igazhitű szinonimái

melléknév, főnév
 • igazhívő, mohamedán
 • hithű

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megterhel

ige
 • megrak, telerak, rányom (bizalmas), nyakába varr, felmálház, elnehezít, megpakol
 • (gyomrot): megfekszik, megnyom, megül
 • túlterhel
 • ráterhel, felszámít, terhére ír, számlájára ír, betábláz

főtlen

melléknév
 • nyers, fövetlen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a igazhitű szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hozzá

határozószó
 • mellé, közelébe
 • kiegészítésül, ráadásul, azonkívül, tetejében, sőt mi több

halandzsa

főnév
 • fecsegés, mellébeszélés, blabla (bizalmas), zagyvaság, süket duma (szleng), kitaláció, szószátyárkodás, locsogás, mesebeszéd, szájjártatás, süketelés (szleng), púder (szleng), karattyolás (bizalmas), maszlag (szleng), sóder (szleng), kamu (szleng), hanta (szleng), hadova (szleng), hasalás (bizalmas)

háborítatlan

melléknév
 • sima, szélmentes, csendes, zavartalan
 • békés, nyugodt, kiegyensúlyozott, higgadt
 • derűs, gondtalan

fúria

főnév
 • bosszúistennő, megéra (idegen), démon, boszorkány
 • hárpia, házisárkány, áspiskígyó
 • (régies): dühroham, felindulás

hüvelyk

főnév
 • hüvelykujj, nagyujj, öregujj, bütyök (tájnyelvi), bütyökujj (tájnyelvi)
 • col, inch (idegen)

járul

ige
 • (valakihez): lép, fordul, folyamodik, rekurrál (régies)
 • csatlakozik, tartozik, párosul (valamihez), hozzájön (valamihez)

roppant

melléknév
 • óriási, gigantikus, gigászi, emberfölötti, kolosszális (bizalmas), irdatlan, irgatlan (tájnyelvi), rémtelen (tájnyelvi), irtózatos, irtóztató, tömérdek, szörnyű, mérhetetlen, enormis (idegen), határtalan, hatalmas, rettentő, szédületes, eget verő, felmérhetetlen
 • töméntelen, rengeteg, megszámlálhatatlan
 • (hsz-szerűen): módfelett, rendkívül, nagyon

felnevet, fölnevet

ige
 • felkacag, kacajra fakad, felderül, felkaccant (tájnyelvi)

felfrissül, fölfriss

ige
 • felüdül, felélénkül, kipiheni magát, erőre kap, feléled, fölpezsdül, megújul, elevenné válik, megerősödik, megújhodik, újjászületik, restaurálja magát (szleng), rekreálja magát (szaknyelvi), frissedik (tájnyelvi)

datál

ige
 • keltez, számít

felvázol, fölvázol

ige
 • vázol, leskiccel, skiccel, odavet
 • ismertet, körvonalaz, ecsetel, érzékeltet

jelzőlámpa

főnév
 • szemafor (szaknyelvi), villanyrendőr, közlekedési lámpa

kegyetlenség

főnév
 • irgalmatlanság, keményszívűség, marconaság, kíméletlenség
 • embertelenség, istentelenség, pogányság, barbárság, vadság, baromság (durva), feneség (régies), brutalitás (idegen), hóhérság (régies), vérvágy (régies), szadizmus, bestialitás (idegen), ferocitas (idegen), kannibalizmus (idegen), krudelitás (idegen)

lakatlan

melléknév
 • néptelen, kietlen, puszta, elhagyott, elhagyatott, üres, kopár, sivár, elárvult, magányos, kihalt, gazdátlan, uratlan (régies), bitang (tájnyelvi)

kivágás

főnév
 • kidöntés, irtás
 • kimetszés, kioperálás, reszekció (szaknyelvi), excisio (szaknyelvi)
 • dekoltázs, bebúvó (tájnyelvi), nyakkivágás

igazságos

melléknév
 • jogos, méltányos, megérdemelt, salamoni (ítélet), törvényes, pártatlan, elfogulatlan, igaz, jóhiszemű, jogszerű, korrekt, sportszerű, részrehajlatlan, előítélet-mentes
 • igazságszerető, igazságpárti

horgol

ige
 • horgacsol (régies), hekkel (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): morog, acsarog, ugat, csahol

irtás

főnév
 • kivágás, kipusztítás, kártevés, gyomlálás, vágás, gyilkolás, üldözés
 • fakitermelés
 • nyílás, nyiladék (régies), tarvágás (szaknyelvi), tisztás, átvágás, irtvány (szaknyelvi), irtásföld, bevágás, csutkos (tájnyelvi)

kiszolgál

ige
 • ápol, vigyáz, támogat, segédkezik, segítségére van, használ (valakinek), hasznára van (valakinek), elősegít, javára szolgál (valakinek)
 • beáll, melléáll, csatlakozik, felcsap, beszegődik, rendelkezésre áll (valakinek)
 • felszolgál, szervíroz
 • kezel, ellát
 • eltölt, kitölt, leszolgál

imakönyv

főnév
 • imádságoskönyv, zsolozsmáskönyv, misekönyv, missale (idegen), breviárium

hamiskártyás

főnév
 • hamisjátékos, svindler (bizalmas), imposztor (régies), spíler (szleng), kókler, sipista (régies)

ivás

főnév
 • kortyolás, nyelés, hörpintés, kortyintás
 • italozás, iddogálás, pityizálás (tájnyelvi), ivászat, iszákoskodás, részegeskedés, alkoholfogyasztás (szaknyelvi), dorbézolás, tivornya, piálás (szleng), tintázás (szleng)

kitüntetés

főnév
 • jutalmazás, adományozás, díjazás, dicséret, méltatás, elismerés, vállveregetés, előléptetés, megbecsülés, megtiszteltetés, tisztelet, magasztalás
 • díj, érem, érdemérem, érdemrend, rendjel, érdemjel, koszorú, medál (idegen), jelvény, ordó (régies), dekoráció (bizalmas), prémium, oklevél, biléta (bizalmas), plecsni (pejoratív), csillaghullás (szleng), baktertojás (szleng)