jöttment szinonimái

melléknév, főnév
 • csavargó, semmirekellő, senkiházi, semmiházi, hontalan, hazátlan, földönfutó, sehonnai, csamangó (tájnyelvi)
 • jelentéktelen, szegény, nyomorult, ágrólszakadt
 • jövevény, bevándorló, külföldi, idegen Sz: bokorból ugrott ember; árvíz hozta ember; fától szakadt ember; se országa, se hazája; víz mosta ide

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bűz

főnév
 • büdösség, oroszlánszag (tréfás), stich (szleng), kandesz (szleng)

egyed

főnév
 • példány, reprezentáns (idegen)
 • egyén, ember, személy, egyes
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a jöttment szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

izgul

ige
 • nyugtalankodik, aggódik, szorong, fél, idegeskedik, trémázik (szleng), emészti magát, majd kiugrik a szíve, reszket az izgalomtól, kiszemedik (tájnyelvi), krenköli magát (szleng), parázik (szleng), (szólás) toporog, mint a szaró galamb (durva)
 • (valakiért): szurkol, drukkol (bizalmas)

hisztizik

ige
 • (bizalmas): hisztériázik, dilizik, idegrohamot kap, raplizik, jelenetet rendez, rájön a bolondóra, rájön az ötperc (bizalmas), rájön a hoppáré (bizalmas)

helytelenkedik

ige
 • illetlenkedik, rosszalkodik, rendetlenkedik, csintalankodik, pajkoskodik, huncutkodik, pajzánkodik, csesznyélkedik (tájnyelvi), gugolykodik (tájnyelvi), hancoz (tájnyelvi), cirézik (tájnyelvi), ondokol (tájnyelvi)

gyúlékony

melléknév
 • tűzveszélyes, lobbanékony, égékeny (régies)
 • szenvedélyes, forró, tüzes

jelmezbál

főnév
 • álarcosbál, maszkabál (tájnyelvi), karnevál

képmagnó

főnév
 • videó, videomagnó, képrögzítő, képfelvevő, videorekorder, videoplayer (idegen)

súlytöbblet

főnév
 • súlyfölösleg

földi II.

főnév
 • honfitárs, hazámfia, atyafi (régies), barát, koma (tájnyelvi), szomszéd

fohászkodik

ige
 • (valakihez): imádkozik, imát mond, folyamodik, sóhajtozik, esedez, esdekel, könyörög
 • (tréfás): káromkodik
 • (régies): óhajtozik, nyög

éhezés

főnév
 • éhség, éhesség, koplalás, éhínség, étlenség, éhkopp, böjt, böjtölés, flamó (szleng), ínség, hét szűk esztendő, táplálékhiány

fűtő

főnév
 • kalefaktor (régies), peckás (régies)
 • (tájnyelvi): tüzelő, tűzrevaló, tüzelőanyag

kérő I.

melléknév
 • közbenjáró, folyamodó, kérelmező, esdeklő, esedező, könyörgő, kérlelő, esengő, kéregető

kimaradás

főnév
 • kihagyás, elhagyás, elhanyagolás, mulasztás, lemorzsolódás, szünetelés, intermisszió (idegen)
 • mulatás, szórakozás, kilengés, dorbézolás

lojális

melléknév
 • hű, hűséges, elvhű, rendületlen, állhatatos, ragaszkodó, kitartó, odaadó, kötődő, szilárd, méltányos, igazságos, fidélis (régies)
 • becsületes, jóhiszemű, egyenes
 • (régies): királyhű, királypárti

közlegelő

főnév
 • legelő, szabadjárás (régies)

jövet I.

határozószó
 • idefelé, jövőfélben

ítélethirdetés

főnév
 • ítélethozatal

katolikus

melléknév
 • pápista (régies)

köz3

melléknév
 • közösségi, társadalmi, együttes
 • általános, egyetemes, közös
 • átlagos, közepes, közönséges, egyszerű
 • közbülső

kalkulál

ige
 • számol, számít, kiszámít, számot vet
 • megtervez, tervez

hogylét

főnév
 • egészség, közérzet, állapot

keletkezik

ige
 • létrejön, létesül, lesz, képződik, ered (valamiből), előáll (valamiből), fakad, fellép, kel (régies), támad, kialakul, kifejlődik, kiformálódik, kerekedik, keveredik (tájnyelvi), származik, szövődik, születik, szülemlik (választékos), alakot ölt, gerjed (tájnyelvi), kiüt (tűz)

közfeltűnés

főnév
 • megdöbbenés, közfelháborodás