kőszén szinonimái

főnév
 • szén, karbon (szaknyelvi), fekete gyémánt (választékos)
 • fekete szén

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

terem2

főnév
 • csarnok, aula, szalon, szála (régies), előcsarnok, hall, helyiség, szoba
 • tanterem, osztályterem
 • előadóterem, auditórium
 • díszterem, színházterem

pörkölt

melléknév
 • megpörkölődött
 • pirított
 • paprikás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kőszén szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kópé

főnév
 • mákvirág, szélhámos, szemfényvesztő, kókler, himpellér, pernahajder, kófic, svindler (bizalmas), csirkefogó, kujon (bizalmas), selma (régies), kalefaktor (régies), góbé (tájnyelvi)
 • gézengúz, csibész, zsivány (régies), huncut, imposztor, lókötő

kibámul

ige
 • kinéz, kitekint

kérlel

ige
 • kér, kérel (tájnyelvi), kérelget (tájnyelvi), noszogat, unszol, instál (régies), rimánkodik, könyörög, fohászkodik, eseng, esd, esedezik, ácsingol, ácsingózik (bizalmas)
 • (régies): engesztel, csillapít, enyhít, vigasztal

jegyszedő

főnév
 • páholynyitogató (régies), bilétaszedő (régies)
 • kalauz, jegykezelő

költség

főnév
 • kiadás, ráfordítás, kifizetés, kár (szleng, tréfás)
 • rezsi (bizalmas)
 • (tájnyelvi): költőpénz

láncol

ige
 • köt, megköt, erősít
 • összeköt, kapcsol
 • magához fűz
 • kettliz (szaknyelvi)

tévelyeg

ige
 • bolyong, barangol, csatangol, kóvályog, tekereg, ténfereg, kóborol, kószál, kujtorog, tévelyg (régies), tébolyog (régies)
 • tévúton jár

hozzáfér

ige
 • odafér, odajut, bejut, elér, hozzáférkőzik, megközelít
 • hozzájut, kézbe kap, megkaparint

hízott

melléknév
 • kövér, telt, gömbölyű, hájas, hizlalt, hízánkos (tájnyelvi)
 • tömött (baromfi)
 • (ökör): göböly

felel

ige
 • válaszol, választ ad, visszaszól (bizalmas), visszaír, visszaüzen, visszavág, viszonoz, megfelel, felesel, replikázik
 • jelentkezik
 • beszámol, kollokvál, számot ad, elmond, kifejt
 • megokol, megmagyaráz
 • jótáll, helytáll, szavatol, kezeskedik, felelősséget vállal, garantál
 • bűnhődik, szenved (valamiért), lakol, szorul (bizalmas)(valamit)(valamit)

idénymunka

főnév
 • szezonmunka

lebarnul

ige
 • lesül, megfogja a nap

levő, lévő

melléknév
 • létező, található
 • való

áresés

főnév
 • árzuhanás, árcsökkenés

működtet

ige
 • működésbe hoz, beindít, járat, mozgat, forgat, kezel, hajt
 • üzemeltet, fenntart

megőröl

ige
 • megdarál, átdarál, szétmunkál, összemorzsol
 • elporlaszt, porhanyít

köszörűs

főnév
 • fenő

konstatál

ige
 • megállapít, kijelent, felismer, észlel, érzékel, észrevesz, tapasztal, appercipiál (idegen)

kúra

főnév
 • gyógymód, terápia (szaknyelvi), orvoslás, gyógyítás, gyógykezelés, kezelés

meglóg

ige
 • (bizalmas): eltávozik, ellóg (bizalmas), elmenekül, elfut, elszökik, angolosan távozik, lelép, meglép (bizalmas), megpattan (bizalmas), lelécel (bizalmas), dobbant (bizalmas), elkotródik, felszívódik (szleng), megszökik, elillan, eliszkol, olajra lép (szleng), kereket old, megugrik (bizalmas), elpárolog (bizalmas), elpucol (bizalmas)

középcsatár

főnév
 • center (régies), kilences, támadó

kiejtés

főnév
 • kipottyantás, kihullatás
 • hangképzés, tagolás, artikulálás (idegen), artikuláció (szaknyelvi), akcentus, ejtés, ejtésmód, pronunciáció (idegen)

kvarc

főnév
 • kovakő, kovarc (régies), varla (régies)

megoldatlan

melléknév
 • kérdéses, kétséges, rendezetlen, tisztázatlan, vitás, polemikus, problematikus, megfejtetlen, nyitott, homályos, talányos, rejtelmes, titokzatos, eldöntetlen, meghatározatlan