következtében szinonimái

névutó
 • folytán, eredményeképpen, eredményeképp, eredményeként, következményeképpen, következményeképp, következményeként, folyományaképpen, nyomán, kifolyólag, miatt, szerint, értelmében, okáért, okán (választékos)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lépés

főnév
 • lépte (valakinek), járás
 • szakasz, ütem
 • tett, cselekedet, eljárás, gesztus
 • intézkedés

újezüst

főnév
 • alpakka (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a következtében szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kormányzóság

főnév
 • helytartóság

kidől

ige
 • ledől, kiomol, kifordul
 • kiborul, kiömlik, kifolyik, kiürül
 • szétpereg, szétszóródik
 • összerogy, kimerül, kifárad, elfárad, elgyengül, elalél
 • meghal

kétéltű II.

főnév
 • amfíbia (szaknyelvi)

jelző II.

főnév
 • járulékszó (régies)
 • gúnynév, ragadványnév
 • jelzőlámpa, szemafor (szaknyelvi), villanyrendőr
 • mutató, index, paraméter (szaknyelvi), indikátor (szaknyelvi)

körhinta

főnév
 • karusszel (régies), ringlispíl (bizalmas), forgó (tájnyelvi), bolondkocsi (tájnyelvi), ördögmalom (tájnyelvi), bolondmalom (tájnyelvi), bolondszekér (tájnyelvi), csikarittyú (tájnyelvi)

latin

melléknév, főnév
 • diák, deák
 • római, itáliai

tisztelet

főnév
 • elismerés, respektus (idegen), nagyrabecsülés, reverencia (idegen), hódolat, tiszteletadás, megtiszteltetés, áhítat, megbecsülés, veneráció (idegen)

húg

főnév
 • nőtestvér, lánytestvér, nővér
 • unokahúg

holttest

főnév
 • halott, hulla, tetem, holttetem (régies), földi maradvány (választékos), porhüvely

felfogóképesség

főnév
 • elme, értelem, ész, fogékonyság, felfogás, éleslátás, intelligencia, intellektus (idegen), receptivitás (szaknyelvi), kapacitás, érzékelőképesség

igazhitű

melléknév, főnév
 • igazhívő, mohamedán
 • hithű

lefényképez

ige
 • lefotóz, lefotografál (régies), lekap (bizalmas), lekattint (bizalmas), levesz (régies), lepozál (régies)
 • megörökít

loccsan

ige
 • kicsap, kiömlik, lottyan, csobban, toccsan, poccsan (tájnyelvi), löbbenik (tájnyelvi)

árucikk

főnév
 • áru, cikk, kereskedelmi cikk, iparcikk, termék, gyártmány, portéka

nagyapa

főnév
 • nagyatya (választékos), nagypapa, nagyapó, apóka (bizalmas), apó, tata (bizalmas), nagytata (bizalmas), öregapa, papa, papi (bizalmas), ópapa (tájnyelvi), nagyapi (bizalmas), mágó (tájnyelvi), apócska (tájnyelvi), bapó (tájnyelvi), deda (tájnyelvi), epapa (tájnyelvi), másikapa (tájnyelvi)

megront

ige
 • megbabonáz, bűvöl, megigéz, megbájol (régies), megbetegít, megboszorkányoz, varázsol, szemmel ver, megmételyez, megmérgez
 • meggyaláz, megbecstelenít, beszennyez, elzülleszt, elcsábít, tisztátalanít (választékos), megerőszakol, tönkretesz, deflorál (idegen), megfertőz, megmérgez, megmételyez
 • demoralizál(valakire)
 • megrongál, roncsol, elront, leront, aláaknáz, tönkretesz, károsít, elértéktelenít
 • korrumpál (idegen), megveszteget

köz3

melléknév
 • közösségi, társadalmi, együttes
 • általános, egyetemes, közös
 • átlagos, közepes, közönséges, egyszerű
 • közbülső

korai

melléknév
 • kora, idő előtti, kiforratlan, meggondolatlan, elhamarkodott, elsietett, hirtelen, időszerűtlen, éretlen
 • hajnali, reggeli, jókori (régies)
 • korán érő, zsenge, primőr
 • régi, ősi, kezdeti, kezdetleges, primitív

különféle

melléknév
 • különböző, különbözőféle, más-más, mindenféle, többféle, sokrétű, sokféle, vegyes, eltérő, elütő, kevert, kisebb-nagyobb, apróbb-nagyobb, változatos, másnemű, különnemű, sokoldalú, összetett, komplex (idegen), sokrészű, különb-különb (régies)

megnyom

ige
 • megtol, meglök, megtaszít
 • (bizalmas): rákapcsol, nekifekszik, nekigyürkőzik(bizalmas)(bizalmas)
 • ránehezedik, összenyom, rányom, megszorít
 • nyomatékol (szaknyelvi), hangsúlyoz

közmondás

főnév
 • példabeszéd, szólásmondás, velős mondás
 • szólásmód (régies), szólás

kifogástalan

melléknév
 • helyes, hibátlan, tökéletes, rendes, szabályos, tipp-topp (bizalmas), helytálló, makulátlan, feddhetetlen, épkézláb, korrekt, példás, példamutató, kitűnő, kiváló, mintaszerű, remek, mesteri, hamisítatlan, hibamentes, megbízható, erkölcsös, eszményi, tadellos (idegen)

lakó

főnév
 • bérlő, albérlő, szobaúr (régies), bérbe vevő
 • lakos, állampolgár, honpolgár, adófizető

megrendel

ige
 • lefoglal, rezervál, abonál (régies), leköt, előfizet, járat
 • (régies): elrendel, utasít, megkér