laboráns szinonimái

főnév
 • asszisztens
 • (szleng): homokos (szleng), meleg (szleng), buzeráns (durva), buzi (durva), köcsög (szleng), baboskendő (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

béka

főnév
 • német rák, breki (bizalmas), brekusz (bizalmas), bekejóska (tájnyelvi), körmöshal (tájnyelvi)
 • (birkózásban): parterre (idegen)
 • (tájnyelvi): bicepsz, kétfejű izom (szaknyelvi)

szembeötlő

melléknév
 • feltűnő, kiugró, szembeszökő, szembetűnő, pregnáns (idegen), blikkfangos (bizalmas), kiáltó, sikító
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a laboráns szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

közlegelő

főnév
 • legelő, szabadjárás (régies)

kirekeszt

ige
 • kizár, kicsuk, elrekeszt
 • kiszorít, kitilt, kitaszít, kitagad, kiátkoz, kiközösít, kiutasít, távol tart, eltávolít, korlátoz, mellőz, kihagy, semmibe vesz, kiutál (szleng), kigolyóz (szleng), eliminál (idegen)

kikísér

ige
 • elkísér, együtt halad, együtt megy (valakivel), kitámogat
 • kivezet, kivisz, eltávolít

kárörvendő

melléknév
 • kaján, ördögi, sátáni
 • rosszindulatú, rosszmájú, maliciózus, kamuti (tájnyelvi) Sz: más kárán örül

kurbliz

ige
 • forgat, hajt, teker

lépeget

ige
 • lép, lépked, lépdel, jár, megy, mendegél, ballag, battyog, slattyog (bizalmas), bandukol, baktat, cammog, ballagdál (tájnyelvi), lépik (tájnyelvi)

tréma

főnév
 • izgalom, félsz, frász (bizalmas), remegés, lámpaláz

indul

ige
 • felkerekedik, felszedelőzködik, rajtol, startol, ered (valaminek), kászálódik, útra kel
 • születőben van, kezdődik, működni kezd, begyullad (motor)
 • fellendül, kibontakozik, elkezdődik, megkezdődik
 • jelölteti magát, benevez, pályázik
 • részt vesz

igazságos

melléknév
 • jogos, méltányos, megérdemelt, salamoni (ítélet), törvényes, pártatlan, elfogulatlan, igaz, jóhiszemű, jogszerű, korrekt, sportszerű, részrehajlatlan, előítélet-mentes
 • igazságszerető, igazságpárti

felvég

főnév
 • faluvég, faluszél, felszeg (tájnyelvi), gyepsor (tájnyelvi), kertek alja

istentisztelet

főnév
 • mise, áhítat, igehirdetés, szertartás, kultusz, liturgia
 • vallásosság, istenfélelem, imádás, ájtatosság

letromfol

ige
 • elhallgattat, leint, beléfojtja a szót, letorkol, lehurrog, rendreutasít, torkára forrasztja a szót
 • megcáfol, (álláspontot) megdönt

maszkíroz

ige
 • adjusztíroz (szaknyelvi), alakít, kikészít (arcot)
 • álcáz, elrejt, elleplez

babos

melléknév
 • (tájnyelvi): pettyes, tarkás, foltos, pöttyögetett

nőgyógyászat

főnév
 • ginekológia (szaknyelvi)

mentő I.

melléknév
 • védelmező, szabadító, védő, oltalmazó (választékos), enyhítő

lágyék

főnév
 • ágyék, véknya (valakinek), horpasz
 • dagadó

középkori

melléknév
 • medievális (szaknyelvi)
 • (pejoratív): durva, erőszakos, kegyetlen

léha

melléknév
 • erkölcstelen, szemérmetlen, romlott, könnyűvérű, frivol, csapongó, ledér, feslett
 • könnyelmű, széllelbélelt, svihák (bizalmas)
 • (tájnyelvi): rest, tunya, lusta, hitvány, naplopó
 • korhely, semmittevő, semmirekellő, liflander (tájnyelvi), frecskár (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): mókázó, bolondozó, tréfás kedvű, tréfálkozó

mellékvonal

főnév
 • szárnyvonal, szárnyvasút, elágazás, leágazás
 • (telefon): mellékállomás, alállomás, mellék

lassít

ige
 • fékez
 • hátráltat, késleltet, visszatart, visszafog, akadályoz

kisszék

főnév
 • zsámoly, sámli, gyalogszék (tájnyelvi)

leleményes

melléknév
 • ügyes, találékony, mozgékony, szemfüles, talpraesett, élelmes, furfangos, agyafúrt, szellemes, fortélyos, invenciózus, ingeniózus (idegen)
 • ötletes, kreatív, szellemes

menetrend

főnév
 • terv, program, ütemezés, ütemterv, időbeosztás