megnyom szinonimái

ige
 • megtol, meglök, megtaszít
 • (bizalmas): rákapcsol, nekifekszik, nekigyürkőzik(bizalmas)(bizalmas)
 • ránehezedik, összenyom, rányom, megszorít
 • nyomatékol (szaknyelvi), hangsúlyoz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rakodik

ige
 • (kocsit): rak, megrak, telerak, felpakol, pakol (bizalmas)
 • rakosgat, rámol, pakolászik (bizalmas)

bravó

módosítószó
 • éljen!, nagyszerű!, remek!, vivát!
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megnyom szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

megfoszt

ige
 • elvesz, elragad, elüt, kizsebel (bizalmas), megkopaszt, meghámoz (szleng), kifoszt, megtolvajol (tájnyelvi), kirabol, kiforgat, kisemmiz

leönt

ige
 • ráönt, lelocsol
 • leforráz
 • leszűr, lefolyat, lecsurgat, dekantál (szaknyelvi)
 • megiszik, lecsúsztat, felhajt, lehajít, felhörpint, lehörpint, bekap, benyakal (bizalmas), bepuszil (szleng), ledönt (bizalmas), legurít (szleng)

legújabb

melléknév
 • legfrissebb, mostani, legmodernebb, vadonatúj, legkorszerűbb
 • legutóbbi, utolsó

körömszakadtáig

határozószó
 • körömszakadtig, makacsul, végsőkig, teljesen, végső megfeszítésig

megkínoz

ige
 • meggyötör, elgyötör, gyötör, zaklat, nyaggat, kegyetlenkedik, agyonkínoz, összetör, megtör, sanyargat, megnyekegtet (régies), megtortúráz (régies), megsanyar (régies), elgyilkol (tájnyelvi), kicsigáz (tájnyelvi), megfináncol (tájnyelvi), elgyámbász (tájnyelvi), halálra kínoz, halálba kerget, kínpadra von

méredzkedik

ige
 • mérkezik (tájnyelvi), mérekezik

vizsgázik

ige
 • felel, vizsgát tesz, kollokvál, szigorlatozik, szigorol

kín

főnév
 • fájdalom, szenvedés, gyötrődés, gyötrelem, kínszenvedés, fájás, nyilallás
 • keserv, nyomor, ínség, küszködés, vesződés, bánat, aggodalom, szorongás, szorultság, megpróbáltatás, baj, nehézség, büntetés, sorscsapás

kihallgatás

főnév
 • vallatás, kikérdezés, kérdőre vonás, faggatás, mise (szleng)
 • audiencia (régies), meghallgatás, fogadás, raport

hangnem

főnév
 • stílus, beszédmodor, hangvétel, hangszín, tónus, modor, alaphang

kiszolgál

ige
 • ápol, vigyáz, támogat, segédkezik, segítségére van, használ (valakinek), hasznára van (valakinek), elősegít, javára szolgál (valakinek)
 • beáll, melléáll, csatlakozik, felcsap, beszegődik, rendelkezésre áll (valakinek)
 • felszolgál, szervíroz
 • kezel, ellát
 • eltölt, kitölt, leszolgál

mézeskalácsos

főnév
 • bábsütő (tájnyelvi), bábos (tájnyelvi), bábkalácsos (régies), mézesbábsütő (tájnyelvi)

nadrág

főnév
 • pantalló, naci (bizalmas), gatya (szleng), gatyesz (bizalmas), tyóresz (bizalmas), nasztró (idegen), mondhatlan (régies), lábszárhüvely (régies)
 • harisnya (tájnyelvi)
 • bugyi, bugyogó (régies)

cucc

főnév
 • (bizalmas): holmi, dolog, csomag, cókmók, poggyász, cúmó (szleng), ringy-rongy, batyu, motyó (bizalmas), hóbelevanc (bizalmas), limlom, ruha, gönc (szleng), hacuka (bizalmas), ancúg (bizalmas), felszerelés, betyárbútor (régies)

plakett

főnév
 • emlékérem

ökölcsapás

főnév
 • ütés, csapás, behúzás (szleng), bemosás (szleng)

megokolás

főnév
 • okvetés (régies), ok, okadatolás
 • indoklás, igazolás, motiváció, argumentáció (idegen), bizonyítás, érvelés, indok

megfelelő

melléknév
 • felelő, válaszoló
 • alkalmas, alkalmatos (tájnyelvi), felhasználható, használható, adekvát, helyes, elfogadható, rátermett
 • kielégítő, célravezető, célszerű, jó, kívánatos
 • helyénvaló, illedelmes, szabályszerű, odavágó, odaillő, odavaló, arravaló, találó, időszerű
 • hozzáillő, hozzávaló, összhangban álló, harmonikus, homológ (idegen), illő, passzoló (idegen), testhezálló (bizalmas)
 • azonos, szabályos, egyenértékű, analóg (idegen), kongruens (idegen), ekvivalens

megvon

ige
 • meghúz, kijelöl, meghatároz
 • elvesz, elvon, megfoszt (valamitől), megtagad, elfukarkodik (régies)(valamivel)(valamivel)

orvtámadás

főnév
 • hátbatámadás

megsemmisítés

főnév
 • eltörlés, megszüntetés, elpusztítás, tönkretétel
 • megölés, meggyilkolás, likvidálás, kivégzés
 • hatástalanítás, semlegesítés
 • kiirtás, kipusztítás
 • (szaknyelvi): érvénytelenítés, hatálytalanítás, annullálás (idegen), hatályon kívül helyezés, visszavonás, semmissé nyilvánítás, nullifikálás (idegen), sztornírozás (idegen), áthúzás, törlés

leszól

ige
 • lehurrog, kritizál, gyaláz, káromol, pocskondiáz, lepiszkol, simfel (bizalmas), ócsárol, becsmérel, lekicsinyel, lecikiz (bizalmas), leszapul, ledorongol (bizalmas), megszól
 • lekiált, leüzen
 • letelefonál

mélyeszt

ige
 • süllyeszt, ás, kotor, gödröz (régies)
 • belevág, beleszúr, döf

oxigén

főnév
 • éleny (régies), légeny (régies)