lefolyik szinonimái

ige
 • lecsorog, leszivárog, lemegy, lezúdul, lehömpölyög
 • végbemegy, lezajlik
 • eltelik, elmúlik
 • (tájnyelvi): lehull

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

visszahoz

ige
 • visszaszerez, meghoz, hazaszállít
 • visszatérít
 • megment, kigyógyít
 • felújít, megújít
 • felidéz, visszaidéz

híven

határozószó
 • kötelességtudóan, hűségesen, állhatatosan, hűen, őszintén, nyíltan, leplezetlenül
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a lefolyik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

küszködik

ige
 • igyekszik, fáradozik, vesződik, bajlódik, küzd, gürcöl, töri magát, apait-anyait belead, melózik (szleng), erőlködik, verejtékezik, izzad, robotol (bizalmas), lejsztol (szleng), nyüvekedik (tájnyelvi)
 • kínlódik, vergődik, gyötrődik

kivihetetlen

melléknév
 • megvalósíthatatlan, teljesíthetetlen, végrehajthatatlan, lehetetlen, kivitelezhetetlen, képtelen, utópisztikus

kislány

főnév
 • lányka, leányka, gyermeklány, leányzó, kisasszony, fruska, bakfis, cica (bizalmas), csirke (bizalmas), babuci (bizalmas)

képződik

ige
 • alakul, létrejön, lesz, létesül, szerveződik, keletkezik, támad, kerekedik, terem, képzik (tájnyelvi), formálódik, összetevődik

látszólag

határozószó
 • látszatra, színleg, névleg, mintegy, kvázi (bizalmas), látra (tájnyelvi)
 • külsőleg

lókötő

főnév
 • lótolvaj, lócsiszár
 • betyár (régies), szegénylegény
 • csirkefogó, csibész, gézengúz, gazember, gazfickó, zsivány (régies), kópé, mákvirág, rosszcsont, himpellér, pernahajder
 • naplopó, munkakerülő, dologkerülő, léhűtő, haszontalan, mihaszna

ufó

főnév
 • ufonauta, földönkívüli, idegen
 • repülő csészealj

ivadék

főnév
 • leszármazott, sarj (választékos), mag (választékos), írmag (választékos), magzat (választékos), utód, gyermek, gyerek, csemete (bizalmas), poronty (bizalmas), származék, fajzat, cirák (régies), rajzat (régies), csimota (tájnyelvi), maradék (tájnyelvi), maradály (tájnyelvi)
 • (régies): nemzedék

iparcikk

főnév
 • árucikk, termék, áru

fizikai

melléknév
 • testi, kézi, kétkezi
 • materiális, konkrét, érzékelhető, természeti, világias, anyagi, tárgyi, valóságos, anyagelvű

jóakarat

főnév
 • igyekezet, jó szándék, törekvés, készség, hajlandóság, buzgalom, lelkesedés, iparkodás, érdeklődés
 • segítőkészség, jóindulat, jólelkűség, szívélyesség, kegyesség, emberség, nemesszívűség, kedvesség
 • pártfogás, irgalom, részvét, benevolentia (régies)

magános

melléknév
 • magányos, magában álló, társtalan, elszigetelt
 • egyedülálló, elhagyatott, családtalan, facér Sz: árva, mint az ágon ülő madár; csak magának él, mint az özvegy ürge; csendes, mint a puszta malom; se kutyája, se macskája; se tücske, se bogara; úgy él, mint egy remete; úgy van, mint az árva lúdfiak

megértet

ige
 • megmagyaráz, megokol, felnyitja a szemét (valakinek), érthetővé tesz, felvilágosít, illusztrál, értelmez, interpretál

becsvágyó

melléknév
 • dicsőségvágyó, dicsvágyó, dicsszomjas (régies), nagyravágyó, igyekvő, iparkodó, buzgó, törekvő, nagyra törő, nagyralátó (régies), ambiciózus

nyű2

főnév
 • féreg, tetű, lárva, pondró, szú, pajor, kukac

minimum

határozószó
 • legalább, legkevesebb, legszerényebb számítás szerint(tájnyelvi)

lég

főnév
 • levegő, levegőég (régies)
 • (tájnyelvi): közhangulat, légkör, atmoszféra

külföld

főnév
 • külország, idegen ország

leszolgál

ige
 • letölt, kitölt
 • ledolgoz, (barterügyletet) lebonyolít

mezőny

főnév
 • játéktér

léhűtő

melléknév, főnév
 • haszontalan, semmirekellő, naplopó, munkakerülő, dologtalan, lókötő, semmiházi, széltoló, lebzselő, angalit (régies), cihó (régies), gagyula (régies), naplesi (régies), piszma (régies), szátyók (tájnyelvi), lump (bizalmas), lumpáci (bizalmas), canga (tájnyelvi), csajbatag (tájnyelvi), léhonda (tájnyelvi), liflander (tájnyelvi), hídárendás (tájnyelvi), hujra (tájnyelvi)

kód

főnév
 • jelrendszer, szimbólumrendszer, jelábécé, kulcs, megfejtés, rejtjel

levizsgázik

ige
 • átmegy, vizsgát tesz, kollokvál
 • szigorlatozik
 • megszégyenül, felsül, lebőg (szleng)

mindenség

főnév
 • világmindenség, világegyetem, világ, végtelenség
 • univerzum, makrokozmosz (idegen), kozmosz