kicsúfol szinonimái

ige
 • kigúnyol, kifiguráz, csipkelődik, gúnyt űz (valakiből), kiviccel, nevetségessé tesz, csúfot űz, szatirizál (régies), kipellengérez, persziflál (idegen), lecsúfol (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

leáll

ige
 • megáll, abbahagy, abbamarad
 • lerobban (szleng), elromlik, (számítógép) lefagy, lecsendesedik (régies)
 • (szleng): felad

csendőrség

főnév
 • katonai rendőrség, zsandárság (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kicsúfol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kereső II.

főnév
 • tárgymutató, névmutató, katalógus, jegyzék

Isten

főnév
 • istenség, legfőbb lény, abszolút létező
 • Úr, Úristen, Teremtő, Alkotó, Örökkévaló, Mindenható, a Seregek Ura
 • Atya, Atyaisten, Atyaúristen, a Mennyei Atya
 • Fiú, Fiúisten
 • Szentlélek, Szentlélekúristen
 • Hadúr
 • Allah
 • Jehova
 • a felséges, a magasságos, a magasságbeli, a gondviselés
 • az ég, az egek

inga

főnév
 • sétáló (régies)

hezitál

ige
 • habozik, tétovázik, ingadozik, bizonytalankodik, vacillál (bizalmas), teketóriázik

kezel

ige
 • működtet, irányít, szabályoz, dolgozik (valamivel), járat, használ, bánik (valamivel), manipulál, kézben tart
 • gyógyít, gondoz, ápol, gyógykezel, kúrál, istápol, gyámolít, ellát
 • karbantart, felügyel, ellenőriz, feltölt
 • gazdálkodik, sáfárkodik (régies), forgat
 • (bizalmas): kezet fog, kezet szorít, parolázik, jattol (szleng), kezet ad

kiszolgál

ige
 • ápol, vigyáz, támogat, segédkezik, segítségére van, használ (valakinek), hasznára van (valakinek), elősegít, javára szolgál (valakinek)
 • beáll, melléáll, csatlakozik, felcsap, beszegődik, rendelkezésre áll (valakinek)
 • felszolgál, szervíroz
 • kezel, ellát
 • eltölt, kitölt, leszolgál

színültig

határozószó
 • tele, színig, csordultig, telis-tele, csurranásig (tájnyelvi), színest (tájnyelvi), zsúfolásig

gyűlés

főnév
 • értekezlet, összejövetel, tanácskozás, megbeszélés, konferencia, kongresszus, találkozó, meeting (idegen), ülés, reunió (régies), gyülekezet (régies)
 • zsinat
 • csoportosulás, tömörülés, csődülés, sokasodás
 • (régies): kelés, duzzanat, tályog

gyávaság

főnév
 • félénkség, nyúlszívűség, bátortalanság, pipogyaság, mamlaszság, poltronság (idegen), riadalom, ijedtség, ijedelem, ijedősség, beszariság (durva), majrézás (szleng), remaj (szleng), pulyaság (tájnyelvi)

elrepül, elröpül

ige
 • elszáll, elröppen, szárnyra kel, elszárnyal, elhúz, elszállong, elszálldogál
 • elmúlik, eltelik, elszalad, elrohan, elillan, tovatűnik, tovaszáll (választékos), eliramlik (választékos)
 • eltűnik, elpárolog

haláleset

főnév
 • halálozás, gyászeset (választékos), elhunyta (valakinek), kimúlás, távozás az élők sorából, az árnyékvilág elhagyása

kivarr

ige
 • hímez, kihímez, cifráz (tájnyelvi), tarkáz (tájnyelvi)
 • díszít, ékesít

körmondat

főnév
 • periódus (szaknyelvi)

megkötés

főnév
 • kikötés, előírás, korlát, korlátozás, szabályozás, feltétel, kívánság, követelés, megszorítás, záradék, toldalék, biztosíték, kondíció (szaknyelvi)

leszolgál

ige
 • letölt, kitölt
 • ledolgoz, (barterügyletet) lebonyolít

kidől

ige
 • ledől, kiomol, kifordul
 • kiborul, kiömlik, kifolyik, kiürül
 • szétpereg, szétszóródik
 • összerogy, kimerül, kifárad, elfárad, elgyengül, elalél
 • meghal

kérdezget

ige
 • faggat, kérdezősködik, tudakozódik, tudakol, puhatolózik, tapogatózik, firtat, űz-fűz (tájnyelvi), feszeget, érdeklődik, firtogat (tájnyelvi), vatat (tájnyelvi)

kinyit

ige
 • bont, felbont, felnyit, megnyit, felpattint, lecsatol, kikapcsol, kibogoz, kicsomóz, kiold, megenged, kifejt, kiszabadít
 • kitár, feltár, kireteszel, felránt, feltép, feltör, felfeszít, kifeszít, kicsuk (tájnyelvi), kikulcsol (tájnyelvi), megpattant (tájnyelvi)
 • (szájat) kitát, eltát
 • bekapcsol, működésbe hoz, beindít
 • (virág) (tájnyelvi): kinyílik

lenyír

ige
 • megnyír, levág, lenyes, lestuccol (szaknyelvi), megkopaszt, lekopaszt, (kutyát) trimmel (szaknyelvi), leborotvál, leberetvál, lehúz, levesz, leszed, lenyiszál, lefajkol (tájnyelvi), lenyírdes (tájnyelvi)

kifürkészhetetlen

melléknév
 • rejtélyes, sejtelmes, megfejthetetlen, kipuhatolhatatlan, titokzatos, felfoghatatlan, kideríthetetlen, felderíthetetlen, obskúrus (régies), rejtelmes, enigmatikus (idegen), talányos, megmagyarázhatatlan, érthetetlen, tisztázhatatlan, kiismerhetetlen, kiszámíthatatlan

izmos

melléknév
 • erős, kisportolt, sportos, edzett, deltás (bizalmas), atlétatermetű, muszklis (bizalmas), robusztus, markos (tájnyelvi), vállas, testes, stramm (bizalmas), keménykötésű, kajakos (szleng), izompacsirta (tréfás), deltamatyi (szleng), bírhatós (tájnyelvi)
 • vaskos, zömök, tenyeres-talpas, íztagos (régies)

kisegítő I.

melléknév
 • pótló, pótlólagos, kiegészítő, komplementer (idegen), tartalék, ideiglenes, rögtönzött, járulékos, mellékes, kapcsolódó, extra
 • gyógypedagógiai

leszállít

ige
 • házhoz szállít, letesz, lerak, lead, liferál (idegen)
 • alábbszállít, csökkent, leértékel, lecsökkent, kisebbít, leszorít, lenyom, mérsékel, apaszt