kikapar szinonimái

ige
 • kivakar, kiváj, kikotor, kitúr, kimélyít
 • kiürít, kitisztít
 • megszerez

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felüdül, fölüdül

ige
 • felfrissül, feléled, megújul, regenerálódik, rekreálja magát (szaknyelvi)
 • (régies): felébred, ocsúdik, serken

önképzés

főnév
 • önművelés, autodidaxis (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kikapar szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kezesség

főnév
 • jótállás, szavatosság, szavatolás, garancia

jégrevü

főnév
 • jégszínház

ismételget

ige
 • gyakorolgat, verkliz (bizalmas), visszhangoz, hajt, hajtogat, szajkóz, kérődzik (bizalmas), győztet (tájnyelvi)

hódol

ige
 • megalázkodik, engedelmeskedik, szolgál, térdre esik, aláveti magát (valakinek), arcra borul (valaki előtt)
 • tisztel, respektál, méltányol, csodál, bálványoz, ad, leborul (valaki előtt), meghajol (valaki előtt), tiszteleg
 • (szokásnak, szenvedélynek) enged, teret ad, szabad folyást enged

kifejez

ige
 • szavakba foglal, szavakba önt, magyaráz, kifejt, kifejezésre juttat, kimond
 • megnevez, jelöl, feltüntet
 • tudtul ad, közöl, jelez, gesztikulál, sejtet, érzékeltet
 • mutat, tükröz, ábrázol, megjelenít, visszaad, bemutat, jellemez, tipizál

klasszis

főnév
 • (régies): osztály, rend, csoport
 • tehetség, kiválóság, kitűnőség

szóval

határozószó
 • röviden, egyszóval
 • következésképpen, tehát, vagyis, azaz, mármint

hajszalag

főnév
 • hajpánt, hajkötő

gyűrött

melléknév
 • ráncos, megviselt, barázdált, kialvatlan, megtört
 • vasalatlan, kutyarágott (tájnyelvi) Sz: olyan, mintha a kutya szájából húzták volna ki

elűz

ige
 • kiűz, elüldöz, megfutamít, elhajt, elkerget, elzavar, kiver, elhesseget, kifüstöl, elrezzeget (tájnyelvi), kidob, kihajít, kiebrudal, kipenderít, megugrat, elriaszt, elijeszt, elmar, kizaklász (tájnyelvi), kiszekíroz (bizalmas)

hánykódik, hánykolód

ige
 • dobálja magát, hányja-veti magát, forgolódik, kapálódzik, fetreng, vergődik, küszködik, hentereg, feszeng, kepickél (tájnyelvi), hengereg (tájnyelvi), csöntöszög (tájnyelvi), nyüzgölődik (tájnyelvi)
 • háborog, hullámzik, csapódik, dobálódik, lökődik, taszítódik, hintázik, reng, hányódik, táncol, himbálódzik, imbolyog

komponens

főnév
 • összetevő, alkotóelem, alkotórész, hozzávaló, tényező, rész, szegmens, faktor

közérdek

főnév
 • társadalmi érdek, közösségi érdek, közjó

megriad

ige
 • megijed, megrémül, megretten, megszeppen, megrezzen, meghőköl, megneszül (tájnyelvi), megdermed
 • (választékos): megharsan, felhangzik (kürt)

lókötő

főnév
 • lótolvaj, lócsiszár
 • betyár (régies), szegénylegény
 • csirkefogó, csibész, gézengúz, gazember, gazfickó, zsivány (régies), kópé, mákvirág, rosszcsont, himpellér, pernahajder
 • naplopó, munkakerülő, dologkerülő, léhűtő, haszontalan, mihaszna

kiképez

ige
 • gyakorlatoztat, kitanít, kiművel, tanít, oktat, idomít, edz, korrepetál, abriktol (régies)
 • kialakít, kiformál, kikészít, kiidomít (régies)

kettőspont

főnév
 • kólon (idegen)

kiszolgál

ige
 • ápol, vigyáz, támogat, segédkezik, segítségére van, használ (valakinek), hasznára van (valakinek), elősegít, javára szolgál (valakinek)
 • beáll, melléáll, csatlakozik, felcsap, beszegődik, rendelkezésre áll (valakinek)
 • felszolgál, szervíroz
 • kezel, ellát
 • eltölt, kitölt, leszolgál

levesestányér

főnév
 • mélytányér

kimutatás

főnév
 • feltárás, felfedés, feltüntetés
 • bizonyítás, bebizonyítás, igazolás
 • felvétel, felmérés, számbavétel, elszámolás
 • jegyzék, lista, leltár, inventár (idegen), lajstrom, nyilvántartás, regisztrálás, jelentés, beszámoló, jegyzőkönyv, elszámolás, számvetés, számadás, katalógus, statisztika, dokumentum

II.

főnév
 • jótett, jócselekedet
 • négyes, daru (szleng), fotel (szleng), jojó (szleng), kapufa (szleng), nózi (szleng), nyúl (szleng), szögletes jegy (szleng), csitiri (szleng)

kivágás

főnév
 • kidöntés, irtás
 • kimetszés, kioperálás, reszekció (szaknyelvi), excisio (szaknyelvi)
 • dekoltázs, bebúvó (tájnyelvi), nyakkivágás

locsoló

főnév
 • öntözőkanna, locsolókanna
 • vízfecskendő, gumitömlő, slag (bizalmas)
 • locsolóautó, locsolókocsi, öntözőkocsi
 • (húsvétkor): locsolkodó, öntözködő, öntöző