hozzáér szinonimái

ige
 • érint, megérint, tapint, illet, megfog, hozzányúl, hozzáér, értőzik (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

átszól

ige
 • átüzen, áttelefonál, áthív, odaszól (valakinek)

gyámkodik

ige
 • támogat, gyámolít
 • védelmez
 • rátelepedik (valakire)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hozzáér szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

higgad

ige
 • megnyugszik, csillapodik, csihad (tájnyelvi), lanyhul, mérsékelődik, juházik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): ülepszik, tisztul (víz)

gyöngysor

főnév
 • gyöngyfüzér, nyaklánc, kláris, nyakék, collier (régies), tekla

gyakorlás

főnév
 • űzés, művelés, ápolás, egzercicium (idegen), praxis, kultiválás (idegen)
 • edzés, fölkészülés, tréning, trenírozás, drill
 • elsajátítás, ismétlés

fogyatékos

melléknév
 • hiányos, hézagos, elégtelen, hibás, téves, pontatlan, helytelen, selejtes, ingatag (érvelés)
 • hibás, testi hibás, nyomorék, rokkant, ütődött (bizalmas), kóros, gyengeelméjű, sérült, defektes (régies), beteg, hibbant, erőtlen, visszamaradt

holdkóros

melléknév, főnév
 • holdkórságos, alvajáró, lunatikus (idegen), éjbolygó (régies), hobolygó (régies), holdas (tájnyelvi), hóboros (tájnyelvi)

intenzív

melléknév
 • alapos, mély, elmélyült, mélyreható, mélyenszántó, beható, tartalmas, tüzetes
 • fokozott, gyorsított, megfeszített, feszült, élénk
 • átható (illat), éles (hang), erős (fény), heves, kínzó (fájdalom)
 • belterjes (gazdálkodás)

rendszer

főnév
 • elmélet, tan, szisztéma, doktrína (szaknyelvi)
 • berendezkedés, forma, rezsim, kormányzat
 • felépítés, szervezet, organizáció (idegen), struktúra, hálózat, mechanizmus, organizmus (idegen)
 • rendszeresség, szabályosság

felborít, fölborít

ige
 • feldönt, eldönt, eldűt (tájnyelvi), felbillent, fellök, feltaszít, feltaszint (tájnyelvi), felfordít
 • meghiúsít, megakadályoz, fejére állít, megzavar, összekuszál

fázik

ige
 • didereg, vacog, reszket, remeg, fagyoskodik, rázza a hideg, citerázik (bizalmas), cidrizik (bizalmas), fázódik (régies), fázlódik (tájnyelvi), cebereg (tájnyelvi), cerkedezik (tájnyelvi), gebedezik (tájnyelvi), hűtőzik (tájnyelvi) Sz: eszi a reszteltet; vacog a foga; reszket az ina, mint a fázós agáré; reszket, mint a nyárfalevél; reszket, mint a falevél; reszket, mint a kocsonya; csak úgy izzad a nyelve; majd megveszi az isten hidege
 • (valamitől): fél, tart, húzódozik, ódzkodik, idegenkedik, vonakodik, viszolyog, drémál (szleng), trémázik (szleng), caplizik (bizalmas)

csináltat

ige
 • készíttet, gyártat
 • dolgoztat, végeztet

felken, fölken

ige
 • odaken, ráken
 • felszentel, felavat

ismer

ige
 • (valamilyennek): ösmer (tájnyelvi), esmér (régies), tart, tekint
 • ért (valamihez), tud
 • megtapasztal, tudomása van (valamiről)
 • számol (valakivel, valamivel), igazodik (valamihez), figyelembe vesz
 • (valakire, valamire): ráismer, felismer

kalocsni, kalucsni

főnév
 • sárcipő, felsőcipő, galocsni (régies), galoche (régies), gumicipő

központosítás

főnév
 • összpontosítás, centralizálás (idegen), centralizáció (idegen), tömörítés, koncentráció (idegen), egyesítés, összevonás

kinyilatkoztat

ige
 • kijelent, kimond, állít, kinyilvánít, tudomására hoz, tudtára ad, kihirdet, nyilvánossá tesz, közhírré tesz, feltár, felfed, revelál (idegen)
 • ítél, előáll (valamivel), bejelent, deklarál, enunciál (idegen)

hozzájárulás

főnév
 • adomány, támogatás, dotáció, ajándék, donáció (régies), alamizsna, felajánlás
 • beleegyezés, konszenzus (szaknyelvi), jóváhagyás, helybenhagyás, engedély, helyeslés, egyetértés

hiábavalóság

főnév
 • haszontalanság, fölöslegesség, értéktelenség, jelentéktelenség, hívság (régies), hiúság, meddőség (választékos)
 • szélmalomharc
 • apróság, csekélység, lirumlórum (tájnyelvi), frinc-franc (tájnyelvi), szir-szar (tájnyelvi)

ijedt

melléknév
 • riadt, rémült
 • reszketős, félénk, ijedős

kilakoltat

ige
 • kiköltöztet, kiutasít, kitesz, kidob, kirak, kihajít, kiűz, kikerget, kitúr, kivág, kirak az utcára, kiebrudal, kibecsültet (régies)

husáng

főnév
 • bot, fütykös, suháng (tájnyelvi), vessző, pózna, dorong, bunkó, furkó, fustély (régies), ebrúd, karó, furkósbot, celőke (tájnyelvi)

habarcs

főnév
 • malter, vakolat
 • (tájnyelvi): sár, pocsolya, pocsalék (tájnyelvi), posvány (régies)

incifinci

melléknév
 • apró, icipici, iciri-piciri, pici, kicsi, picurka, icurka-picurka, parányi, pöttömnyi, csöppnyi, pindurka, aprócska, mini (bizalmas)
 • lényegtelen, jelentéktelen, haszontalan, csip-csup, piti (szleng), szir-szar (durva), csipszar (szleng), piszlicsáré (bizalmas)

kinevezés

főnév
 • kijelölés, kiválasztás, előléptetés, beiktatás, megbízás, meghatalmazás, feljogosítás, felhatalmazás, meghagyás
 • küldetés, feladat, hivatal, promóció (idegen), komisszió (idegen)