kérdezősködik szinonimái

ige
 • kérdez, kérdezget, kérdedzkedik (tájnyelvi), érdeklődik, informálódik, tudakozódik, tudakol, tudakolódik, megtudakoz, kíváncsiskodik, kurkász (tájnyelvi), horgászódik (régies), értekeződik, puhatolódzik, faggatózik, puhatolózik, vizsgálódik, kémlelődik, tapogatózik, nyomozgat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kerekezik

ige
 • kerékpározik, biciklizik, bringázik (bizalmas), teker, pedálozik, tapos, cangázik (bizalmas)
 • karikázik

büdzsé

főnév
 • költségvetés, államháztartás, államkassza, állampénztár
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kérdezősködik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

karikázik

ige
 • kerékpározik, kerekezik (bizalmas), biciklizik, bicajozik (bizalmas), bringázik (bizalmas), cangázik (bizalmas)
 • gurigázik, gurigál (tájnyelvi)

ijeszt

ige
 • rettent, riaszt, rezzent, ijesztget, megdöbbent, borzaszt, borzongat, rémisztget, rémít, rémiszt, riogat, megfélemlít, fenyeget

hűlés

főnév
 • megfázás, meghűlés, nátha, takonykór (tréfás)

hatalmas I.

melléknév
 • óriási, óriás, roppant, gigantikus, gigászi, grandiózus (választékos), kolosszális (bizalmas), herkulesi (erőfeszítés), piramidális (idegen), monumentális, impozáns, kapitális (idegen), eget verő, bődületes (marhaság), jókora, tetemes, irdatlan, terjedelmes, határtalan, mérhetetlen, csillagászati (összeg), jelentékeny, nagy
 • nagy erejű, elemi erejű, elementáris, átütő erejű, elsöprő erejű
 • nagy hatalmú, befolyásos, potens (régies), fényességes (régies)

kellet

ige
 • (kelleti magát): kacérkodik, mórikálja magát, riszálja magát, tetszeskedik (régies), kellemezteti magát (tájnyelvi)
 • kéreti magát
 • (árut) kínál

kiképez

ige
 • gyakorlatoztat, kitanít, kiművel, tanít, oktat, idomít, edz, korrepetál, abriktol (régies)
 • kialakít, kiformál, kikészít, kiidomít (régies)

szemléletes

melléknév
 • kifejező, érzékletes, festői, plasztikus, képszerű
 • nyilvánvaló, világos, tipikus, pregnáns (idegen)

görög2

melléknév, főnév
 • görögországi, hellén (idegen), ógörög
 • görög hitű, görög katolikus, görögkeleti, pravoszláv, óhitű, ortodox
 • (régies): kereskedő, kalmár

gépzsír

főnév
 • csapágyzsír, kenőzsír
 • gépolaj
 • (szleng): gyümölcsíz

ellenkező

melléknév
 • ellentmondó, szembeszálló, szembenálló, szembehelyezkedő, vitázó, berzenkedő (tájnyelvi), akaratos, dacos, nyakas, vonakodó, elutasító, renitens (választékos), antagonisztikus
 • antonimikus (szaknyelvi)
 • fordított, inverz (szaknyelvi), reciprok (szaknyelvi), ellentétes, ellentett, különböző, kontrárius (idegen)
 • szemközti, túlsó, átellenes

gyógyít

ige
 • kezel, gyógykezel, orvosol, kúrál, doktorol (régies), írál (régies), szanál (régies)
 • gondoz, ápol, ellát, istápol
 • enyhít, csillapít, feledtet

kinézés

főnév
 • kinézet, megjelenés, forma, látszat, külszín, külalak, látvány, külforma

komplikál

ige
 • bonyolít, nehezít, összekuszál, összezavar, összegabalyít, összegubancol (bizalmas)

megcsúnyul

ige
 • elcsúnyul, elcsúful, elformátlanodik, elformádzik (tájnyelvi), megrusnyul (tájnyelvi)

lég

főnév
 • levegő, levegőég (régies)
 • (tájnyelvi): közhangulat, légkör, atmoszféra

kerekedik2

ige
 • keletkezik, kél, támad, megalakul, létrejön, létesül, képződik, terem, születik, készül, kezdődik
 • ered, származik

kapufélfa

főnév
 • kapufa, kapubálvány, kapuszobor, zábé (régies), kapuzábé (régies)

kidől

ige
 • ledől, kiomol, kifordul
 • kiborul, kiömlik, kifolyik, kiürül
 • szétpereg, szétszóródik
 • összerogy, kimerül, kifárad, elfárad, elgyengül, elalél
 • meghal

leadás

főnév
 • (szaknyelvi): átadás, labdaátadás, passz (bizalmas)

késik

ige
 • elmarad, időz, késedelmez, késedelmezik, elmulaszt, elszalaszt
 • halasztódik, húzódik, tolódik, odázódik, terjed, nyúlik, késlekedik, akadozik, késedelmeskedik, késlik (tájnyelvi), késlődik (tájnyelvi) Sz: akkor vet, mikor aratni kell; akkor vet lakatot az istállóra, mikor már a lovát kilopták; jó volna halálnak

impresszió

főnév
 • benyomás, hatás, érzés

kifőz

ige
 • forráz, fertőtlenít, átgőzöl, sterilizál, csírátlanít
 • összefőz, összekotyvaszt, megfőz, befőz
 • lepárol
 • kieszel, kitalál, kitervel, kiagyal, kigondol, elgondol, kiokoskodik, kisüt, kifundál, forral, tervbe vesz, kimódol, kohol, kiötöl, kiókumlál (bizalmas)

lefest

ige
 • lemázol
 • lepingál, leképez (régies)
 • ábrázol, leír, lerajzol, megrajzol
 • ecsetel, jellemez
 • bemutat, érzékeltet