megőröl szinonimái

ige
 • megdarál, átdarál, szétmunkál, összemorzsol
 • elporlaszt, porhanyít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nőorvos

főnév
 • nőgyógyász, ginekológus (szaknyelvi)
 • szülész

kitörik

ige
 • eltörik, (ablak) betörik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megőröl szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

meggyűlik

ige
 • felgyülemlik, összegyűlik, összegyűl
 • megsokasodik, megszaporodik
 • (seb): elgennyed, gennyesedik, elmérgedik (tájnyelvi), megérik

lerészegedik

ige
 • berúg, leissza magát, beiszik (bizalmas), betintázik (szleng), beálmélkodik (tájnyelvi), bepiál (szleng), beseggel (szleng), elázik, leszopja magát (durva), beásít (szleng), bekáfol (szleng) Sz: a sárga földig leissza magát

lehet

ige
 • szabad, lehetséges
 • tud, képes
 • elismer, megenged
 • megeshet, előfordulhat, meglehet, megtörténhet, elképzelhető, feltételezhető
 • (hsz-ként): föltehetően, valószínűleg, bizonyára, talán, esetleg

kőszívű

melléknév
 • rideg, szívtelen, kemény, keményszívű, szőrösszívű, gonosz, érzéketlen, engesztelhetetlen, hajlíthatatlan, kérlelhetetlen, irgalmatlan, kegyetlen, könyörtelen

meglátás

főnév
 • felfigyelés, megnézés, megtekintés, megpillantás, felismerés, megszemlélés
 • észrevétel, elgondolás, ötlet, felvetés, gondolat, megjegyzés, hozzászólás

mérlegel

ige
 • (szaknyelvi): mér, megmér, mázsál, lemér, ponderál (idegen)
 • fontolgat, latolgat, fontol, latol, fontolóra vesz, meggondol, töprenkedik, tépelődik, mérlegre tesz, latra vet, gondolkodik (valamin), elmélkedik, átgondol, kiértékel, elbírál, morfondírozik, megrág, rágódik, meghány-vet
 • felbecsül, taksál, becsül, értékel, kalkulál

vonul

ige
 • megy, menetel, masíroz, halad
 • száll, repül, húz, költözik, vándorol
 • rajzik
 • gomolyog, úszik
 • fekszik, húzódik, elterül

kinyilvánít

ige
 • kijelent, kifejez, kimond, tudtul ad, közöl, tudomására hoz, kinyilatkoztat, kihirdet, nyilvánvalóvá tesz, felfed, feltár, manifesztál (idegen), deklarál, enunciál (idegen), proklamál (idegen), kivilágosít (tájnyelvi)

kijátszik

ige
 • kihív, kiad
 • bedob
 • megszeg, megkerül, semmibe vesz, figyelmen kívül hagy, megsért
 • félrevezet, megcsal, becsap, kicselez, kibabrál (bizalmas), túljár az eszén, megtéveszt, rászed, átejt (bizalmas), lóvá tesz, felültet, orránál fogva vezet
 • megrövidít

hantol

ige
 • beföd, temet, kapar, ás, hantot szór (valamire)

kitaszít

ige
 • kizár, kirekeszt, kivet, kitúr, kilök, kidob, kirak, kirúg (bizalmas), kicsap, kilódít, kikerget, kitesz, kitagad, kiátkoz, kiközösít, kiutasít, kitoloncol, kitelepít, száműz, kitaszint (tájnyelvi), kizurpál (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): elbánik (valakivel), kitol (valakivel) (bizalmas)

miképp, miképpen

határozószó
 • miként?, hogy?, hogyan?, mi módon?
 • amiként, amint, ahogy, ahogyan, amiképp, amiképpen

nagyiparos

főnév
 • gyáros, gyártulajdonos

csahos

melléknév
 • acsarkodó, csaholó, ugató
 • kiabáló, lármázó, pofázó (durva)

poétika

főnév
 • költészettan, verstan, irodalomelmélet

őnála

határozószó
 • nála, nálánál (tájnyelvi)

megperzselődik

ige
 • megég, tüzet fog, megpörkölődik, megpirul, megbarnul (tájnyelvi), megpergelődik (tájnyelvi), rókát fog

megfontol

ige
 • latolgat, mérlegel, meghány-vet, fontolgat, átgondol, számításba vesz, számot vet (valamivel), meggondol, végiggondol, megrág, fontolóra vesz, latra vet, meghánytorgat (régies), konsziderál (idegen), felgondol (tájnyelvi), töprenkedik, tépelődik, töri a fejét, megvizsgál, töpreng, tűnődik, rágódik, morfondíroz, tekintetbe vesz

mell

főnév
 • mellkas
 • mellüreg
 • emlő, kebel (választékos), cici (bizalmas), begy, bögy, csecs, csöcs (durva), didi (bizalmas), duda (szleng), tejcsárda (szleng), tejcsarnok (szleng), lökhárító (szleng), tőgy (durva)
 • mellehúsa
 • (ing, ruha melle): eleje

osztályrész

főnév
 • örökség, hagyaték, járandóság, juss (tájnyelvi), részesedés, kontingens, hányad
 • sors, végzet

megszárít

ige
 • kiszárít, megaszal, megfonnyaszt

létfontosságú

melléknév
 • életbe vágó, fontos, jelentékeny, lényeges, sorsdöntő, sorsformáló, sorsfordító, egzisztenciális (idegen), vitális (régies)
 • nélkülözhetetlen, elengedhetetlen, kikerülhetetlen, megkerülhetetlen, alapvető, sarkalatos, szükséges, kulcsfontosságú, kardinális

menetjegy

főnév
 • jegy, biléta (tájnyelvi)

ölelkezik

ige
 • ölelgetődzik (tájnyelvi), összebújik
 • csókolózik
 • szeretkezik, közösül
 • (valami valamivel): találkozik
 • összefonódik