felborít, fölborít szinonimái

ige
 • feldönt, eldönt, eldűt (tájnyelvi), felbillent, fellök, feltaszít, feltaszint (tájnyelvi), felfordít
 • meghiúsít, megakadályoz, fejére állít, megzavar, összekuszál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megfigyelés

főnév
 • megnézés, szemügyre vétel, szemlélés, szemrevételezés, obszerváció (régies), empíria (választékos)
 • vizsgálódás, vizsgálat, búvárkodás, tanulmányozás
 • törődés, felügyelet, inspekció (idegen)

irdatlan I.

melléknév
 • óriási, roppant, hatalmas
 • ormótlan, esetlen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felborít, fölborít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

faj

főnév
 • nem, species (szaknyelvi)
 • emberfajta, rassz (szaknyelvi), fajzat (régies)
 • nép, nemzet, náció (régies)
 • nemzetség, család
 • fajta, féle, féleség, minőség, kategória, változat, válfaj
 • műfaj

előrebocsát

ige
 • előreenged, előreereszt, előreküld

ellep

ige
 • belep, beborít, elborít, eltakar, befed, elfed, bevon
 • (növény): benő, felver, befut
 • (ember, állat): megszáll, eláraszt, elözönöl, megtölt, elönt

ég1

ige
 • lángol, lángban áll, lángba borul, izzik, lobog, fellobog, fellobban, lobbot vet, lohog (tájnyelvi), rohog (tájnyelvi), parázslik, pislog, langallik (tájnyelvi), pislákol, senyved, ropog, kojtol (tájnyelvi), égdegél (tájnyelvi), (kályha) duruzsol Sz: megeszi a vörös bika; felszáll a vörös kakas (tájnyelvi)
 • világít, melegít, fűt, fűl (tájnyelvi), ragyog, tündöklik, fénylik, csillog, villódzik, vakít, villog, sugárzik
 • (hőségtől): perzselődik, fonnyad
 • (arc): pirul, piroslik, tüzel
 • sajog, fáj, lüktet, mar, szúr, csíp, hasogat, mardos, gyötör, marcangol, emészt
 • (valamiért): hevül, buzdul, lelkesül, felbuzdul, buzog, buzgólkodik, lelkesedik, rajong, él-hal (valakiért, valamiért), imád, felgerjed
 • (szleng): szégyelli magát, pironkodik
 • (szleng): felsül, kudarcot vall, lebőg (szleng), leszerepel

fegyverzet

főnév
 • fegyverek, armatúra (idegen), hadifelszerelés
 • haditechnika, harci technika
 • felkészültség, rátermettség

felvillanyoz, fölvil

ige
 • izgalomba hoz, felizgat, lázba hoz, felélénkít, fellelkesít, felpezsdít, feldob, felajz, delejez (régies), felgyújt, lángra gyújt, tűzbe hoz, galvanizál (régies), stimulál

munkavállaló

főnév
 • dolgozó, alkalmazott, munkaerő, munkás

csicskás

főnév
 • tisztiszolga, pucer (régies), kutyamosó (régies)
 • alárendelt, alábbvaló

csárda

főnév
 • kocsma, kocsmaház (régies), vendéglő, csapszék, poharazó, italmérés, betekint (tájnyelvi), lebuj (szleng)
 • fogadó, vendégfogadó, vendégház

alábbi

melléknév
 • további, következő

csővezeték

főnév
 • cső, csatorna, gyűjtőcsatorna, vezeték, ejtőcső, drén, vízvezeték, közművezeték, védőcső, csőrendszer, tömlő

festés

főnév
 • mázolás, színezés
 • festőművészet, festészet
 • ecsetelés, jellemzés, ábrázolás

furmányos I.

melléknév
 • furfangos, ármányos, csalafinta, hétpróbás, ravasz

hang

főnév
 • zörej (szaknyelvi), nesz, hangfoszlány
 • zönge
 • énekhang
 • beszédhang
 • mukkanás (bizalmas), nyikkanás (pejoratív), pissz (választékos), pisszegés (választékos), kukk (bizalmas)
 • szó, vox (választékos)
 • hangnem, tónus, alaphang, beszédmód, modor, stílus
 • előadásmód, orgánum

felcsap, fölcsap

ige
 • felnyit, felránt
 • feltesz, feldob, felhajít
 • magasba szökik, magasba csap
 • beáll, elszegődik, elszerződik
 • (tájnyelvi): meggazdagodik, feltör

ezüst

főnév
 • argentum (szaknyelvi), arzsint (tájnyelvi)
 • ezüstpénz, fehérpénz (régies)

felráz, fölráz

ige
 • (folyadékot): felkever, összekever
 • felver, felzavar, feltaszigál (tájnyelvi), felriaszt, felzihál (tájnyelvi), álmából felkelt, felébreszt, felabajgat (tájnyelvi)
 • felélénkít, megmozgat, lelket önt (valakibe), fellelkesít, buzdít, serkent, sarkall, ösztönöz, ösztökél, aktivál (idegen), stimulál

halászbárka

főnév
 • halászhajó, halászcsónak, ladik

felfordulás, fölford

főnév
 • rendetlenség, összevisszaság, zűrzavar, kuszaság, kavarodás, fejetlenség, káosz, felbolydulás, rendzavarás, balhé, hajcihő (bizalmas), cirkusz, kalamajka, ramazúri, diliház (bizalmas), bolondokháza, hacacáré (bizalmas), ribillió, zenebona, anarchia, rumli (bizalmas), zsibvásár, kupleráj (pejoratív), konflagráció (idegen), konfúzió (választékos), dúveszte (tájnyelvi), kuferc (tájnyelvi)

elragadó

melléknév
 • bájoló, elbűvölő, elbájoló, magával ragadó, megragadó, megkapó, bájos, aranyos, szemrevaló, csinos, kedves, kellemes, nagyszerű, varázsos, bűvös, gyönyörű, igéző, imádandó, bűbájos, csábos, csábító, lebilincselő, észvesztő (bizalmas), megejtő, káprázatos, lenyűgöző, ellenállhatatlan

felszór, fölszór

ige
 • feldobál, felhajigál, felhány
 • behint, beszór, megszór, felhint, meghint

hamisító

melléknév
 • szédelgő, csaló