kúra szinonimái

főnév
 • gyógymód, terápia (szaknyelvi), orvoslás, gyógyítás, gyógykezelés, kezelés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felnéz, fölnéz

ige
 • feltekint, felbámul, felpillant, felles
 • (valakire): tisztel, méltányol, becsül, nagyra tart, értékel, csodál, bámul, imád
 • fellátogat, felmegy, felugrik

teremtő II.

főnév
 • Isten, Örökkévaló, Mindenható, Alkotó, Seregek ura (választékos), Úr
 • Úristen, Gondviselő, Atya, Mennyei Atya, Atyaisten, Atyaúristen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kúra szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

követ2

főnév
 • megbízott, meghatalmazott, küldött, közbenjáró
 • nuncius (szaknyelvi), legátus (régies)
 • (régies): országgyűlési képviselő
 • (régies): előjel

kimerülés

főnév
 • kifogyás, megfogyatkozás, elapadás, kiapadás, kiürülés, leromlás, leállás, kiesés, kihagyás, csőd, fizetésképtelenség
 • fáradtság, kimerültség, elerőtlenedés, legyengülés, ellankadás, eltikkadás, összetörtség, kipurcanás (szleng), kidöglés (szleng), exhaustio (idegen), elkényszeredés (régies)

kifogástalan

melléknév
 • helyes, hibátlan, tökéletes, rendes, szabályos, tipp-topp (bizalmas), helytálló, makulátlan, feddhetetlen, épkézláb, korrekt, példás, példamutató, kitűnő, kiváló, mintaszerű, remek, mesteri, hamisítatlan, hibamentes, megbízható, erkölcsös, eszményi, tadellos (idegen)

kánya

főnév
 • héja, galambászölyv, ölyv, vadó (tájnyelvi), hejjő (tájnyelvi), kerra (tájnyelvi), kurheja (tájnyelvi)

közveszélyes

melléknév
 • dühöngő, őrjöngő

lekottáz

ige
 • leír, notál (idegen)

törik-szakad

határozószó
 • mindenáron, mindenképpen, mindenképp, okvetlenül, föltétlenül, inde-unde (tájnyelvi), ha törik, ha szakad

ijeszt

ige
 • rettent, riaszt, rezzent, ijesztget, megdöbbent, borzaszt, borzongat, rémisztget, rémít, rémiszt, riogat, megfélemlít, fenyeget

icipici

melléknév
 • piciny, picike, picuri, picinkó, parányi, pirinyó, csöppnyi, pöttöm, incifinci, pindurka, pinduri, mini (bizalmas), apró, apró-cseprő, apróka, aprócska, kicsi, kicsike, kisded, szikrányi, mákszemnyi, liliputi

felsőbbrendűség, föl

főnév
 • felsőbbség, szupremácia (szaknyelvi), szuperioritás (idegen), kiválóság, kitűnőség, jelentőség, fontosság, érték, érdem
 • fejlettség, tökély, tökéletesség

iparosítás

főnév
 • indusztrializálás (idegen)

lepénzel

ige
 • megveszteget, lefizet, megvesz, megvásárol, elhallgattat, korrumpál (idegen), megken (szleng), jattot ad (valakinek) (szleng), megpénzel (tájnyelvi)

mankó

főnév
 • segítség, támasz
 • istáp (régies), hónaljgamó (tájnyelvi), gajmó (tájnyelvi)
 • (szleng): puska, gépágyú (szleng), sorozatlövő (szleng)

áttör

ige
 • átszakít, átlyukaszt, átvág, (falat) megbont, áthatol, keresztülmegy, utat tör, átvergődik, keresztülnyomakszik
 • passzíroz, átpasszíroz, átnyomkod, átszűr

népies

melléknév
 • közérthető, egyszerű, mindennapi, köznapias, populáris, vulgáris
 • paraszti, parasztos, rusztikus, pórias (régies)
 • falusias, vidékies

mell

főnév
 • mellkas
 • mellüreg
 • emlő, kebel (választékos), cici (bizalmas), begy, bögy, csecs, csöcs (durva), didi (bizalmas), duda (szleng), tejcsárda (szleng), tejcsarnok (szleng), lökhárító (szleng), tőgy (durva)
 • mellehúsa
 • (ing, ruha melle): eleje

kurtán-furcsán

határozószó
 • foghegyről, hetykén, minden teketória nélkül, röviden

köszörül

ige
 • élesít, fen, élez
 • csiszol (szaknyelvi), ráspolyoz, simít, sorjáz (szaknyelvi)

lecsúszott

melléknév
 • deklasszált (idegen), lezüllött
 • elszegényedett, levitézlett, tönkrement, snassz (bizalmas), kócipor (tájnyelvi)

megülepedik, megülep

ige
 • megtisztul, leülepedik, megszáll (tájnyelvi)
 • leszáll, megsüllyed

labirintus

főnév
 • útvesztő, tömkeleg (régies), tévkert (régies), csalkert (régies), tévút

kipihen

ige
 • (betegséget): kihever
 • (kipiheni magát): kifújja magát, megnyugszik, erőt gyűjt, regenerálódik

légtornász

főnév
 • kötéltáncos, akrobata, artista, trapézművész

méhraj

főnév
 • raj, méhcsalád