kardoskodik szinonimái

ige
 • kiáll (valami mellett), erősködik, szívózik (szleng), szívóskodik (szleng)
 • erőszakoskodik
 • (régies): veszekedik, viaskodik, villong, pörlekedik, éleskedik (tájnyelvi), kapcáskodik (tájnyelvi), viszálykodik (valamivel)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pápaság

főnév
 • szentszék
 • pápizmus

nagyböjt

főnév
 • böjt, böjtölés, böjtidő, önmegtartóztatás, koplalás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kardoskodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

jósnő

főnév
 • jövendőmondó, jövendölő, szibilla (régies), javasasszony

hölgyfodrász

főnév
 • női fodrász, hajszobrász (bizalmas)

hódít

ige
 • előretör, terjed, növekszik, elharapódzik, fokozódik
 • terjeszkedik, birtokba vesz, megszerez, elfoglal, leigáz, tért nyer
 • vonz, megnyer, megszerez, befűz (szleng), levesz a lábáról

halászbárka

főnév
 • halászhajó, halászcsónak, ladik

kámzsa

főnév
 • (régies): csuha
 • ruha
 • csuklya, kapucni, kápa (régies), cappa (idegen)
 • (régies): ing

kezesség

főnév
 • jótállás, szavatosság, szavatolás, garancia

számológép

főnév
 • zsebszámológép, kalkulátor
 • pénztárgép

galaxis

főnév
 • tejútrendszer, galaktika, csillagrendszer, univerzum, világegyetem

fuldoklik, fuldokol

ige
 • fulladozik
 • öklendezik, ökrendezik (régies)
 • bukákol (tájnyelvi), cikákol (tájnyelvi), fullákol (tájnyelvi), ikeg (tájnyelvi)

élet

főnév
 • emberélet, lét, létezés, életmód, életvitel, életfolyamat, élés, fennállás
 • pályafutás, sors, életút, életpálya
 • világ
 • hatály, érvény, tartam
 • elevenség, derű, életöröm
 • megélhetés
 • (tájnyelvi): gabona, búza

gondnokság

főnév
 • kuratórium, felügyelőség, felügyelet
 • gyámság, gyámkodás, kuratéla (régies)

kiegészít

ige
 • hozzáfűz, hozzátesz, kitold, told, toldoz, ráad, pótol, kipótol, kompletál (idegen), kibővít, kiterjeszt, kitágít, gyarapít, nagyobbít, kikerekít

kiszolgáltat

ige
 • kiadat, kézre ad, felad, odadob (prédául), odavet, feláldoz, elárul

manó

főnév
 • kobold, törpe, gnóm (idegen), dzsinn (idegen), mumus, bókuska (tájnyelvi)

küszködik

ige
 • igyekszik, fáradozik, vesződik, bajlódik, küzd, gürcöl, töri magát, apait-anyait belead, melózik (szleng), erőlködik, verejtékezik, izzad, robotol (bizalmas), lejsztol (szleng), nyüvekedik (tájnyelvi)
 • kínlódik, vergődik, gyötrődik

karikázik

ige
 • kerékpározik, kerekezik (bizalmas), biciklizik, bicajozik (bizalmas), bringázik (bizalmas), cangázik (bizalmas)
 • gurigázik, gurigál (tájnyelvi)

jogosít

ige
 • képesít (valamire), alkalmassá tesz (valamire)
 • érvényesít, elismer, hitelesít, igazol, törvényesít, legitimál (szaknyelvi), engedelmez (régies), szabadékoz (régies)
 • (valamire): fölhatalmaz, megbíz, fölruház

kereső II.

főnév
 • tárgymutató, névmutató, katalógus, jegyzék

kupleráj

főnév
 • (szleng): bordélyház, nyilvánosház, piros lámpás ház, örömtanya, lebuj (szleng), kurvalak (szleng)
 • (bizalmas): fejetlenség, rendetlenség, felfordulás, ribillió, zűrzavar, összevisszaság, káosz, rumli (bizalmas), szemétdomb, tohuvabohu (választékos)

kedély

főnév
 • lelkialkat, kedélyvilág, lélek, természet, hajlam
 • vérmérséklet, temperamentum, habitus (választékos)
 • hangulat, indulat, szeszély, kedv, kedélyállapot
 • jókedv, kedélyesség, derű, vidámság

huzakodik

ige
 • vitatkozik, veszekedik, civakodik, kötekedik, nyuzolkodik (tájnyelvi)
 • húzódozik
 • vonakodik

késztet

ige
 • indít, ösztönöz, ösztökél, ingerel, inspirál, csábít, készt, biztat, sarkall, szorgalmaztat (régies), serkent, hajt, buzdít, bátorít, motivál, aktivál (idegen)
 • kényszerít, kötelez

különösen

határozószó
 • furcsán, feltűnően, idegenszerűen, rendellenesen
 • különösképpen, főképpen, főképp, főként, főleg, leginkább, elsősorban, jelesen (választékos), jelesül, mindenekelőtt, kiváltképpen, pláne (bizalmas)
 • sajátképpen, egyedileg
 • rendkívül, nagyon, nagymértékben