kiejtés szinonimái

főnév
 • kipottyantás, kihullatás
 • hangképzés, tagolás, artikulálás (idegen), artikuláció (szaknyelvi), akcentus, ejtés, ejtésmód, pronunciáció (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jelige

főnév
 • jelszó, jelmondat, szlogen, mottó
 • alapgondolat, maxima (régies)

szöglet, szeglet

főnév
 • sarok, szög (régies)
 • kuckó, zug, zegzug, szegelet (tájnyelvi), sut (tájnyelvi)
 • (sportban): szögletrúgás, sarokrúgás, korner
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiejtés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kéretlen II.

határozószó
 • kéretlenül, hívatlanul
 • önként

ítél

ige
 • dönt, határoz
 • (valamire): kötelez, obligál
 • ítéletet mond, ítélkezik, igazságot szolgáltat, törvénykezik, bíráskodik, törvényt hoz, bírósági határozatot hoz, bírósági végzést hoz, törvényt ül (régies), törvényt lát (régies), igazságot tesz, igazságot oszt, judikál (szaknyelvi)
 • büntet, elítél, sújt (valamivel)
 • megállapít, véleményt mond, véleményt alkot, vélekedik, gondol, tart, értékel, tekint, vél

inspiráció

főnév
 • sugallat, ihlet, késztetés, ösztönzés, ráhatás, ötlet, szuggesztió (választékos), impulzus (szaknyelvi)
 • (szaknyelvi): belélegzés, beszívás, inhalálás (szaknyelvi)

hidrogén

főnév
 • köneny (régies), könlég (régies)
 • hidrogén-peroxid (szaknyelvi), szőkítő

kiadatlan

melléknév
 • ki nem nyomtatott, kéziratos

kitárulkozik

ige
 • megmutatkozik, megnyilatkozik

szivattyúz

ige
 • szívat, pumpál, pumpáz (tájnyelvi)

habgumi

főnév
 • szivacsgumi, habszivacs, laticel

gyermekes

melléknév
 • családos
 • éretlen, infantilis, gyerekes, gyermeki, kiforratlan, naiv, butuska, együgyű, bibasz (régies)

elsőrendű

melléknév
 • elsőrangú, kiváló, jeles, első osztályú, kitűnő, osztályon felüli, remek, pompás, remekbe készült, klasszikus, mintaszerű, példaszerű, tökéletes, utolérhetetlen, páratlan, kifogástalan, csodálatos, bámulatos, kimagasló, válogatott, kiemelkedő, briliáns, pazar, példás, fantasztikus, tüneményes, mesés, mesébe illő, minden képzeletet felülmúló, híres-neves, felséges, fenséges, egyedülálló, példátlan, extra, príma, eminens

hall2

főnév
 • előtér, előcsarnok, váróterem, várószoba, társalgó, foyer (idegen)

kivon

ige
 • (választékos): kihúz, kiránt, előránt, kivesz, elővon
 • visszarendel, visszavon, visszahív, elvezényel, elvonultat
 • kiválaszt, kinyer, előállít, kiold
 • levon, kisebbít, csökkent, elvesz, leszámít, szubtrahál (szaknyelvi)

körültekintés

főnév
 • körbenézés, szemle
 • megfontolás, megfontoltság, mérlegelés, óvatosság, éberség, meggondoltság, gondosság, előrelátás, alaposság, elővigyázat, elővigyázatosság, tapintatosság, diszkréció (idegen), udvariasság, diplomácia, figyelmesség, odafigyelés

meglevő

melléknév
 • létező, valóságos, fennálló, tényleges, valódi, hiteles, való, igazi
 • mostani, mai, adott, konkrét

létfontosságú

melléknév
 • életbe vágó, fontos, jelentékeny, lényeges, sorsdöntő, sorsformáló, sorsfordító, egzisztenciális (idegen), vitális (régies)
 • nélkülözhetetlen, elengedhetetlen, kikerülhetetlen, megkerülhetetlen, alapvető, sarkalatos, szükséges, kulcsfontosságú, kardinális

kiéleződött

melléknév
 • éles, kiélezett, elmérgesedett, feszült, ellenséges

kereskedelem

főnév
 • kereskedés, kereskedőség
 • áruforgalom, árucsere, csereüzlet, üzlet, ügylet, csereforgalom, adásvétel, üzletelés (bizalmas), biznisz (idegen)

kipihen

ige
 • (betegséget): kihever
 • (kipiheni magát): kifújja magát, megnyugszik, erőt gyűjt, regenerálódik

leplezetlen

ige
 • kendőzetlen, félreérthetetlen, álcázatlan, meztelen (igazság), nyers, nyílt, őszinte, egyenes, nyilvánvaló, takaratlan, világos

kiházasít

ige
 • férjhez ad, kistafíroz (tájnyelvi), kiparafernizál (tájnyelvi)

járás

főnév
 • menés, mendegélés, haladás, gyaloglás, séta, mozgás, lépés, kullogás, ballagás, kutyagolás, billegés, baktatás, kószálás, vándorlás, kódorgás, kóricálás
 • közlekedés, utazás
 • út, pálya, ösvény, csapás, menet
 • mozgásirány
 • távolság
 • működés, üzemelés, forgás, keringés
 • terület, kismegye

kiskirály

főnév
 • kényúr, zsarnok, basa, diktátor, oligarcha (idegen), potentát (régies), despota, királyka (régies)
 • (tájnyelvi): vőlegény
 • (tájnyelvi): ökörszem

letartóztatás

főnév
 • őrizetbe vétel, őrizet, detenció (idegen), személyfogság (régies), áristom (tájnyelvi)