nagyapa szinonimái

főnév
 • nagyatya (választékos), nagypapa, nagyapó, apóka (bizalmas), apó, tata (bizalmas), nagytata (bizalmas), öregapa, papa, papi (bizalmas), ópapa (tájnyelvi), nagyapi (bizalmas), mágó (tájnyelvi), apócska (tájnyelvi), bapó (tájnyelvi), deda (tájnyelvi), epapa (tájnyelvi), másikapa (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

főúr

főnév
 • főnemes, nemes, országnagy (régies), nagyúr (régies), arisztokrata, mágnás, kiskirály
 • (bizalmas): fizetőpincér, főpincér, fizető (bizalmas)

húzózár

főnév
 • cipzár, villámzár
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a nagyapa szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

monostor

főnév
 • kolostor, rendház, apátság, szerzetház (régies), monasztérium (régies)

megkülönböztetés

főnév
 • különbségtétel, különbségtevés, elkülönítés, differenciálás, distinkció (régies)
 • előítélet, elfogultság

meggazdagodik, megga

ige
 • megvagyonosodik, megszedi magát, megtollasodik (bizalmas), feltör, jómódba jut, vagyont szerez, megszalad, meggazdagul, megszerzi magát (tájnyelvi), megboldogodik (tájnyelvi), megpelyhesedik (tájnyelvi) Sz: kincsre talált kertjében; megfogja az anyját; megtelt már a begye; felkapaszkodott az uborkafára

levelibéka

főnév
 • zöldbéka, levelicske (tájnyelvi), levelicskebéka (tájnyelvi)

murci

főnév
 • must, újbor, burci (tájnyelvi), burcsák (tájnyelvi), murcsák (tájnyelvi), majomtej (szleng)

nyiladék

főnév
 • (szaknyelvi): irtás, tisztás
 • (régies): nyílás, hézag

kromatikus

melléknév
 • színes, színező, színhatást keltő
 • színezhető, festhető

közélelmezés

főnév
 • élelmiszer-ellátás

ígérget

ige
 • fogadkozik, szavát adja
 • áltat, hiteget, csábít, kecsegtet

lakatlan

melléknév
 • néptelen, kietlen, puszta, elhagyott, elhagyatott, üres, kopár, sivár, elárvult, magányos, kihalt, gazdátlan, uratlan (régies), bitang (tájnyelvi)

nyúlós

melléknév
 • nyúlékony, nyújtható
 • ragadós, tapadós, nyálkás, csúszós, szívós, viszkózus (idegen), nyálas, takonyszerű (durva), nyavas (tájnyelvi), nyulkás (tájnyelvi)
 • (tészta): sületlen, ragadós, tésztás, sikeres (régies), keletlen, szalonnás, pépes, ragacsos, lépes, mázgás (tájnyelvi), enyves

önkény

főnév
 • zsarnokság, rabiga, önkényeskedés, tekintélyuralom, hatalmaskodás, basáskodás, önkényuralom, elnyomás, erőszak, terror

égöv

főnév
 • éghajlati öv, égalj (régies), öv, éghajlat, övezet, földöv (régies), klíma, régió, zóna

rovancsolás

főnév
 • rovancs, könyvvizsgálat, revízió, felülvizsgálat, ellenőrzés

pontatlan

melléknév
 • rendetlen, fegyelmezetlen, hanyag, tunya, felületes, slendrián
 • helytelen, téves, inegzakt (idegen), kifogásolható, hibás, tökéletlen, kérdéses
 • megbízhatatlan

nagybőgős

főnév
 • bőgős, brúgós (tájnyelvi), búrogós (tájnyelvi), búgós (tájnyelvi), barborás (régies), gordonos (régies)

mogyoróhagyma

főnév
 • burgonyahagyma, salottahagyma

névjegyzék

főnév
 • névsor, lista, index, névlajstrom, címjegyzék, katalógus, regiszter, nómenklatúra (szaknyelvi), onomasztikon (régies)

plakett

főnév
 • emlékérem

napozik

ige
 • napfürdőzik (választékos), napfürdőt vesz, sütkérezik, napkúrázik, sütteti a hasát

megnyit

ige
 • kinyit, kitár, kireteszel
 • hozzáférhetővé tesz, szabaddá tesz
 • megbont, kibont, felbont, kidugaszol
 • (szaknyelvi): felvág, feltár, szétnyit
 • megindít, fölavat, fölszentel, átad
 • megkezd, elindít, kibontakoztat

nyájas

melléknév
 • kedves, barátságos, szíves, szívélyes, jóindulatú, jóságos, kegyes (régies), jámbor, szelíd, emberséges, jószívű, készséges, előzékeny, kellemes, közvetlen, udvarias, joviális (régies), affábilis (régies)
 • mézesmázos, leereszkedő, behízelgő, émelyítő

politika

főnév
 • államtudomány, államtan, országászat (régies)
 • (tájnyelvi): fortély, ravaszság, taktika