hozzáfér szinonimái

ige
 • odafér, odajut, bejut, elér, hozzáférkőzik, megközelít
 • hozzájut, kézbe kap, megkaparint

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fogó II.

főnév
 • harapófogó, laposfogó, csipesz, csíptető, szeghúzó (szaknyelvi), pincetta (régies)
 • fül, fogantyú, nyél, markolat, csappantyú
 • fogócska, fogósdi
 • (régies): csapda, kelepce

deformálódik

ige
 • torzul, eltorzul, megvetemedik, elcsúful, elformátlanodik, elalaktalanodik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hozzáfér szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hígít

ige
 • felereszt, vizez
 • old
 • (bort): hamisít, felvizez
 • (pénzt): értéktelenít, lenyom, ront
 • sekélyesít, felszínessé tesz, kevesbít, gyengít, tompít

gyönyör

főnév
 • öröm, boldogság, gyönyörűség, élvezet, kéj, elragadtatás, mámor, megrészegülés, eufória, eksztázis
 • ejakuláció, orgazmus, kielégülés, beteljesülés

gyakorlatias

melléknév
 • operatív, praktikus, gyakorlati, hasznos, pragmatikus, célszerű, ténybeli, reális, használható, megvalósítható, keresztülvihető
 • ügyes, üzleties, épkézláb, józan, életrevaló, talpraesett

fogyókúra

főnév
 • fogyasztás, fogyi (bizalmas), fogyó (szleng), soványító kúra

holdvilágos

melléknév
 • holdas, holdfényes, hold világította (régies)
 • romantikus, ábrándos, ábrándozó

internacionalizmus

főnév
 • nemzetköziség

rendszerető

melléknév
 • tisztaságszerető, rendes, pedáns, ápolt, tiszta, takaros
 • precíz, akkurátus, gondos

felbőszít, fölbőszít

ige
 • dühbe hoz, dühbe gurít, zabossá tesz, felhergel, feldühít, felháborít, felmérgesít, felhúz, felpaprikáz, haragra gerjeszt, megharagít, feltüzel, felidegesít, felpiszkál, megvadít

fázós

melléknév
 • fázékony, fagyos, didergős, borzongós, fázinkós (tájnyelvi), jeges (tájnyelvi), dérütötte (tájnyelvi), dérvett (tájnyelvi) Sz: rossz telelő, mint a szegény ember lova

csínján

határozószó
 • vigyázva, kíméletesen, óvatosan, elővigyázatosan, körültekintően, körültekintéssel, szőrmentében (bizalmas), szőrmentén (bizalmas)
 • mértéktartóan, mértékletesen, módjával

felkér, fölkér

ige
 • megkér, felszólít, megkeres
 • meghív, invitál

ismeretlen

melléknév
 • névtelen, idegen, anonim, NN, XY, ignotus (idegen)
 • jelentéktelen, obskúrus (régies)
 • járatlan, megtapasztalatlan, szokatlan, új, újszerű

kálvária

főnév
 • keresztút
 • hányattatás, kínszenvedés, pokoljárás, szenvedés, tortúra

közreműködés

főnév
 • asszisztencia (idegen), segédlet, részvétel, segítség, segédkezés, elősegítés, kooperáció, együttműködés, támogatás, gyámolítás
 • összmunka, összjáték

kinyilvánít

ige
 • kijelent, kifejez, kimond, tudtul ad, közöl, tudomására hoz, kinyilatkoztat, kihirdet, nyilvánvalóvá tesz, felfed, feltár, manifesztál (idegen), deklarál, enunciál (idegen), proklamál (idegen), kivilágosít (tájnyelvi)

hozzálát

ige
 • hozzákezd, nekigyürkőzik, nekiesik, nekifog, nekiáll, nekilát, hozzáfog, belefog, belekezd, nekirugaszkodik, nekiveselkedik, belekap

hiányol

ige
 • kifogásol, panaszol
 • hiányát érzi (valaminek), híjával van (valaminek), nélkülöz

ijeszt

ige
 • rettent, riaszt, rezzent, ijesztget, megdöbbent, borzaszt, borzongat, rémisztget, rémít, rémiszt, riogat, megfélemlít, fenyeget

kilátástalan

melléknév
 • reménytelen, értelmetlen, hiábavaló, üres, kettétört, romba dőlt, szétfoszlott, csüggesztő, kétségbeejtő, távlattalan, jövő nélküli, perspektívátlan (idegen)
 • sziszifuszi

húsleves

főnév
 • erőleves, húslé, színleves (régies)

habgumi

főnév
 • szivacsgumi, habszivacs, laticel

index

főnév
 • mutató, indexszám, jelzőszám, árjelzőszám, mutatószám
 • mérőszám, viszonyszám
 • villogó (szaknyelvi), irányjelző
 • leckekönyv, bizonyítvány
 • tiltott könyvek jegyzéke (szaknyelvi), feketelista
 • névmutató, tárgymutató, szómutató
 • névjegyzék
 • (szaknyelvi): kitevő, exponens (régies)

kinin

főnév
 • chinapor (régies)