holttest szinonimái

főnév
 • halott, hulla, tetem, holttetem (régies), földi maradvány (választékos), porhüvely

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jelentőség

főnév
 • fontosság, horderő, súly, lényeg, kihatás, nyomaték, relevancia (szaknyelvi)
 • érdem, érték, becs

fogad

ige
 • (valahova valakit): befogad, bevesz, felvesz, beenged
 • rendelkezésre áll, vár, vendégül lát
 • lát (valahogyan), üdvözöl
 • rendel
 • (valamivé): tesz, avat, nyilvánít
 • (valakit, valamit): felfogad, szegődtet, szerződtet, igénybe vesz
 • megfogad, tudomásul vesz
 • ígér, megígér, esküszik, fogadalmat tesz, szavát adja
 • fogadást köt, tippel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a holttest szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

herbatea

főnév
 • gyógytea, plántatea (régies), herbaté (régies)

gyengít, gyöngít

ige
 • enyhít, csökkent, mérsékel, csillapít, apaszt, lenyom, könnyít, tompít, szelídít, fékez, paralizál (idegen), redukál, lassít
 • lankaszt, bágyaszt, lever, erőtlenít, inaktivál (szaknyelvi)
 • csorbít, aláás, kisebbít
 • lágyít, puhít

görbe I.

melléknév
 • hajlott, hajlított, meghajlott, behajtott, lehajtott, görbített
 • hullámos
 • horgas (orr), kampós (orr), kacska (kéz) (tájnyelvi), csámpás (láb), kajácsos (láb) (tájnyelvi), gacsos (láb), görnyedt (hát), finta (szarv), kajla (szarv)
 • elgörbült, megkopott
 • hegyes-völgyes, dimbes-dombos, girbegurba, kacskaringós
 • (út, eljárás): becstelen, galád, tisztességtelen
 • (éjszaka, nap): átmulatott

fizika

főnév
 • természettan (régies), fizi (szleng), fiziksz (szleng), fizikum (szleng), izzika (szleng)
 • fizikaóra

hiteget

ige
 • áltat, kecsegtet, biztat, szédít (bizalmas), bolondít, megtéveszt, félrevezet, ámít, hamiskodik, mecegtet (tájnyelvi), hitet (tájnyelvi), kábít (bizalmas), etet (szleng) Sz: az orránál fogva vezet; port hint a szemébe

impozáns

melléknév
 • lenyűgöző, lebilincselő, lélegzetelállító, grandiózus (választékos), nagyszabású, nagyszerű, hatásos, monumentális, fényes
 • tekintélyes, tiszteletet keltő, vonzó, megnyerő, szuggesztív, rendkívüli, figyelemre méltó, remek

rejteget

ige
 • dugdos, rejt, dugdal (régies), zsugorgat, bújtat, duggat (tájnyelvi), regget (tájnyelvi)
 • eltitkol, takargat, palástol, kendőz, álcáz, leplez, fedez
 • elhallgat(bizalmas)

fejében

névutó
 • ellenében, helyében, viszonzásul, ellenértékként, ellenértékül
 • (régies): gyanánt, nevében (régies)

fakszimile

főnév
 • hasonmás, másolat, kópia, reprint (kiadás)

cseppen, csöppen

ige
 • leesik, aláhull, csurran, csippen (tájnyelvi)
 • (valaki valahova): jut, kerül, érkezik

felfrissül, fölfriss

ige
 • felüdül, felélénkül, kipiheni magát, erőre kap, feléled, fölpezsdül, megújul, elevenné válik, megerősödik, megújhodik, újjászületik, restaurálja magát (szleng), rekreálja magát (szaknyelvi), frissedik (tájnyelvi)

intrikál

ige
 • fondorkodik, áskálódik, ármánykodik, cselt sző, mesterkedik, machinál (bizalmas), összeesküszik, rosszban sántikál, rosszat forral, piszkálódik, fúr (bizalmas)

juh

főnév
 • birka, bárány, bari (bizalmas), ürü, kos, berbécs (tájnyelvi), bürge (tájnyelvi), toklyó (tájnyelvi)

közélelmezés

főnév
 • élelmiszer-ellátás

kikürtöl

ige
 • elárul, elhíresztel, közhírré tesz, világgá kürtöl, kifecseg, kilocsog, kikotyog (bizalmas), kipletykál (bizalmas), dobra ver, kidobol, kitrombitál, kibeszél (régies), eljár a szája, tereferél, kofálkodik, proklamál (idegen)

homogén

melléknév
 • (választékos): egynemű, azonnemű, hasonnemű, egységes, egyforma, egyező

helyfoglalás

főnév
 • jegyrendelés, rezerválás, rezerváció, bukkolás
 • szobafoglalás, szobarendelés, szállásfoglalás

idióta

melléknév
 • buta, ostoba, bárgyú, szamár, tökfilkó, bamba, tyúkeszű, dinka (bizalmas), kuka (bizalmas), süsü (bizalmas), barom (durva), marha (durva), hatökör, stupid

kihallgatás

főnév
 • vallatás, kikérdezés, kérdőre vonás, faggatás, mise (szleng)
 • audiencia (régies), meghallgatás, fogadás, raport

hozzásegít

ige
 • hozzájárul, előmozdít, elősegít, előrelendít

gyorsírás

főnév
 • sztenográfia (szaknyelvi)

ijedezik

ige
 • riadozik, retteg, borzadozik, fél

kikosaraz

ige
 • elutasít, visszautasít, elvet, elküld, elbocsát, eltaszít, ellök, elzavar, elhárít, nem fogad, otthagy, faképnél hagy, kosarat ad, kiteszi a szűrét, kiadja az útját, kiad (valakin) (tájnyelvi) Sz: Abaújba küld (valakit)