kápolna szinonimái

főnév
 • templom, imaház, szentély, bálványház (régies)
 • (tájnyelvi): nárcisz, kápolnavirág (tájnyelvi), imola (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

dél

főnév
 • délidő, ebédidő

megdöbben

ige
 • meghökken, meglepődik, megriad, megijed, megrendül, elhűl, ledöbben (szleng), elképed, megrökönyödik, megütközik, visszahőköl, megdermed, konsternálódik (idegen), megzöbben (tájnyelvi), lepadlózik (szleng), lebabázik (szleng), paff lesz (bizalmas), berosál (szleng), kikattan (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kápolna szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

jogosít

ige
 • képesít (valamire), alkalmassá tesz (valamire)
 • érvényesít, elismer, hitelesít, igazol, törvényesít, legitimál (szaknyelvi), engedelmez (régies), szabadékoz (régies)
 • (valamire): fölhatalmaz, megbíz, fölruház

hozzáértő

melléknév
 • szakszerű, szakavatott, szakképzett, képzett, szakértő, specialista, kompetens (szaknyelvi), professzionális, profi (bizalmas), mesteri, verzátus (régies), gyakorlott, tapasztalt, otthon van (valamiben), jártas, biztos kezű, ügyes

hiú

melléknév
 • elbizakodott, beképzelt, nagyképű, öntelt, önelégült, önhitt, kérkedő, dicsekvő, magahitt (régies), magakellő
 • tetszelgő, piperkőc, tetsző, cicomázó, páváskodó
 • hiábavaló, üres, tartalmatlan, fölösleges, improduktív, haszontalan, céltalan

hajtó

főnév
 • kocsis, fogatos
 • zsoké

kalapál

ige
 • kalapácsol, ütöget, püföl, pörölyöz (tájnyelvi), kalobál (tájnyelvi), kalakol (tájnyelvi)
 • kopácsol, kalamol (tájnyelvi), kallantyúz (tájnyelvi), kótog (tájnyelvi)
 • (szív): üt, ver, dobog, lüktet

kettőspont

főnév
 • kólon (idegen)

szalmazsák

főnév
 • strózsák (régies), surgyé (tájnyelvi), ágyalj (tájnyelvi), bödőc (tájnyelvi)
 • derékalj
 • matrac, ágybetét

fűt

ige
 • melegít, hevít, forrósít
 • tüzel, tüzet rak
 • átmelegít, felhevít
 • lelkesít, hajt, ösztönöz

frakció

főnév
 • csoport, pártcsoport, klikk (pejoratív)
 • (szaknyelvi): elegy, halmaz

elem

főnév
 • alkotóelem, alkotórész, alkatrész, rész, darab, összetevő, komponens (szaknyelvi), tartozék, kellék, tényező, elementum (régies), motívum, mozzanat
 • alapismeret, tudnivaló
 • (pejoratív): személy, egyén, tag, figura, szerzet
 • zsebtelep, zseblámpaelem, galvánelem, szárazelem, battéria (régies)

girland

főnév
 • virágfüzér, koszorú
 • füzérdísz

kicsapódik

ige
 • kitárul, kivágódik, kinyílik, felpattan
 • kiválik, koagulál (idegen), elkülönül
 • (biztosíték): kiég
 • (gőz, füst, láng): kicsap

kispolgár

főnév
 • nyárspolgár, filiszter (idegen)

malaszt

főnév
 • (választékos): kegyelem, áldás, kegy, irgalom, szentség
 • (régies): áhítat

külföld

főnév
 • külország, idegen ország

kapufélfa

főnév
 • kapufa, kapubálvány, kapuszobor, zábé (régies), kapuzábé (régies)

jelszó

főnév
 • jelmondat, mottó, lózung (régies), szlogen (bizalmas), vezérszó (régies), hadige (régies)

kérdezget

ige
 • faggat, kérdezősködik, tudakozódik, tudakol, puhatolózik, tapogatózik, firtat, űz-fűz (tájnyelvi), feszeget, érdeklődik, firtogat (tájnyelvi), vatat (tájnyelvi)

kukoricázik

ige
 • packázik, kitol (bizalmas), szemtelenkedik, szívat (szleng)
 • habozik, tétovázik

katedrális

főnév
 • székesegyház, főtemplom, bazilika

hullócsillag

főnév
 • meteor, meteorit, tűzgömb, bolida (régies), futócsillag (tájnyelvi)

kerub

főnév
 • angyal, szeráf, arkangyal, főangyal

kútfő

főnév
 • forrás
 • ok, kútforrás
 • forrásmű, forrásmunka, adatforrás