működtet szinonimái

ige
 • működésbe hoz, beindít, járat, mozgat, forgat, kezel, hajt
 • üzemeltet, fenntart

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bicsaklik

ige
 • ficamodik, marjul, nyaklik (tájnyelvi)
 • (hang): gikszerez, nyeklik

legkisebb

melléknév
 • minimális, legcsekélyebb, legalacsonyabb, legkevesebb, legalsó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a működtet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mocskos

melléknév
 • dancs (tájnyelvi), boncsos (tájnyelvi), szurtos, szutykos, piszkos, koszos, sáros, csatakos, maszatos, lustos (tájnyelvi), rohadt, tabajdok (tájnyelvi), szennyes, paszatos (tájnyelvi), szirkás (tájnyelvi), szennyezett, tisztátalan, mosdatlan
 • aljas, jellemtelen, gyalázatos, undorító
 • ocsmány, obszcén, trágár, mocskos szájú

megjelöl

ige
 • kiemel, hangsúlyoz, megjegyez (régies), pécéz (régies), meghatárol (régies), kihatárol (tájnyelvi)
 • rányomja a bélyeget, rásüti a bélyeget, megbélyegez (pejoratív), billogoz (szaknyelvi), stigmatizál
 • kijelöl, megszab, megvon, előír, előirányoz, diktál, meghatároz, megnevez, megállapít, rögzít, szabályoz, kifőz (választékos), indigitál (régies), denotál (idegen)

megfagy

ige
 • befagy, jéggé fagy, felreccsen (tájnyelvi), jéggé válik
 • összefagy, átfagy, megdermed, meggémberedik, didereg, vacog a foga, megveszi az isten hidege
 • elfagy, kifagy, tönkremegy

letartóztatás

főnév
 • őrizetbe vétel, őrizet, detenció (idegen), személyfogság (régies), áristom (tájnyelvi)

mulaszt

ige
 • hanyagol, mellőz, kihagy
 • elszalaszt
 • veszít
 • (iskolából): hiányzik, távol marad
 • lóg (bizalmas), bliccel (bizalmas)
 • (fájdalmat, bánatot): csökkent, enyhít, csillapít
 • oszlat, szüntet

nyámnyila

melléknév
 • gyámoltalan, tehetetlen, elpuhult, pipogya, mamlasz, nyálasszájú, lekvár (bizalmas)

közreműködés

főnév
 • asszisztencia (idegen), segédlet, részvétel, segítség, segédkezés, elősegítés, kooperáció, együttműködés, támogatás, gyámolítás
 • összmunka, összjáték

kötöttség

főnév
 • kötelezettség, kötelék, korlátozás, megkötés, béklyó

időnként, időközönké

határozószó
 • ritkán, néha, néha-néha, olykor-olykor, hellyel-közzel, időnként, időközönként, időről időre, hébe-hóba, hébe-korba, egyszer-egyszer, egyszer-másszor, nagy ritkán, alkalmilag, alkalomadtán, esetenként, kivételesen, elvétve, nagy néha, néhanapján, közben-korban (tájnyelvi), hébe-közbe (tájnyelvi)

kürtöl

ige
 • trombitál, tülköl, dudál, szirénázik, tutul (tájnyelvi)
 • híresztel, kidobol, nagydobra ver, fennen hirdet

nyomorult

melléknév
 • szenvedő, szánalomra méltó, szerencsétlen, istenverte, átkozott, boldogtalan, nyamvadt (tájnyelvi), sorsüldözött, peches, rossz csillagzat alatt született
 • rokkant, magatehetetlen, nyomorék, nyavalyás
 • nincstelen, riherongy (tájnyelvi), szegény ördög, semmirekellő, ágrólszakadt, jöttment, hajléktalan, szűkölködő Sz: olyan, mint a kivert kutya(szleng)
 • nyomorúságos, vacak, siralmas, szánalmas, szánalomra méltó, ínséges, szegény, gyámoltalan
 • alávaló, hitvány, féreg, aljas, becstelen, alantas, cafat, gaz, komisz, bitang
 • értéktelen, silány, gyatra, nyűtt, kopottas, viseltes

ökölvívás

főnév
 • boksz, bokszolás, öklözés, bunyó (szleng), ökölharc, ökölviadal

ébred

ige
 • serken, ocsúdik, ébredezik, eszmél, felmozzan (régies), felérez (tájnyelvi), feleszmél, felébred, magához tér, émed (régies)
 • felriad, felijed
 • feléled, életre kel, újjáéled, feltámad, támad, megújul

rombol

ige
 • romba dönt, pusztít, dúl, tör-zúz, tönkretesz, rongál, roncsol, szétzúz, összezúz, földig rombol
 • darabol (régies)
 • (erkölcsi értéket): megingat, aláás, aláaknáz, destruál (választékos), veszélyeztet, kisebbít, bomlaszt, zülleszt

poétika

főnév
 • költészettan, verstan, irodalomelmélet

műszálas

melléknév
 • szintetikus, műanyag, nejlon

mintáz

ige
 • modellál, ábrázol, alakít, formáz, formál, farag, kifarag, kivés, önt
 • csíkoz, pettyez, díszít

népies

melléknév
 • közérthető, egyszerű, mindennapi, köznapias, populáris, vulgáris
 • paraszti, parasztos, rusztikus, pórias (régies)
 • falusias, vidékies

pipacs

főnév
 • vadmák, lúdmák (tájnyelvi), kutyamák (tájnyelvi), mákrózsa (tájnyelvi)

nagyol

ige
 • előmunkál, előmar
 • elnagyol, összecsap, összevág, összefércel, hevenyész, elnagyjáz (tájnyelvi), halámol (tájnyelvi), senderít (tájnyelvi), rögtönöz, elkapkod, összegór (tájnyelvi), összehány, összerúg, elsiet, rittyent (tájnyelvi)

meglevő

melléknév
 • létező, valóságos, fennálló, tényleges, valódi, hiteles, való, igazi
 • mostani, mai, adott, konkrét

nonstop

melléknév
 • szünet nélkül, folytonosan, folyamatosan, megállás nélkül, éjjel-nappal, mindig

plénum

főnév
 • vezetőség
 • nyilvánosság