rendszer szinonimái

főnév
 • elmélet, tan, szisztéma, doktrína (szaknyelvi)
 • berendezkedés, forma, rezsim, kormányzat
 • felépítés, szervezet, organizáció (idegen), struktúra, hálózat, mechanizmus, organizmus (idegen)
 • rendszeresség, szabályosság

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vállvetve

határozószó
 • váll váll mellett, együtt, egyetértésben, közös erővel, párhuzamosan, karöltve

sűrű II.

főnév
 • sűrűség (régies), erdő
 • liget, bozót
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a rendszer szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

rákényszerül

ige
 • rászorul, ráfanyalodik, ráviszi a szükség, beletörődik, meghódol, meghunyászkodik, beadja a derekát, megadja magát

párnahuzat

főnév
 • párnahaj (tájnyelvi), vánkoshéj, vánkoshuzat, párnaciha (tájnyelvi), ciha (tájnyelvi)

pajzánkodik

ige
 • dévajkodik, pajkoskodik, csintalankodik, játszadozik, bolondozik, huncutkodik, kacérkodik, ingerkedik, cicázik, incselkedik, kötődik, böllenkedik (tájnyelvi)

odaszegez

ige
 • hozzáerősít, átszúr, fölszegez, odaszegecsel, odatűz, megtűz, rögzít

reggel II.

főnév
 • napkelte, napkelet

sasfészek

főnév
 • lovagvár, vár

munkavállaló

főnév
 • dolgozó, alkalmazott, munkaerő, munkás

moraj

főnév
 • zúgás, morajlás, mormolás, hullámzás, hullámverés
 • robaj, dörgés, dörej
 • zúgolódás, elégedetlenkedés, zsivaj

között

névutó
 • közt, közepette, közében, közepén, közben, környezetében, közbül (tájnyelvi)

napközi

melléknév
 • gyermekmegőrző (pejoratív), napcsi (bizalmas), napi (bizalmas)

sereg

főnév
 • hadsereg, had, hadnép (régies), katonaság, csapat, tábor (régies), ármádia (régies), regiment, regement (tájnyelvi), légió (régies)
 • sokaság, tömeg, halom
 • csoport, falka, raj, banda, horda, csorda
 • (jelzőként): seregnyi, számos, rengeteg, sok, csomó, se szeri, se száma

szagol

ige
 • orront (régies), szaglász, szimatol, beszív, bűzöl (tájnyelvi)

flangál

ige
 • (bizalmas): kószál, lófrál (bizalmas), lődörög, lézeng, lötyög (bizalmas), ődöng, őgyeleg, ténfereg, kóborol, csatangol, cselleng, csámborog, kujtorog, kóricál, bitangol (tájnyelvi), kalézol (tájnyelvi), gévalyog (tájnyelvi)

torpedóromboló

főnév
 • torpedónaszád, romboló

szül

ige
 • világra hoz, életet ad, lebabázik, megbabázik, gyermekezik (régies), lebetegszik (régies)
 • fiadzik, kölykezik, ellik Sz: csontot vet; letörött az ángya szekere
 • okoz, létrehoz
 • előidéz, teremt, eredményez, kivált
 • előállít, alkot, készít

reng

ige
 • megrendül, rázkódik, megrázkódik, megreszket (tájnyelvi), rázódik, rengedez (régies), bödzög (tájnyelvi)
 • inog, ing, himbálódzik, imbolyog, remeg, reszket
 • hullámzik

ráhajt1

ige
 • odahajt, odaterel, ráterel, odairányít
 • odakormányoz, odavezet, rágördül, rágurul
 • (bizalmas): rákapcsol (bizalmas), ráver (bizalmas), belehúz (bizalmas)
 • (régies): sarkall, ösztökél, ösztönöz, indít, késztet

rózsás II.

főnév
 • rózsakertészet (tájnyelvi), rózsakert

szösszenet

főnév
 • versike, mondóka

réveteg

melléknév
 • révedező, méla, mélázó, merengő, tétovázó, tétova, álmatag, álmodozó, ábrándos, ábrándozó, révült, holdkóros (bizalmas)

patika

főnév
 • gyógyszertár, apotéka (régies)
 • (régies): orvosság, gyógyszer, ír (választékos)

sajátos

melléknév
 • sajátságos, sajátszerű, jellegzetes, különös, extra, különleges, eredeti, egyedi, jellemző, egyéni, individuális, extravagáns, specifikus, speciális, karakterisztikus, szinguláris (szaknyelvi)

szuverenitás

főnév
 • függetlenség, önállóság
 • uralom, felségjog
 • felsőbbség, fölény