kétségtelenül szinonimái

határozószó
 • kétségkívül, minden bizonnyal, bizonyosan, biztosan, sine dubio (idegen), csakugyan, nyilvánvalóan, kétségbevonhatatlanul, tagadhatatlanul, megcáfolhatatlanul, okvetlenül, feltétlenül, vitán felül, vitathatatlanul, minden kétséget kizáróan, tényleg

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elvtelen

melléknév
 • megalkuvó, köpönyegforgató, gerinctelen, jellemtelen, opportunista, tisztességtelen, becstelen, kétkulacsos

elbódít

ige
 • eltompít, megrészegít, mámorosít, elkábít, érzéstelenít
 • megbűvöl, elvarázsol, elbájol, megigéz, megbabonáz
 • elaltat, narkotizál (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kétségtelenül szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

keletkezik

ige
 • létrejön, létesül, lesz, képződik, ered (valamiből), előáll (valamiből), fakad, fellép, kel (régies), támad, kialakul, kifejlődik, kiformálódik, kerekedik, keveredik (tájnyelvi), származik, szövődik, születik, szülemlik (választékos), alakot ölt, gerjed (tájnyelvi), kiüt (tűz)

ínség

főnév
 • koplalás, éhezés, éhínség, nélkülözés, nyomor, nyomorúság, szegénység, szükség, szűkölködés, szűkösség, pénztelenség, szorultság, szerencsétlenség, megpróbáltatás, kínlódás, kínszenvedés, tengődés
 • betegség, nyavalya, kórság, senyvedés (régies)

igeragozás

főnév
 • konjugáció (szaknyelvi)

hazulról

határozószó
 • otthonról, otthonából (valakinek), lakásából, hazúl (tájnyelvi), onnathazul (tájnyelvi)

keresztez

igekötő
 • metsz, átszel, igekötő szel, keresztülmegy
 • (keresztezik egymást): elkerülik egymást
 • akadályoz, lassít, hátráltat, meghiúsít, meggátol, kontrakaríroz (régies), megfékez, blokkol, tönkretesz, kijátszik, megállít, megelőz, elzár
 • nemesít, párosít, pároztat, hibridizál (idegen), basztardizál (szaknyelvi)

kiöntő

főnév
 • lefolyó
 • száj, csőr

szerződik

ige
 • szerződést köt, kialkuszik, megegyezik
 • szegődik, munkát vállal

gyehenna

főnév
 • pokol, kárhozat

görögkeleti

melléknév, főnév
 • pravoszláv, görög (bizalmas), óhitű, ortodox, orosz (tájnyelvi)

előhírnök

főnév
 • előfutár, előőrs, hírmondó, futár (régies), szálláscsináló, előharcos, éllovas, úttörő
 • előjel

hadászat

főnév
 • stratégia, hadművészet, hadtudomány

kispap

főnév
 • papnövendék, növendékpap, teológus, szeminarista (régies), levita (idegen)
 • (tájnyelvi): segédlelkész, káplán

korrumpál

ige
 • megveszteget, lefizet, megvesz, lekenyerez, lepénzel, megken (szleng), jattol (szleng)
 • megront, elzülleszt

meggyőz

ige
 • beláttat, megagitál, megdolgoz (bizalmas), rábeszél, rávesz, rábír, megnyer
 • (régies): elbír, kibír, megbír
 • (régies): legyőz, lebír

leleményes

melléknév
 • ügyes, találékony, mozgékony, szemfüles, talpraesett, élelmes, furfangos, agyafúrt, szellemes, fortélyos, invenciózus, ingeniózus (idegen)
 • ötletes, kreatív, szellemes

kettesével

ragos főnév
 • párosával, páronként, párjával, kettenként, ketten-ketten

kefél

ige
 • tisztít, fényesít, vikszel, dörzsöl, csesz (régies), ecsel (régies), süfütöl (régies)
 • (szleng): szeretkezik, közösül, dug (szleng)

kijelent

ige
 • kimond, állít, megállapít, leszögez, előáll (valamivel), közöl, bejelent, kinyilvánít, tudomására hoz, megmond, tudat
 • kinyilatkoztat, enunciál (idegen), deklarál, nyilatkozik, manifesztál (idegen), proklamál (idegen)

léha

melléknév
 • erkölcstelen, szemérmetlen, romlott, könnyűvérű, frivol, csapongó, ledér, feslett
 • könnyelmű, széllelbélelt, svihák (bizalmas)
 • (tájnyelvi): rest, tunya, lusta, hitvány, naplopó
 • korhely, semmittevő, semmirekellő, liflander (tájnyelvi), frecskár (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): mókázó, bolondozó, tréfás kedvű, tréfálkozó

kibékülés

főnév
 • kiengesztelődés, megbékülés, megbékélés, összebékülés, békekötés, béke, békesség, megenyhülés, békeszerződés, lecsillapodás

irattár

főnév
 • levéltár, okmánytár, dokumentumgyűjtemény, archívum

kímélet

főnév
 • gyengédség, tapintat, belátás, elnézés, engedékenység, figyelmesség, méltányosság, türelem, béketűrés
 • könyörület, kegyelem, irgalom

lekvár

főnév
 • íz, dzsem, liktárium (régies), marmelád (régies), gyümölcsíz
 • (szleng): baj, pác, nehézség, szósz (szleng)
 • (jelzőként): puhány, nyámnyila, nyiszlett(bizalmas)