fától szakadt ember; se országa, se hazája; víz mosta ide

közbelép

ige
 • közbeavatkozik, beleavatkozik, közbejön, közbenjár (valakiért), megakaszt, intézkedik, áthidal, segédkezik, interveniál (szaknyelvi), beleártja magát, beleüti az orrát, keresztbe tesz (bizalmas), félbeszakít, megszakít, közéjük csap (bizalmas)

kikísér

ige
 • elkísér, együtt halad, együtt megy (valakivel), kitámogat
 • kivezet, kivisz, eltávolít

holmi I.

főnév
 • cucc (bizalmas), celecula (tájnyelvi), dolog, cókmók, portéka, hóbelevanc (bizalmas), hiszihuszi (tájnyelvi), csomag, szajré (szleng), motyó (bizalmas), betyárbútor (régies)
 • csomag, poggyász, batyu, málha

helvét

melléknév, főnév
 • svájci
 • helvét hitvallású, református, kálvinista, kálomista (régies)

idejön

ige
 • eljön, erre jön, közeleg, közeledik, ide tart

kifütyül

ige
 • kipisszeget, kisípol, abcúgol (régies), lehurrog, pfújoz, lepisszeg

hozomány

főnév
 • kelengye, móring (régies), stafírung (bizalmas), jegyajándék, jegypénz, jegyadomány, parafernum (idegen), nászkészület, asszonyvagyon

gyomor

főnév
 • bendő, has, horpasz, zúza, gaster (szaknyelvi), pucor (tájnyelvi), gömböc (tájnyelvi), kaszni (tájnyelvi)

igeragozás

főnév
 • konjugáció (szaknyelvi)

kikényszerít

ige
 • kierőszakol, kicsikar, kiprésel, kitapos, kiszorít, kizsarol, behajt, bevasal