keret szinonimái

főnév
 • ráma, foglalat, foglalvány, tok
 • szegély, vonal
 • háttér, környezet, körítés, miliő, atmoszféra, aura (idegen), kör
 • helyzet, körülmény
 • kerettörténet
 • létszám
 • állomány, káder
 • fedezet, összeg, pénzösszeg
 • korlát
 • kötöttség

kéret szinonimái

ige
 • hívat, magához parancsol, berendel, beidéz, becitál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ajakrúzs

főnév
 • szájrúzs, szájfesték, ajakpirosító, rúzs

mérőműszer

főnév
 • mérőeszköz, mérőkészülék
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a keret szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

katolikus

melléknév
 • pápista (régies)

immigrál

ige
 • bevándorol, betelepedik

idejön

ige
 • eljön, erre jön, közeleg, közeledik, ide tart

hátszín

főnév
 • hátszíj (régies), hátszél (régies), hátcímer (régies)

képes2

melléknév
 • alkalmas, rátermett, megfelelő, kiképzett, potens (régies), kvalifikált (idegen), hivatott, alkalmatos, elszánt, hajlandó
 • jogképes, jogosult

kimagyaráz

ige
 • kifejt, megmagyaráz, meggyőz, tisztáz, tisztába hoz, kiszakterol (tájnyelvi)
 • bizonygat, magyarázkodik

szépen

határozószó
 • csinosan, pompásan, tetszetősen
 • jól, gyöngyen (tájnyelvi)
 • illendően
 • békésen, barátságban, szeretetben, egyetértésben, békében
 • kiegyensúlyozottan, harmonikusan
 • nyugodtan, zavartalanul
 • simán(bizalmas)
 • szép számmal, sokan
 • ugyancsak, alaposan, rendesen, kiadósan, derekasan, tisztességesen, istenigazában

gurul

ige
 • gördül, görög, hengereg, hengergőzik, gömbörög (tájnyelvi), hömpölyög (tájnyelvi), hömpölyödik (tájnyelvi)

golyhó

főnév
 • fajankó, filkó, mafla, csacsi, tökfej
 • (tájnyelvi): csavargó

elmenetel

főnév
 • elmenés, elvonulás, távozás, elutazás

győztes I.

melléknév
 • diadalmas, nyertes, nyerő, győzelmes, győzedelmes (régies)

kirabol

ige
 • kifoszt, kirámol, megkopaszt (bizalmas), megrövidít, megkurtít, kipakol (szleng), kizsebel (bizalmas), kicsontoz (szleng), lepúrol (szleng), prédát tesz (valamiben) (régies)

konyha

főnév
 • (régies): sütőház, tűzhely

megerőltet

ige
 • kimerít, túlterhel, kifáraszt, elcsigáz, meghajt, igénybe vesz, megvisel
 • meghúz, megrándít, túlterhel
 • (megerőlteti magát): erőt vesz magán, összeszedi magát, megembereli magát

léha

melléknév
 • erkölcstelen, szemérmetlen, romlott, könnyűvérű, frivol, csapongó, ledér, feslett
 • könnyelmű, széllelbélelt, svihák (bizalmas)
 • (tájnyelvi): rest, tunya, lusta, hitvány, naplopó
 • korhely, semmittevő, semmirekellő, liflander (tájnyelvi), frecskár (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): mókázó, bolondozó, tréfás kedvű, tréfálkozó

keringő I.

melléknév
 • forgó, körforgó, pörgő

karrierista

melléknév
 • törtető, könyöklő, akarnok
 • becsvágyó, nagyravágyó

kifelejt

ige
 • kifeled, kihagy, mellőz, elhagy, figyelmen kívül hagy, megfeledkezik (valamiről), kimegy az eszéből, nem tartja eszében, elfelejt, átugrik

leesik

ige
 • lefordul, lehuppan, lepotyog, lepottyan, letottyan, lerogyik, lezuhan, ledől, leborul, lehanyatlik, lebillen, lecsúszik, lebóbázik (tájnyelvi), lecuppan (tájnyelvi), lekankurázik (tájnyelvi), lekeleficél (tájnyelvi), lesuvad (tájnyelvi)
 • (hó, eső) lehull
 • alászáll, visszaesik, csökken, zuhan
 • (valakinek, valami): jut

kettősség

főnév
 • dichotómia (idegen), dualizmus (idegen), dualitás (idegen)

ingyenélő

főnév
 • munkakerülő, dologtalan, dologkerülő, naplopó, élősdi, élősködő, parazita, here (pejoratív), potyaleső, kenyérpusztító (bizalmas), potyázó (bizalmas)

kijelent

ige
 • kimond, állít, megállapít, leszögez, előáll (valamivel), közöl, bejelent, kinyilvánít, tudomására hoz, megmond, tudat
 • kinyilatkoztat, enunciál (idegen), deklarál, nyilatkozik, manifesztál (idegen), proklamál (idegen)

legújabb

melléknév
 • legfrissebb, mostani, legmodernebb, vadonatúj, legkorszerűbb
 • legutóbbi, utolsó