ellenére I. szinonimái

névutó
 • dacára, szemben, ellentétben, noha

ellenére II. szinonimái

határozószó
 • bosszantására, ingerlésére

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csillár

főnév
 • függőlámpa, luszter (régies), vilár (régies)

tribün

főnév
 • emelvény, dobogó, pulpitus (régies)
 • lelátó, karzat, nézőtér
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ellenére szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

élesztő II.

főnév
 • kovász, savanyító, erjesztő, pár (régies), cők (régies), kelesztő (régies), cajg (tájnyelvi), fermentum (régies), serhányás (régies)

delegáció

főnév
 • küldöttség, követség (régies), deputáció (idegen)
 • bizottság

csőd

főnév
 • vagyonbukás, eladósodás, tönkremenés, fizetésképtelenség, bukás, összeomlás, kudarc, balsiker, leégés (bizalmas), felsülés, bukta (szleng), bukfenc (szleng), betli (szleng), bankrott (régies), krach (régies), konkurzus (idegen), krida (régies), plajte (régies), ruina (régies), fiaskó

bugyuta

melléknév
 • (bizalmas): ostoba, buta, mafla, mulya, bárgyú, oktondi, ügyefogyott, bamba, teszetosza (tájnyelvi), nyehe-nyühe (tájnyelvi)

eligazít

ige
 • rendbe tesz, megigazít, elrendez
 • elintéz, elrendez, rendbe hoz, megold, tisztáz, helyrepofoz (bizalmas), intézkedik, helyrehoz, elsimít, eltussol
 • utat mutat, útbaigazít, elirányít, küld

elütő

melléknév
 • különböző, eltérő, kirívó, diszkordáns (választékos), másfajta, másféle, másmilyen

megcáfolhatatlan

melléknév
 • megdönthetetlen, kétségbevonhatatlan, kétségtelen, biztos, szilárd, megalapozott, tagadhatatlan, vitathatatlan, megtámadhatatlan, elvitathatatlan, perdöntő, sérthetetlen, apodiktikus (szaknyelvi)

beletörődik

ige
 • belenyugszik, tudomásul vesz, elfogad, megbarátkozik (valamivel), megbékél, beleegyezik, belemegy (bizalmas), meghódol, megadja magát, kiegyezik, megalkuszik, meggyaludik (tájnyelvi), belegyőződik (tájnyelvi)

béka

főnév
 • német rák, breki (bizalmas), brekusz (bizalmas), bekejóska (tájnyelvi), körmöshal (tájnyelvi)
 • (birkózásban): parterre (idegen)
 • (tájnyelvi): bicepsz, kétfejű izom (szaknyelvi)

beszennyez

ige
 • bepiszkol, bepiszkít, bemocskol, összesároz, bemaszatol, bemázol, összekoszol, besároz, összeken, foltot ejt (valamin), összefröcsköl, összespriccel, összepacáz, bepocskol (tájnyelvi), összecsúnyít (régies)
 • meggyaláz, megbecstelenít, megront, pocskondiáz, becsmérel, ócsárol, megrágalmaz, sárba ránt, befeketít, szeplősít, megszentségtelenít, profanizál (választékos)

émelygés

főnév
 • hányinger, öklendezés, undor, undorodás, csömör, rosszullét, émely (régies)

ezres

főnév
 • ezerforintos, bartók (bizalmas), rugó (szleng), rongy (szleng), lepedő (szleng), misi (szleng)

gyomorégés

főnév
 • zaga (régies)

fizika

főnév
 • természettan (régies), fizi (szleng), fiziksz (szleng), fizikum (szleng), izzika (szleng)
 • fizikaóra

ellenkezik

ige
 • ellentmond, szembeszáll, szembehelyezkedik, tiltakozik, protestál (régies), húzódozik, dacoskodik, prüszköl, óvást emel, kötekedik, ingerkedik, megköti magát, megbicsakolja magát (tájnyelvi), makacskodik, durcáskodik, berzenkedik
 • ellenszegül, ellenáll
 • eltér, különbözik, elüt, szembenáll, ellentmond, ellentétben áll

élelmiszer

főnév
 • ennivaló, élelem, eleség, eledel, táplálék, élelmicikk (régies), elemózsia, étel, étel-ital, alimentum (régies), abrak (szleng), zaba (szleng)

elreppen, elröppen

ige
 • elrepül, elszáll, elrebben, tovaszáll, szárnyra kel
 • eltűnik, elmúlik, eltelik

feszültség

főnév
 • villamosság
 • ingerültség
 • izgalom, drukk (bizalmas)

elnéz

ige
 • elkéreget, nézeget, bámul, rajta felejti a szemét (valamin, valakin), legelteti a szemét (valakin, valamin)
 • eltűr, tolerál, elvisel, szemet huny (valami felett), lenyel (bizalmas), megenged, megbocsát, túlteszi magát (valamin) Sz: fátyolt borít (valamire); spongyát vet (valamire)
 • eltéveszt, elvét, elhibáz, elkerüli a figyelmét, átsiklik (valami fölött), elszalaszt
 • ellátogat, benéz, beugrik
 • (régies): lenéz, fumigál, ignorál (idegen)

dezinficiál

ige
 • (szaknyelvi): fertőtlenít, megtisztít, sterilizál, sterilez, csírátlanít, csíramentesít

elszörnyed

ige
 • megijed, elrémül, megrémül, visszahőköl, megborzad, elirtózik, elborzad, eliszonyodik, megundorodik, elretten, visszairtózik (régies), megütközik, megbotránkozik, felháborodik, szörnyülködik, elszörnyenkedik (tájnyelvi)

fitogtat

ige
 • büszkélkedik, dicsekszik, kérkedik, hivalkodik, henceg, hetykélkedik, parádézik, felvág, tüntet (valamivel), tetszeskedik (régies), mutogat, csillogtat (választékos), fitogat (tájnyelvi), fitít (tájnyelvi)