megoldatlan szinonimái

melléknév
 • kérdéses, kétséges, rendezetlen, tisztázatlan, vitás, polemikus, problematikus, megfejtetlen, nyitott, homályos, talányos, rejtelmes, titokzatos, eldöntetlen, meghatározatlan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

reagál

ige
 • visszahat
 • felel, válaszol

nehezék

főnév
 • ellensúly, balansz, ballaszt, terhelés, kölönc (tájnyelvi), kolonc, holtsúly, holtteher, nyomaték, nyomtaték (régies), homokzsák, fenéksúly, cölönk (régies), súly, viharkötő
 • levélnyomó, levélnehezék
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megoldatlan szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

meggörbül

ige
 • begörbül, elgörbül, behajlik, meghajlik, megvetemedik, elfintul (tájnyelvi), gornyad (tájnyelvi), megroskad, megereszkedik, meghajol, deformálódik

lepereg

ige
 • (fonal, szalag): letekeredik, legombolyodik, lecsavarodik
 • lehull, lepattog, lepattogzik
 • lefolyik, legördül, végiggördül
 • végbemegy, lejátszódik, letelik, kitelik, elmúlik, eltelik, elmegy, eljár, elrepül, elszalad, elillan, tovaszáll, tovatűnik, eliramlik, lezajlik, lefolyik

legyintés

főnév
 • csapintás (tájnyelvi), nyakleves, pofon, pof (régies)
 • (régies): illetés, érintés

körülmegy

ige
 • körüljár, körülutaz
 • végighalad

megköszön

ige
 • köszön, hálálkodik, meghálál, hálát ad, köszönetet mond

méretarány

főnév
 • (szaknyelvi): lépték, mérték, arány, mérv, arányosság

vonal

főnév
 • vonás, húzás
 • ékezet
 • csík, sáv, barázda, sor
 • egyenes, linea (választékos)
 • határvonal
 • útvonal, vasútvonal
 • telefonvonal
 • színvonal, szint
 • járat, viszonylat (szaknyelvi)
 • irány, irányzat, irányvonal, ügykör, terület, pálya

kinin

főnév
 • chinapor (régies)

kihívás

főnév
 • megújrázás, tapsvihar, éljenzés
 • belekötés, provokálás (idegen), provokáció (idegen)

hangtalan

melléknév
 • néma, nesztelen, zajtalan, zörejmentes, elnémult, megnémult, csendes, szótlan, siketnéma, kuka (tájnyelvi)

kitágít

ige
 • kibővít, kiterjeszt, kinyújt, kifeszít, széthúz, megnagyobbít, megnövel, megtold
 • (ismeretet, látókört): kiszélesít, kibővít, elmélyít, erősít, gyarapít, gazdagít

mialatt

határozószó
 • miközben, míg, amíg, amikor

nagybetű

főnév
 • verzális (szaknyelvi), verzál (szaknyelvi), kapitális (szaknyelvi), nagy kezdőbetű

cukrászsütemény

főnév
 • sütemény, édesség, édes sütemény, cukrászáru, édes tészta, torta, süti (bizalmas), minyon, hiblihubli (tájnyelvi)

plénum

főnév
 • vezetőség
 • nyilvánosság

ölelkezik

ige
 • ölelgetődzik (tájnyelvi), összebújik
 • csókolózik
 • szeretkezik, közösül
 • (valami valamivel): találkozik
 • összefonódik

megoszlik

ige
 • megbomlik, szétszóródik, kettészakad, kettéválik, szétágazik, elkülönül, differenciálódik, felbomlik, divergál (szaknyelvi)(szaknyelvi)
 • különbözik, eltér, elüt
 • széthúz, pártoskodik, meghasonlik

megfiadzik

ige
 • megfial, lefial (tájnyelvi), megkölykezik, megellik
 • megmalacozik
 • megborjadzik
 • megcsikózik
 • (tájnyelvi): megszaporodik, sokasodik
 • (tájnyelvi): összetörik, széttörik

méhraj

főnév
 • raj, méhcsalád

ostya

főnév
 • hostia (idegen), vafli (idegen)
 • holipni (idegen)
 • nápolyi, nápolyiszelet
 • tortalap
 • szent ostya, oltáriszentség, Krisztus teste

megsürget

ige
 • szorgalmaz, reklamál, siettet, megszorgat (tájnyelvi)

letartóztatás

főnév
 • őrizetbe vétel, őrizet, detenció (idegen), személyfogság (régies), áristom (tájnyelvi)

memória

főnév
 • emlékezőtehetség, emlékezet, emlékezés, emlékezőképesség, visszaemlékezés
 • memóriaegység, RAM

ökológia

főnév
 • (szaknyelvi): környezettan, környezettudomány